Lovci búrok si užívali efektné fotografie, iní odstraňovali následky

V pondelok 28. augusta v noci sme zažili zrejme najsilnejšiu tohtoročnú búrku. Prehnala sa nielen piešťanským regiónom, ale celým Slovenskom. Stopy po sebe zanechala i v Mestskom parku v Piešťanoch, kde nápory vetra a prudkého lejaku nevydržala časť mohutného stromu lipy. Nočnú búrku v podobe síce nebezpečných, ale na fotografii efektných bleskov zachytil Marian Magula nad Sĺňavou.

Nočnú búrku v podobe síce nebezpečných, ale na fotografii efektných bleskov, zachytil Marian Magula nad Sĺňavou. (Autor: FB Marian Magula FOTO)

My sme zisťovali, čo spôsobila táto intenzívna búrka na verejnej zeleni v kúpeľnom meste, ale najmä v parku, ktorý bývaval v minulosti nepriazňou počasia výrazne postihnutý. Na naše otázky nám odpovede poskytla riaditeľka Služieb mesta Piešťany (SMP), Hana Dupkaničová, spolu s vedúcim Strediska verejnej zelene, Stanislavom Vercholom.

Minulý týždeň v pondelok v noci búrkový vietor zlomil časť veľkého stromu v mestskom parku. Išlo o zdravý strom alebo bol už nejakou chorobou napadnutý, prípadne aký bol dôvod, že búrku neustál?

Zlomila sa vrchná časť koruny. Ide o lipu malolistú. Na dreve tejto časti je po zlome viditeľné poškodenie a oslabenie drevokaznou hubou bez prítomnosti plodníc a iných vonkajších príznakov. Napadnutie tejto časti mohlo byť spôsobené predchádzajúcimi poškodeniami vetrom, prípadne z dôvodu prirodzených rastových deformácií, keď vznikajú poranenia umožňujúce prienik patogénnej huby. Rast stromu, jeho vitalita a celkový zdravotný stav podľa vizuálneho hodnotenia nepoukazovali na závažné poškodenie celého stromu.

Budete musieť odstrániť aj zvyšok lipy? Ak áno, z akej príčiny?

Pracovníci SMP ošetria zlomenú časť a upravia zostávajúcu časť koruny tak, aby bol strom stabilizovaný a aby bolo rozloženie ťažiska v rámci celého stromu. Znížením stromu a redukciou listovej plochy sa zníži riziko nestability konárov koruny. Po tejto úprave zostane lipa v pozorovaní našich odborných pracovníkov.

Bol to jediný strom, ktorý vietor zlomil v parku počas búrky?

Okrem lipy sa v jej blízkosti zlomil aj javor mliečny. Zlom nastal vo vrchnej časti koruny. Ide o pomerne veľký kostrový konár. Iné väčšie poškodenia v meste sme nezaznamenali a neboli nám ani hlásené.

V minulosti po podobných búrkach ostalo v parku viacero stromov vyvrátených alebo boli poodlamované mohutné haluze. Aké úkony museli SMP urobiť, aby sa niečo také neopakovalo?

V rámci svojej činnosti vykonávame úkony na minimalizovanie zlomov alebo vývratov stromov. Naši kmeňoví odborníci alebo externí odborníci uskutočňujú hodnotenie a sledovanie stavu stromov. Následne je zabezpečovaná kvalitná údržba jednotlivých objektov zelene, ale i racionalizácia starostlivosti.

Arboristi a pilčíci SMP vykonávajú bezpečnostné a zdravotné rezy určených jedincov, dodávateľsky sú robené väzby v korunách stromov, v nevyhnutných prípadoch výruby stromov. Všetky zásahy na drevinách (samozrejme okrem výrubu ako konečného riešenia) sú robené s cieľom zachovať strom na danom mieste čo najdlhší čas, avšak s ohľadom na mieru jeho vitality a prevádzkovú bezpečnosť. Povoľovanie výrubov prebieha v súčinnosti s orgánmi ochrany prírody a krajiny na mestskom úrade, na okresnom úrade a na pamiatkovom úrade.

Pri všetkých týchto skutočnostiach je potrebné si uvedomiť, že dreviny sú premenlivé v čase a v priestore. Dreviny sú premenlivé v čase, tzn. v priebehu dňa, roku a celého života. Z toho vyplýva, že posudzovanie drevín musí obsahovať hodnotenie stávajúcich vlastností aj odhad ich rastu a vývoja do budúcnosti, vrátane odhadu dĺžky existencie v prijateľnom stave, teda stanovenie ich potenciálu. Dreviny sú premenlivé v priestore, tzn. že stanovisko má zásadný vplyv na všetky vlastnosti dreviny. Vzťah dreviny k stanovisku je dôležitý pre pochopenie jeho súčasného stavu a odhadu jeho potenciálu do budúcnosti.

