Chodníková novela zákona spôsobuje parkovací chaos v uliciach

Zmätok v parkovaní na uliciach, znížená prejazdnosť niektorých ulíc a za prvé štyri dni platnosti novely zákona o parkovaní 206 riešení zákazu parkovania na chodníku mestskými policajtmi. I to je výsledok novely zákona o premávke na cestných komunikáciách v Piešťanoch. I keď v polovici septembra začala radnica s vyznačovaním parkovacích boxov aj na chodníkoch, je už dnes jasné, že parkovacích miest je v kúpeľnom meste akútny nedostatok.

Zmätok v parkovaní na uliciach, znížená prejazdnosť ulíc a za prvé dni platnosti novely zákona o parkovaní 206 riešení zákazu parkovania na chodníku mestskými policajtmi. (Autor: pror)

My sme sa po štyroch dňoch platnosti zákona vybrali do ulíc Piešťan porozhliadnuť sa, ako si vedia motoristi s touto novelou zákona poradiť. Stav, v jednoduchosti napísané, je značne chaotický. Na niektorých uliciach novelu zákona i naďalej ignorujú. Na iných uliciach už jednotlivci na novelu aj reagujú. Výsledný efekt je však značne chaotický.

Zákon okrem zákazu parkovania na chodníku čo i len časťou vozidla jednoznačne definuje i ponechané šírkové parametre cesty. Ak je ulica jednosmerná, musí ostať trojmetrový prejazdný pás voľnej komunikácie. Ak je ulica obojsmerná, musí po zaparkovaní vozidla ostať prejazdný pruh dokonca v šírke šesť metrov.

Sú však v Piešťanoch ulice, kde by sa za dodržania týchto podmienok zrejme nemohlo vôbec parkovať. Asi najokatejší príklad takejto ulice v kúpeľnom meste je Mierová ulica, ktorá je ešte zatiaľ obojsmerná. Ulica blízko Námestia SNP je v tesnom dotyku zo súčasnou platenou parkovacou zónou, a tak ju na parkovanie využívajú nielen miestni obyvatelia, ale i tí, ktorí vo vyznačenej parkovacej zóne v centre už nenašli voľné miesto.

Niektorí motoristi parkovaciu novelu na tejto ulici už rešpektovali, ale len tú časť, ktorá hovorí o zákaze parkovania na chodníku. Šírka voľného jazdného pruhu po zaparkovaní im akosi unikla pozornosti. A tak počas našej prítomnosti na tejto ulici bol vôbec problém cez ňu prejsť osobným motorovým vozidlom. Šesťmetrový jazdný pruh pre premávku v oboch smeroch by sa tu asi nedal zachovať, ani keby tu neparkovalo žiadne auto.

Od 1. januára sa však má Mierová ulica zjednosmerniť a bude patriť medzi spoplatnené zóny mesta s vyznačenými parkovacími boxami ako i ulice Palárikova, Potočná, Šafárikova, Chalupkova, Školská, Záhradná, Vajanského, Hviezdoslavova a na Floreáte – Skalná, Panenská, Tichá, Robotnícka a Južná.

V najbližšej dobe sa na týchto uliciach budú musieť motoristi zaobísť bez dopravného značenia, ktoré im spôsob parkovania jednoznačne vymedzí, avšak za podmienok ponechania šírkových parametrov zatiaľ obojsmernej vozovky.

Na Detvianskej ulici mimo chodníka stálo jediné vozidlo a aj to bolo auto technika, ktorý zrejme odpisoval stav plynomeru. I tu sa budú musieť motoristi naučiť parkovať len na jednej strane ulice tak, aby zachovali šírku prejazdného pruhu.

Na Potočnej ulici sa motoristi snažili už nestáť na chodníku, ale ponechaním úzkeho jazdného pruhu z nej už v súčasnosti fakticky urobili jednosmerku.

Na Radlinského ulicu môžeme konštatovať, že novela zákona ešte nedorazila a motoristi vo veľkom pri parkovaní využívajú chodníky.

V uličkách v okolí Základnej školy na Holubyho ulici bude pre motoristov zaparkovať veľmi ťažký rébus. V zozname zjednosmernených ulíc od 1. januára nefigurujú a zaparkovať tak, aby nik nestál na chodníku a zároveň zachoval obojsmerný jazdný pruh v šírke minimálne šesť metrov, bude úloha asi nerealizovateľná.

Zrejme samostatná parkovacia kapitola v meste je ulica Vážska. Pre jej bezprostredný kontakt s centrom mesta ju na parkovanie v súčasnosti využívajú miestni, ale i dochádzajúci, ktorí za parkovanie v súčasných spoplatnených zónach nechcú platiť. Jedna strana ulice tak bola takmer po celej jej dĺžke súvisle obsadená vozidlami parkujúcimi na chodníku.

Prešli sme si i obytnú zónu Floreát. Máloktorá z miestnych ulíc bude vyhovovať na obojstranné parkovanie bez toho, aby vozidlo stálo na chodníku. Časť ulíc sa síce bude do nového roku zjednosmerňovať, ale z nášho pohľadu môžeme konštatovať skutočnosť, že na Floreáte sme zaregistrovali množstvo rodinných domov, kde dvor s dostatočnými priestorovými kapacitami na zaparkovanie zíval prázdnotou a pred nehnuteľnosťou na ulici stálo auto.

Pri presune mestom sme zaregistrovali i parkujúce autá na chodníku na Nitrianskej ulici. Tie by tam podľa novely zákona nemali absolútne čo hľadať.

Ulica Hoštáky zrejme tiež neumožňuje parkovanie popri ceste za podmienky zachovania obojsmernej prejazdnosti ulice.

Ako nás informovali mestskí policajti, v úvode platnosti zákona sa snažia priestupky v súvislosti s parkovaním na chodníku riešiť hlavne napomenutím. K pokutám sa uchyľujú len v prípade, ak parkujúci bráni v rozhľade do križovatky, parkuje nedovoleným spôsobom pri prechode pre chodcov či blokuje prejazd cesty, prípadne ide o opakované státie na chodníku.

Ich tolerancia sa však viaže len k situácii plynulého prechodu návykov motoristov na novelu zákona. Skôr či neskôr nás čaká stret s realitou zákona a za parkovanie na chodníku zaplatíme pokutu na mieste do 50 eur. V správnom konaní do 100 eur, pri objektívnej zodpovednosti vo výške 78 eur.

Ďalšia zásadná zmena v parkovaní čaká Piešťany od 1. januára 2024, keď začne platiť nové všeobecne záväzné nariadenie mesta o spoplatnených parkovacích zónach. Tie sa oproti súčasnosti zásadným spôsobom rozšíria. Táto zmena prinesie i zmeny v spoplatnení parkovacích zón a v predplatených parkovacích kartách.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam