Autokemping Lodenica: Politický populizmus a diletantstvo poslancov

Komunálne voľby sú ešte ďaleko, ale vlna populizmu mestských poslancov už prichádza. Zverejnený materiál na webovej stránke mesta s názvom „Areál Lodenica – správa areálu a vybudovanie všeobecne prospešných služieb“ sa totiž inak ani nedá nazvať. Autormi predkladaného materiálu sú poslanci Michal Fiala a Marcela Sedláková. Tento dokument jednak oficiálne a hlavne verejne informuje, ako by sa dal štát pri odkúpení autokempingu oklamať, a zároveň prezentuje finančne nerealizovateľné fantázie o tom, aký účel objektu po nadobudnutí mestom mu dať.

Areál Lodenice je v stave, že lacnejšie vyjde schátrané objekty zbúrať, ako ich opravovať. (Autor: pror/piestany.sk/FB Peter Jančovič)

Ešte v úvode leta na verejnosť presiakla informácia, že vlastník areálu bývalého autokempingu Lodenica, Ministerstvo vnútra SR, zaradilo objekt medzi svoj prebytočný majetok a ponúka ho na predaj podľa znaleckého posudku za sumu 2,36  milióna eur. Na túto ponuku reagovalo aj piešťanské mestské zastupiteľstvo a na základe návrhu poslanca Michala Fialu zobrali poslanci svojím uznesením 200-tisíc eur z rozpočtovej položky určenej na rekonštrukciu Štúrovej ulice a vytvorili novú rozpočtovú položku na odkúpenie autokempingu od štátu za vyčlenenú sumu. Ako sa poslanci dopracovali k sume 200-tisíc, čo nie je ani desať percent sumy podľa znaleckého posudku, pri rokovaní zastupiteľstva nezaznelo. V priebehu leta primátor Peter Jančovič aj medializoval informáciu, že za týmto účelom s ministerstvom vnútra už rokoval.

Na základe návrhu poslanca Michala Fialu zobrali poslanci svojím uznesením 200-tisíc eur z rozpočtovej položky určenej na rekonštrukciu Štúrovej ulice.

Poslanecká iniciatíva sa však uznesením o dokúpení areálu neskončila a má svoje pokračovanie. Poslanci Michal Fiala a Marcela Sedláková spracovali návrh uznesenia, ako má pri odkúpení autokempingu radnica postupovať. „V súvislosti so zámerom Mesta Piešťany kúpiť od ministerstva vnútra areál Lodenica predkladáme návrh na správu uvedeného areálu,“ uvádzajú v dôvodovej správe svojho návrhu.

Ako ďalej poslanci píšu, Lodenicu chcú odkúpiť od štátu v zmysle ustanovení zákona o mimovládnych neziskových organizáciách. Citovanými paragrafmi sa na tento zákon v texte aj odvolávajú. V návrhu ďalej uvádzajú: „Po nadobudnutí areálu Lodenica do majetku Mesta Piešťany bude správa areálu spadať do správy príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany. Príspevková organizácia sa bude aktívne zaoberať možnosťou požiadať o udelenie štatútu sociálneho podniku.“

Návrh poslancov Michala Fialu a Marcely Sedlákovej priamo navádza, ako štát o autokemping obabrať.

Zhluk nezmyslov a diletantstvo

Takže skúsime zhrnúť zhluk nezmyslov v poslaneckom návrhu uznesenia. O majetok štátu sa totiž, ako píšu, chcú uchádzať ako mimovládna nezisková organizácia, ktorej už samotná zákonná definícia hovorí, že ide o organizáciu, ktorá nie je určená tvoriť finančný zisk.

Ďalej poslanci píšu, že ak mesto ako neziskovka získa areál Lodenice od štátu, odovzdá ho do správy inému právnemu subjektu – rozpočtovej organizácii mesta Služby mesta Piešťany, ktorá by mala areál prevziať a zveľaďovať.

Rad nezmyslov v krátkom texte od dvoch poslancov má však aj pokračovanie a opäť ich citujeme: „Príspevková organizácia Služby mesta Piešťany sa bude aktívne zaoberať možnosťou požiadať o udelenie štatútu sociálneho podniku.“

To, čo poslanci v dôvodovej správe návrhu píšu, buď znie ako diabolský plán, ako obrať štát o majetok podvodom, a navyše zverejnený na oficiálnej stránke mesta s ambíciou uchádzať sa o súhlas zastupiteľstva, alebo je to od poslancov len absolútna neznalosť legislatívy a diletantstvo.

Počas prázdnin sa primátor na sociálnej sieti pochválil, že o odkúpení autokempingu bol už rokovať.

Poslanecký návrh v stručnosti

Zhrňme si teda návrh poslancov. Areál autokempingu Lodenica má mesto od štátu získať pod zásterkou neziskovej organizácie, ktorú mesto nemá a musí ju účelovo najprv vytvoriť. Keď mesto úspešne ako neziskovka oklame štát a areál na verejnoprospešný účel získa, autokemping prevedie na iný právny subjekt – rozpočtovú organizáciu Služby mesta Piešťany. Tá autokemping následne prevedie na ďalší právny subjekt – nejakú eseročku, ktorú účelovo založí, a tá sa má u ministerstva práce a sociálnych vecí uchádzať o status sociálneho podniku.

