V Trnave zrejme bude referendum o platenom parkovaní, Piešťany zmeny čakajú už v januári

Petíciu za vyhlásenie miestneho referenda o zrušení terajšej parkovacej politiky v Trnave podpísalo viac ako 25 800 ľudí, z toho 19 220 obyvateľov Trnavy. Mestské zastupiteľstvo musí podľa zákona referendum vyhlásiť, ak petíciu podporí najmenej 30 percent oprávnených voličov, čo je v Trnave približne 15 200 ľudí. Ak petícia bude spĺňať zákonné náležitosti, referendum sa musí konať do 90 dní od jej doručenia mestu. Zásadné zmeny v parkovaní čakajú od nového roka aj Piešťany.

Predseda petičného výboru Rudolf Krajčovič pred odovzdaním petičných hárkov povedal, že petícia s takýmto počtom podpisov v žiadnom meste na Slovensku ešte nebola. „Hovorí to niečo o nálade medzi ľuďmi a o situácii v tomto meste,“ poznamenal. Iniciatíva Dajme stop parkovaciemu teroru začala so zberom podpisov v polovici septembra. Najviac ich aktivisti získali počas parlamentných volieb.

Trnavčanov čaká päť otázok

Trnavčania budú v prípade vyhlásenia referenda odpovedať až na päť otázok. Hneď prvá otázka sa týka zrušenia všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava. Toto nariadenie rieši platené parkovanie, rozdeľuje mesto na rôzne zóny s rôznymi sadzbami poplatkov za parkovanie. V ďalšej otázke majú Trnavčania odpovedať, či súhlasia s vybudovaním bezplatných záchytných parkovísk s celkovým počtom 1380 parkovacích miest. Ďalšie otázky sa týkajú kyvadlovej dopravy zo záchytných parkovísk do centra mesta a rezidentských zón.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave prijalo koncom júna všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní, ktoré zavádza platené parkovanie so zvýhodnením rezidentov na území celého mesta. Rezidenti, teda ľudia s trvalým pobytom v Trnave, môžu v zónach v okolí svojho bydliska podľa tohto nariadenia parkovať za jedno euro za rok, rovnako aj na parkoviskách s označením B. Všeobecne záväzné nariadenie sa najviac dotklo ľudí, ktorí do Trnavy dochádzajú napríklad do práce, pretože po jeho aplikovaní do praxe už na pozemkoch mesta zadarmo nezaparkujú.

Zmeny prichádzajú i do Piešťan

Zmeny v parkovacej politike mesta prichádzajú od nového roka aj do Piešťan, keď nadobudne účinnosť všeobecne záväzné nariadenie mesta „O dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany“.

Okrem nových spoplatnených zón legislatíva o parkovaní zavádza od 1. januára i nové pojmy, ako je rezidentské parkovanie či parkovanie abonenta, ale i parkovacia karta návštevníka. Mestské nariadenie zavádza tiež nové spôsoby platenia parkovného prostredníctvom SMS či mobilnej aplikácie, ale aj nové cenníky parkovného či parkovacích kariet.

Nové nariadenie o parkovaní rozdeľuje mesto na niekoľko parkovacích zón. Tie sú označené písmenami A, B, C, S, D, E a N, pričom najprísnejšie regulatívy v parkovaní budú platiť v centre mesta označenom ako zóna A.

V centre výhodne na Nálepkovej

Zóna A je vymedzená Krajinskou cestou od okružnej križovatky s Nitrianskou ulicou, kde pokračuje popred Aupark cez Rázusovu až na Winterovu a končí v križovatke Winterovej s ulicou Pod Párovcami pred kostolom. V tejto zóne bude najdrahšia sadzba parkovného od 2 €/h pri zaplatení v parkovacom automate do 2,50 €/h uhradené cez SMS. Výnimku bude tvoriť len parkovisko v centre mesta na Nálepkovej ulici označené ako zóna N, kde bude tarifa 80 centov za hodinu parkovania.

Ďalšie prísne obmedzenia pre túto parkovaciu zónu budú platiť v oblasti rezidentských kariet. Zaparkovať na kartu rezidenta tu budú môcť len držitelia parkovacích kariet A a A+, pričom vydanie takejto karty bude viazané k preukázaniu bydliska v zóne A či podnikateľskej prevádzky. Žiadna iná parkovacia karta ani celomestská karta v zóne A platiť nebude. A i tu je výnimkou parkovisko na Nálepkovej ulici, kde bude platiť aj celomestská karta pre obyvateľa mesta s názvom Rezident B, C, D, E, S, N, ale platiť tu bude i parkovacia karta s názvom Abonent pre mimopiešťancov.

