Anna Kašová, nová riaditeľka CVČ Ahoj: K mimoškolským aktivitám som mala vždy blízko

  • Kultúra a spoločnosť
  • 27. októbra 2023, 22:30

Centrum voľného času Ahoj v Piešťanoch odštartovalo ďalšiu rušnú sezónu plnú programu, krúžkov a aktivít pre deti a mládež. Táto mestská rozpočtová organizácia má od septembra 2023 na čele novú riaditeľku. Stala sa ňou Anna Kašová.

Anna Kašová vedie mestskú rozpočtovú organizáciu od septembra. (Autor: Veronika Bardíková)

S novou riaditeľkou sa rozprávala radničná hovorkyňa Veronika Bardíková.

Prečo ste sa rozhodli prihlásiť do výberového konania na pozíciu riaditeľky Centra voľného času (CVČ) Ahoj?

Po zrušení Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch som sa rozhodla, že nechcem prejsť do Rakovíc. Chcela som zostať v Piešťanoch a práve vďaka tomu, že posledné dva roky som bola poverená vedením organizačnej zložky v bývalej SOŠ záhradníckej, nabrala som skúsenosti týkajúce sa riadiacej práce. Začala som hľadať nové miesto a všimla som si výberové konanie na riaditeľa CVČ Ahoj. Na vysokej škole som študovala slovenský jazyk a pedagogiku, ktorá bola zameraná na detské a mládežnícke hnutia. Povedala som si, že takáto práca je pre mňa ako stvorená.

Ste jednou z pedagogičiek, ktoré nemajú vo zvyku držať sa striktne len stanovenej pracovnej náplne. Môžete nám priblížiť niektoré činnosti, ktoré ste v minulosti organizovali?

Vždy som mala blízko k mimoškolským aktivitám. Napríklad, keď som pracovala v Základnej škole E. F. Scherera, s kolegyňou Milenou Blažekovou sme organizovali niekoľko ročníkov maľby na panely v blízkosti školského pozemku. Neskôr som pracovala v celoslovenskom mesačníku pre detského čitateľa, ktorý sa volal Moje 1. noviny. V rámci týchto novín sme organizovali množstvo prezentácií a podujatí pre deti. Na Deň detí s Mojimi prvými novinami do ZOO Bojnice prichádzalo každoročne okolo tritisíc detí. V Strednej odbornej škole záhradníckej som začala organizovať celoslovenskú výtvarno-literárnu súťaž Klasici v komikse. Žiaci základných a stredných škôl mali v každom ročníku za úlohu spracovať do komiksu buď životné osudy, alebo celé dielo či časť diela niektorého slovenského klasika. Vyhlásili sme desať ročníkov a jeden bol dokonca medzinárodný.

Aký bol pre vás príchod do CVČ Ahoj?

Nastúpila som v čase, keď sa začínal školský rok. Dalo by sa povedať, že som sem skočila rovnými nohami. Na krúžky máme prihlásených vyše 600 detí. Krúžky tvoria iba časť činnosti CVČ, zvyšok je metodická činnosť, organizácia rôznych súťaží, olympiád, workshopov. Máme za sebou september, keď okrem bežnej agendy, prihlasovania žiakov na krúžky a pod. CVČ organizovalo metodické stretnutie s učiteľmi telesnej výchovy základných a stredných škôl, Deň otvorených dverí, Okresné kolo cezpoľného behu a stolnotenisový turnaj O pohár priateľstva.

Máte nejaké plány, ktoré by ste chceli v tomto školskom roku zrealizovať?

Plánov je viacero. Všimla som si, že záujem o naše aktivity prejavujú aj mamičky s detičkami vo veku jasličkárov a škôlkarov. Vnímam, že tu chýba pre nich priestor a rada by som ho v budúcnosti vytvorila. Ďalej sledujem, že sa do krúžkov málo zapájajú žiaci druhého stupňa a násťroční. Myslím si, že by sa mohlo vytvoriť oddelenie práce s mládežou, ale to je náročná cesta. Do tretice, veľa sa hovorí o inklúzii, preto by som chcela urobiť všetko, aby aj v CVČ Ahoj boli vytvorené podmienky na začlenenie zdravotne znevýhodnených detí a rozvoj ich sociálnych i komunikačných zručností. No a určite by som chcela doplniť našu ponuku o ďalšie krúžky.

Už v tomto školskom roku sme otvorili tri nové – Komiksový, Včelársky a Spoločenské hry. Mojím cieľom je pokračovať i v celoslovenskej súťaži Klasici v komikse, ktorú som v spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch organizovala. Pozornosť si vyžaduje aj samotná budova CVČ Ahoj, v tomto smere mám tiež nejaké plány. A, samozrejme, budem podporovať všetky dobre rozbehnuté športové, kultúrne i spoločenské aktivity CVČ Ahoj.

Vediete tím interných i externých zamestnancov. Ako sa vám spolupracuje?

Ľudia, ktorí tu pracujú, vedia, čo treba robiť, ako treba robiť a sú veľmi pracovití. Som rada, že som sa dostala do kolektívu, ktorý vie, čo chce, a robí to so zanietením. 

Anna Kašová sa narodila a žije v Piešťanoch. Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici (1983-1988), v roku 1998 získala Osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške v Metodicko-pedagogickom centre Bratislava a v roku 2008 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave Osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške. Počas vysokoškolských štúdií pracovala ako sprievodkyňa CKM Praha. Od roku 1988 pôsobila 13 rokov na pozíciách vychovávateľ, učiteľ II. stupňa ZŠ a rok externe na OŠ OÚ Piešťany ako metodička slovenského jazyka. V rokoch 2001-2005 bola redaktorkou celoslovenského mesačníka pre deti Moje 1. noviny. Dva roky vydávala Super H, deťom určené periodikum zamerané na hry, hádanky a hlavolamy. Od roku 2005 učila v Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch, kde v rokoch 2020-2023 pôsobila ako zástupkyňa. V rokoch 2012-2013 externe pracovala ako lektorka v projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu a v roku 2015 ako lektor/tréner pedagógov v projekte Aktivizujúce metódy vo výchove. Za presadzovanie národných a kresťanských tradícií jej v roku 2013 predseda Trnavského samosprávneho kraja udelil Pamätnú medailu TTSK. Je autorkou a organizátorkou celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže Klasici v komikse.

Veronika Bardíková

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam