Múzeum pripravuje novú expozíciu básnika Ivana Kraska

  • Kultúra a spoločnosť
  • 12. septembra 2023, 21:15

Balneologickému múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch sa v roku 2023 podarilo získať finančné prostriedky, ktoré z verejných zdrojov poskytol Fond na podporu umenia na realizáciu prvej fázy dvojfázovej prípravy novej expozície básnika Ivana Kraska. Cieľom projektu je v priestoroch piešťanského bytu básnika, v ktorom žil od roku 1943 až do svojej smrti v roku 1958, vytvoriť novú modernú expozíciu prezentujúcu jeho život a dielo.

Izba obývačky a zároveň pracovne básnika v jeho piešťanskom byte - súčasť Pamätnej izby Ivana Kraska. (Autor: Eva Drobná/Jaroslav Halás)

Súčasná expozícia bola vytvorená v roku 1976 a výrazne reinštalovaná v 90. rokoch 20. storočia. V súčasnosti pôsobí nemoderne, je zastaraná a prekonaná. Má dve časti – prvá približuje básnikov život a dielo, druhú časť tvoria dve miestnosti zariadené pôvodným mobiliárom, umeleckými dielami z pozostalosti básnika, drobnými predmetmi. Túto časť chce múzeum zachovať v pôvodnej podobe s lepšou prepojenosťou s vlastnou expozíciou.

Ivan Krasko, občianskym menom Ing. Ján Botto.

Predpokladom pre získanie ďalšieho grantu na vytvorenie novej stálej expozície bolo v prvej fáze usporiadanie verejnej dvojetapovej súťaže na architektonicko-výtvarný návrh novej expozície Život a dielo básnika Ivana Kraska. Konala sa podľa súťažných podmienok, ktoré boli vypracované podľa súťažného poriadku Slovenskej komory architektov a boli ňou aj osvedčené.

Porotu tvorili riadni členovia nezávislí od vyhlasovateľa súťaže – Doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., autorizovaný architekt, predseda poroty (zvolený za predsedu poroty jednomyseľne na úvodnom zasadnutí 14. 2. 2023), Ing. arch. Eva Rohoňová, autorizovaná architekta, Ing. arch. Mária Michalič Kusá, autorizovaná architektka. Za múzeum boli členmi poroty PhDr. Vladimír Krupa a Mgr. Andrej Bolerázsky. Náhradníkmi boli Mgr. Martin Kostelník, PhD. (za múzeum) a Ing. arch. Marek Šandrik, autorizovaný architekt, ako nezávislý od vyhlasovateľa.

Víťazný návrh Maroša Greša a Martina Želiara.

Po úvodnom zasadnutí poroty bolo vyhlásené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie prvé kolo súťaže. Prihlásilo sa do nej sedem uchádzačov, ktorí splnili požadované podmienky – V. Šimkovič (Prisca), Peter Šajgalík, Atelier 3, Coolstock (Kočilík, Šíp), Martin Želiar, Architektonický ateliér Woven, Ateliér Pingpong. Do prvého kola súťaže sa prostredníctvom poslania materiálov e-mailom prihlásil siedmy uchádzač, nesplnil však súťažné podmienky.

Zhodnotenie prvého kola sa konalo 30. marca 2023 a úlohou poroty bolo vybrať spomedzi siedmich uchádzačov troch postupujúcich do druhého kola súťaže bez určenia poradia. Porota po dôkladnej diskusii o každom uchádzačovi a na základe zhodnotenia ich portfólií a anotácií hlasovala o troch postupujúcich. Hlasovaním boli jednomyseľne vybratí Ateliér Woven, Ateliér Pingpong a Martin Želiar bez určenia poradia.

Stála expozícia života a diela básnika pochádza z 90. rokov 20. storočia

Vyhodnotenie druhej etapy súťaže s prezentáciou sa konalo 19. mája vo Vile dr. Lisku. Porota zhodnotila jednotlivé návrhy, pričom hodnotila nielen architektonické a výtvarné, ale aj muzeálne kritériá a požiadavky na vystavenie a prezentáciu zbierkových predmetov. Všetci prítomní členovia sa postupne vyjadrili k jednotlivým návrhom, zhodnotili ich pozitíva a negatíva i to, či spĺňajú kritériá a požiadavky pre naplnenie libreta k expozícii.

Nasledovala prezentácia návrhov účastníkov druhého kola súťaže, na ktorú mal každý vyhradený čas v dĺžke 30 minút. Počas nej nasledovali doplňujúce otázky členov poroty k návrhom, použitým materiálom, k možnostiam rozšírenia, resp. doplnenia návrhov na základe požiadaviek múzea a podobne. Napokon porota pristúpila k hlasovaniu a k určeniu víťaza, a tiež k určeniu účastníkov súťaže, ktorí skončili na druhom a treťom mieste. Hlasovaním poroty bolo stanovené poradie účastníkov – prvý skončil Ateliér Greš Želiar, druhý Ateliér Pingpong a tretí ateliér Woven.

Prsteň s perlou, ktorú básnikovi daroval jeho priateľ M. R. Štefánik. Krasko ju dal zasadiť do prsteňa pre svoju snúbenicu Iľku Kňazovičovú.

Na víťaznom návrhu mladých tvorcov Maroša Greša a Martina Želiara porota ocenila okrem iného otvorenie priestoru pôvodného bytu, jednoduché a čitateľné riešenie posúvajúce priestory výstavy smerom k priestorom bytu, respektíve k obytným priestorom Ivana Kraska, a tiež k priestorom pozývajúcim na návštevu. Navrhnuté prvky mobiliára novej expozície budú evokovať v zmysle autorského zámeru pojmy ako byt, odpočinok, intimita, pozvanie, návšteva a návštevník sa stane súčasťou bytu Ivana Kraska. Návrh prostredníctvom inovatívneho prístupu pozýva návštevníka na bádanie, odkrývanie ďalších informácií a zaujímavostí z tvorby a života básnika. Návštevník expozície sa ocitne na návšteve, kde nie sú všetky spomienky viditeľné naraz, ale ukazujú sa až prostredníctvom vedomého alebo lektorovaného odhaľovania.

Titulná strana prvého vydania zbierky Nox et solitudo (Noc a samota, Martin 1909) s venovaním snúbenici.

V súčasnosti múzeum pripravuje žiadosť o poskytnutie grantu na druhú etapu projektu – vlastnú realizáciu novej stálej expozície. Dúfame, že budeme úspešní a podarí sa nám Ivana Kraska, významného predstaviteľa moderny, prezentovať verejnosti novou inovatívnou expozíciou, v ktorej spoločne s víťazmi súťaže naplníme ich cieľ: „Odkrývať a bádať. Študovať. Otvárať priestor. Vrstviť. Čítať. Diskutovať. Neukázať všetko naraz.“

Vladimír Krupa

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 19. júna 2024
Meniny má Alfréd, zajtra Valéria