Zomrela osobnosť mesta Piešťany – stomatológ a ornitológ Pavel Kaňuščák

Známeho piešťanského stomatológa a ornitológa Pavla Kaňuščáka mnohí obdivovali za lásku a oddanie sa prírode. Svoj život zasvätil službe človeku a prírode. Žiaľ, už nie je medzi nami. MUDr. Pavel Kaňuščák skončil svoju životnú púť vo štvrtok 5. októbra vo veku 88 rokov. Rodina, blízki, priatelia a známi sa s ním rozlúčili 11. októbra na cintoríne na Žilinskej ceste v Piešťanoch. Redakcia Piešťanského týždňa vyslovuje jeho najmilším hlbokú a úprimnú sústrasť. Nech odpočíva v pokoji!

MUDr. Pavel Kaňuščák skončil svoju životnú púť 5. októbra vo veku 88 rokov. (Autor: autor/archív (red) )

Jeho životopisné údaje zhrnul pre Piešťanský týždeň Pavlov už nebohý súputník Kornel Duffek:

Pavel Kaňuščák sa narodil 28. mája 1935 v Prešove v rodine gréckokatolíckeho farára. Jeho otec začiatkom päťdesiatych rokov odmietol v zmysle vtedajšej doktríny vládnej moci prestúpiť do pravoslávnej cirkvi, čo spôsobilo problém celej rodine. Vyvrcholilo to núteným vysťahovaním do Čiech. Ako bolo v totalite zvykom, trest sa prenášal aj na deti. Pavlovi nedovolili dokončiť Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Najskôr musel ísť na ročnú „prevýchovu“ prostredníctvom fyzickej práce. Zamestnal sa v Severočeských baniach, ťažobná lokalita Bílina.

Po ukončení štúdií v roku 1960 prišiel pracovať do Piešťan ako zubný lekár. V tom čase bolo dokončené prehradenie Váhu a vznikla rozsiahla vodná plocha – Sĺňava. Mladého stomatológa zaujalo vodné vtáctvo, ktoré sa objavovalo najmä na jarnom a jesennom ťahu na novovytvorenej nádrži. V roku 1962 vstúpil do Československej ornitologickej spoločnosti. O rok neskôr v Národnom múzeu v Prahe zložil skúšky zo znalosti vtáctva, ktoré ho oprávňovali zapojiť sa do krúžkovania pre vedecké účely. Ešte v roku 1963 napísal svoj prvý odborný príspevok, v súčasnosti ich má už vyše sto.

Ornitologické pozorovania priniesli neraz veľmi zaujímavé výsledky. Napríklad v roku 1971 Kaňuščák zdokumentoval výskyt trasochvosta žltého talianskeho. Táto geografická forma dovtedy na Slovensku nebola evidovaná. Zvláštnu pozornosť venoval aj strakošovi červenohlavému, ktorý tu dosahoval severnú hranicu svojho rozšírenia. Dnes sa tento druh v našom regióne už vôbec nevyskytuje.

Pavel Kaňuščák pomerne skoro – už v roku 1975 – vydal svoju prvú publikáciu vo Vydavateľstve Slovenskej akadémie vied pod názvom Avifauna širšieho okolia Piešťan. Územie, ktoré sledoval, vymedzil údolím Váhu od Nového Mesta nad Váhom až po Hlohovec. Jeho ďalšiu knihu pod názvom Vtáky širšieho okolia Piešťan vydalo Balneologické múzeum v roku 2007. Opísal v nej výskyt 276 druhov vtákov, ktoré pozoroval sám alebo našiel o nich záznam v odbornej literatúre.

Pavel Kaňuščák sa tiež zaujímal o vážky, s ktorými sa často stretával pri svojich exkurziách do prírody. Aj im venoval niekoľko článkov, doplnených fotografiami.

MUDr. Pavel Kaňuščák bol držiteľom Ceny primátora mesta Piešťany a v roku 2015 sa stal osobnosťou roka v oblasti životného prostredia.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 13. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom hlavolamov. Meniny má Margita.
  • 13.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Služobne najstaršou redaktorkou Piešťanského týždňa je Vierka Dusíková. Do redakcie prišla na jeseň 1992, s niekoľkými prestávkami v nej pracuje…
  • 14.07.2024, 00:01
  • Piešťanský týždeň / Kultúra a spoločnosť / Piešťany
pondelok, 15. júla 2024
Meniny má Henrich, zajtra Drahomír