A aby bol poslanecký populizmus dokonaný, v texte svojho návrhu Fiala a Sedláková uvádzajú: „Mesto Piešťany, resp. správca Služby mesta Piešťany, do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva a do piatich rokov povinnosti dodržať dohodnutý účel sprevádzkuje areál kempingu pre účel parkoviska pre karavany, umožní realizovať kultúrne, vzdelávacie, charitatívne a športové aktivity a podujatia, sociálne zariadenia (toalety…) pre verejnosť, lesopark.“

Podľa poslaneckého návrhu ďalej mesto vybuduje múzeum campingu a caravaningu, vybuduje náučný chodník o ochrane prírody a v blízkej budúcnosti v areáli kempingu vybuduje sezónne kúpalisko, požičovňu športových potrieb, úložisko člnov a paddleboardov, ale tiež dobuduje cyklotrasy – prepojenia Kolokruhu či zabezpečí poskytovanie sezónneho ubytovania v chatkách pre mládež počas sústredení a táborov.

Určite úžasné plány, ktoré sa nepochybne stretnú s nadšením časti verejnosti, ktorá rada nostalgicky spomína na zašlé časy piešťanskej „slávy“ počas komunistickej diktatúry. Avšak ako každý populistický nápad má zásadný problém.

Keď by sme aj prehliadli legislatívne nezmysly a navádzanie k podvodnému správaniu formou poslaneckého uznesenia, ktoré Fiala a Sedláková vo svojom návrhu uviedli, zásadný problém sú financie na realizáciu ich fantázií.

Návrh totiž v žiadnej vete neobsahuje informáciu, odkiaľ na to chcú poslanci zohnať peniaze. Dvestotisíc na odkúpenie areálu od štátu zhodou okolnosti tiež na návrh Fialu poslanci už zobrali z plánovanej rekonštrukcie Štúrovej ulice, no pri dezolátnom stave objektov v autokempingu tých peňazí bude treba ešte podstatne viac. Podľa zámerov uvedených v poslaneckom návrhu to odhadom bude suma atakujúca milióny eur.

Mestskú plaváreň majú piešťanci prisľúbenú už celé roky. Zastupiteľstvo zatiaľ na jej výstavbu nevyčlenilo ani jediné euro.

V Piešťanoch už „máme všetko“

Už v najbližšom období bude radnica spolu s poslancami zostavovať mestský rozpočet na rok 2024. Ak teda chcú poslanci budovať bombastické zariadenie v autokempingu pre turistov, ktorí sem nechodia, a nostalgiu na obdobie komunistickej diktatúry, predpokladáme, že najprv v ňom vyčlenia financie na to, čo by malo slúžiť predovšetkým domácim.

V rozpočte na rok 2024 po autokempingu tak azda nájdeme aj financie na mestskú plaváreň, ktorú verejnosti poslanci sľubujú pred voľbami už celé roky, financie na Prednádražie a na dokončenie druhej polovice Dopravnej ulice. Pred budovaním Lodenice azda mesto najprv zrekonštruuje všetky svoje školské a predškolské zariadenia, vybuduje všetkým školám a škôlkam nové športové areály, opraví telocvične, jedálne a kuchyne tak, aby boli hodné 21. storočia. Po zmene parkovacej politiky skôr ako autokemping najprv mesto vybuduje dostatočnú kapacitu verejných parkovísk, aby zabezpečilo plynulý nábeh novej parkovacej politiky a zmeny v podobe zákazu parkovania na chodníku. A, samozrejme, mesto najprv zrekonštruuje pouličné osvetlenie a zavedie smart technológie, aby šetrilo energiu.

V súvislosti so stavom kúpeľného mesta by sa takýchto akútnych investícií dalo sformulovať množstvo, majú však jednoduchú odpoveď. Investičný dlh radnice je tvorený desiatkami rokov z dôvodu chronického nedostatku financií v mestskom rozpočte.

A tak jediné logické očakávanie vychádzajúce z návrhu dvojice poslancov je, že zároveň s predloženým návrhom na pompézny zámer s Lodenicou príde návrh na zvýšenie miestnych poplatkov, ako napríklad dane z nehnuteľností, dane z prenájmu verejných priestorov pre podnikateľov, poplatku za ubytovanie pre návštevníkov, zvýšenie daní za psa či iných miestnych daní a poplatkov tak, aby obyvatelia mesta poskytli poslancom financie na to, čo potrebujú, ale i na realizovanie ich populistických zámerov.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 22. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti. Meniny má Júlia, Juliana.
  • 22.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 23. mája. Tento deň je Svetovým dňom korytnačiek. Meniny má Želmíra.
  • 23.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. mája 2024
Meniny má Ela, zajtra Urban