Prvá parkovacia karta za 40 eur

Pripravovaná mestská legislatíva limituje i maximálny počet parkovacích kariet vydaných k bydlisku alebo podnikateľskej prevádzke na najviac tri karty. Za vydanie prvej zaplatí rezident vo svojom mieste bydliska či podnikateľskej prevádzky 40 eur, za druhú kartu zaplatí žiadateľ 160 eur a za tretiu až 360 eur. Celomestská karta s názvom Rezident, ktorá nebude platiť len v zóne A (okrem držiteľov karty pre zónu A), bude pre jeden byt stáť 80 eur. Za druhú zaplatí domácnosť 300 eur a tretia karta s platnosťou na celé mesto okrem zóny A bude stáť 600 eur.

„Nepiešťanci“ zadarmo v centre nezaparkujú

Nová parkovacia legislatíva zavádza i parkovacie karty s názvom Abonent S, N určenú pre všetky právnické aj fyzické osoby bez obmedzenia miesta sídla firmy či bydliska. Tá bude platiť na parkoviskách na Nálepkovej ulici, pri futbalovom štadióne a na Nábreží Ivana Kraska od Domu umenia po Národný ústav reumatologických chorôb. Jej cena bude 200 eur na rok. Karta s označením Abonent určená takisto pre mimopiešťancov bude platiť vo všetkých zónach regulovaného parkovania okrem zóny A a jej cena bude 400 eur na rok.

Karta pre návštevníkov

Mesto prináša i možnosť parkovacej karty pre krátkodobých návštevníkov Piešťan, ktorá bude platiť päť po sebe idúcich dní. Použiť sa bude dať všade okrem zóny A a jej cena je 20 eur.

Parkovanie od 0,50 do 2,50 €/h

V jednotlivých pásmach má byť i rozdielne parkovné. Najdrahšie je najužšie centrum, čiže zóna A, a podľa spôsobu úhrady bude stáť parkovanie od 2 do 2,50 eura za hodinu. Výnimkou je parkovisko na Nálepkovej ulici označené ako zóna N, za hodinu státia tu bude tarifa 80 centov.

V pásmach B a D, čo sa dá definovať ako širšie centrum mesta (zahŕňa napríklad ulice Vážska, A. Dubčeka, Radlinského i Kuzmányho), je cena parkovného navrhnutá od 1,50 do 1,85 eura za hodinu státia.

Najlacnejšie hodinové parkovné má byť v zónach C, E a S, kde bude hodinová tarifa od 50 do 60 centov podľa spôsobu platby či v parkovacom automate na mieste, cez SMS alebo mobilnou aplikáciou.

Zľavy a úľavy

Od platenia úhrady za parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích miestach v zóne s regulovaním státím sú oslobodené napríklad vozidlá osôb s ťažkým zdravotným postihnutím za podmienok použitia parkovacieho preukazu, služobné vozidlá pri výkone povolania zdravotných záchranárov, hasičov, polície či služobné vozidlá Mesta Piešťany.

Mesto plné áut

Radnica zmeny zdôvodnila zameraním sa na reguláciu parkovania s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie verejných priestorov. Medzi ciele novej parkovacej politiky patrí zvýšenie obrátkovosti parkovacích miest v centre mesta, presun strednodobých a dlhodobých návštevníkov centra z parkovísk v centre na parkoviská v jeho okolí. Nová koncepcia má podľa radnice zabezpečiť možnosť obyvateľom parkovacích zón stáť v blízkosti ich trvalého bydliska za zvýhodnených podmienok. Jozef Vojčiniak/SITA

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 23. júna. Tento deň je OSN dňom verejnej služby, Svetovým dňom hádzanej a Medzinárodným dňom detských dediniek…
  • 23.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
V sobotu 22. júna začalo horieť v hoteli Eden na treťom nadzemnom podlaží. Hasiči museli evakuovať tridsať osôb, z nich dve malé deti…
  • 22.06.2024, 09:59
  • Krimi / Piešťanský týždeň / Nezaradené / Spravodajstvo
pondelok, 24. júna 2024
Meniny má Ján, zajtra Tadeáš, Olívia