Takmer 1400 pacientov po zomretom lekárovi kraj rozdelil medzi jeho kolegov

Nedostatok všeobecných lekárov i lekárov pre deti a dorast v kraji spôsobil, že Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v roku 2023 opätovne otvoril motivačný program na prilákanie nových lekárov do kraja, ktorí v ňom budú občanom dlhodobo poskytovať zdravotnú starostlivosť. V Piešťanoch a v okolí sa od leta situácia s lekármi skomplikovala aj nečakaným úmrtím jedného z obvodných lekárov.

Kraj prerozdelil pacientov MUDr. Petra Ondrusa medzi piešťanských lekárov. Pacienti z Dudvážskej a Ulice Družby z Kocuríc patria doktorke Zuzane Nedelkovej. (Autor: red)

Stovky pacientov, medzi nimi takmer celá invalidovňa, ostali z jedného dňa na druhý bez svojho obľúbeného obvodného lekára. Kraj síce okamžite riešil náhradu, ale niektorým z pacientov, ktorých čakali v tie dni operačné výkony, sa situácia skomplikovala. Oslovili sme preto hovorcu TTSK a požiadali ho o odpovede na pálčivé otázky. Odpovedala nám Lucia Šmidovičová, riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK.

Ako vyšší územný celok postupuje pri úmrtí, prípadne odchode do dôchodku obvodného lekára pre dospelých i pediatra, aby boli splnené požiadavky pacientov?

TTSK pri úmrtí poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bezodkladne zabezpečí zastupujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby bola zdravotná starostlivosť pre pacientov dostupná. V prípade odchodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do dôchodku je situácia iná, poskytovateľ má povinnosť samosprávnemu kraju vopred (dva mesiace) oznámiť, resp. podať žiadosť o zrušenie povolenia. V prípade, ak samosprávny kraj eviduje záujemcu či už v podobe nového lekára, alebo existujúceho lekára, informuje ho o voľnom obvode. Ak však takýto záujemca nie je, pacienti sú spravodlivo rozdelení medzi existujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Koľko všeobecných lekárov a pediatrov skončilo v Piešťanskom okrese za posledných päť rokov svoju prax z dôvodu úmrtia?

Celkovo ide o troch lekárov.

Koľko lekárov v Piešťanskom okrese skončilo svoju prax za posledných 10 rokov z dôvodu odchodu do dôchodku?

Do dôchodku odišlo za posledných 10 rokov desať lekárov.

Koľko všeobecných lekárov a pediatrov pribudlo za posledných desať rokov v Piešťanskom okrese?

Pribudlo sedem všeobecných lekárov pre dospelých, pre detských pacientov ani jeden.

Koľko všeobecných obvodných lekárov a pediatrov poskytuje v okrese Piešťany svoje služby? Uveďte vekový priemer lekárov a tiež vek najmladšieho a najstaršieho.

U všeobecných lekárov pre dospelých je počet 25, priemerný vek 62, najmladší lekár má 39 a najstarší 73 rokov. U všeobecných lekárov pre deti a dorast je počet 15, priemerný vek je 69, najmladší lekár má 38 a najstarší 82 rokov.

Uveďte priemerný počet pacientov na jedného všeobecného lekára v okrese Piešťany.

U všeobecného lekára pre dospelých ide priemerne o 1559 pacientov, v prípade lekárov pre deti a dorast ide o 945 pacientov.

V júli náhle zomrel MUDr. Peter Ondrus. Kto prevzal a kedy jeho úplnú agendu a postaral sa o pacientov nie formou krátkodobého zastupovania?

Od 1. septembra 2023 sa pacienti prerozdelili podľa zdravotného obvodu, t. j. na základe trvalého pobytu medzi existujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Koľko pacientov prináležalo Petrovi Ondrusovi?

Celkovo išlo o 1396 pacientov.

Akým spôsobom chce kraj prilákať nových lekárov?

TTSK v roku 2023 opätovne otvoril motivačný program na prilákanie nových lekárov do kraja, ktorí v ňom budú občanom dlhodobo poskytovať zdravotnú starostlivosť. Cieľom programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na území TTSK prostredníctvom dotácií pre ambulancie, ktoré sú výučbovými zdravotníckymi zariadeniami pre rezidentov – lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo alebo pediatria, formou jednorazového príspevku a príspevkov k mzde rezidentov – lekárov pripravujúcich sa na atestáciu či dotácií pre začínajúcich lekárov – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria a lekárov špecialistov, ktorí prevezmú ambulanciu po všeobecnom lekárovi pre dospelých alebo všeobecnom lekárovi pre deti a dorast. Tí majú možnosť získať príspevok na vybavenie ambulancie „na zelenej lúke“ či vybavenie ambulancie, ktorú prevezmú po všeobecných lekároch odchádzajúcich do dôchodku.

Zároveň môžu všeobecní lekári, ktorým bola schválená dotácia účelovo určená na rozvoj a podporu zdravotníctva, získať príspevok na bývanie slúžiaci na úhradu nákladov spojených s bývaním.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 20. júna 2024
Meniny má Valéria, zajtra Alojz