Viete vyjadriť percentuálne, koľko stromov v parku je ešte potenciálne nebezpečných?

Percentuálne je veľmi ťažko určiť, koľko stromov je nebezpečných. V mnohých prípadoch sú príznaky poškodenia skryté, resp. vizuálnym hodnotením ťažko identifikovateľné, a je možné ich zistiť až priamo pri vykonávaní ošetrenia. V sporných alebo nejasných prípadoch alebo pri exponovanom strome volíme po vizuálnom hodnotení i hodnotenie napr. arboristickým kladivkom či zvukovým tomografom.

Na komplexnú obnovu parku nie sú v mestskom rozpočte vyčlenené financie. Koľko ročne stojí ošetrovanie parku z rozpočtu SMP?

Vyčíslenie nákladov na ošetrovanie mestského parku nie je možné z celkového rozpočtu vyčleniť, ide o viacero operácií pri ošetrovaní stromov a ostatnej zelene.

Koľko nových stromov ste už v parku vysadili ako náhradu za tie, čo padli v dôsledku počasia alebo boli odstránené preventívne pre ich chorobu?

Výsadba stromov sa vykonáva podľa spracovaného a schváleného projektu „Mestský park Piešťany – rekonštrukcia“ z roku 2014. Park je pamiatkovo chránený objekt, v ktorom nemôžeme robiť zásahy podľa ľubovôle. Od roku 2018 bolo v ňom vysadených 77 stromov.

Je možné týmito postupnými krokmi park komplexne obnoviť alebo si to vyžaduje zásadnejšiu investíciu s radikálnejšími zásahmi?

Park potrebuje komplexnú rekonštrukciu. To znamená nielen rekonštrukciu živej časti, ale aj napr. chodníkov, osvetlenia, podzemného vedenia, drobných stavebných objektov a pod. Zeleň obnovujeme po menších častiach a postupne. Nie je to otázka iba financií, ale aj postupného dožívania jedincov a ich náhrada za nové kusy. Je známa stará pravda: Pod jestvujúci strom nový nezasadíš. A ak áno, neporastie, pretože mu starý bude tieniť a odoberať vlahu. V súčasnosti je obnova zelene na území celého parku len v rámci našich možností postupná a pomalá. Pre komplexnú obnovu v kratšom časovom horizonte, keď by bola úprava parku viditeľná, citeľná a značná, je však potrebná zásadnejšia investícia.

Aký objem financií by si podľa vášho názoru radikálnejšie riešenie zelene v mestskom parku vyžadovalo?

Radikálnejšie riešenie zelene s vyčíslením nákladov popisoval spomínaný spracovaný a odsúhlasený projekt. Dnes budú náklady niekoľkonásobne vyššie od pôvodnej sumy.

Je podľa vás pohyb v parku bezpečný?

Pohyb v rámci parku je bezpečný. Pohyb je potrebné zvážiť najmä pri veternom a daždivom počasí, keď môže dôjsť k zlomu nielen poškodených, oslabených a suchých vetví, ale aj zdravých a plne olistených konárov. Ostražitosť pri veternom počasí však platí pre pohyb pod akýmikoľvek stromami a nielen v našom meste.

Mestský park v Piešťanoch

Mestský park bol pôvodne kúpeľným parkom, založil ho v roku 1865 majiteľ majetkov v Piešťanoch a Hlohovci Jozef Erdödy, neskôr ho zveľaďovali nájomcovia kúpeľov Winterovci. Napríklad hlavnú dvojitú aleju v parku vysadili začiatkom 20. storočia. Viaceré stromy v parku majú vek presahujúci sto rokov. Približne 90-95 percent stromov má rovnaký (vysoký) vek. Arboristickými zásahmi v poslednom období sa podarilo predĺžiť životnosť drevín.

Na podklade víťazného návrhu architektonickej súťaže na obnovu mestského parku, ktorú mesto vypísalo ešte v roku 2012, bola v septembri 2014 odovzdaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia. Následne prišli komunálne voľby, v ktorých primátorský post získal Miloš Tamajka. Ten realizáciu obnovy parku zastavil a naopak akýkoľvek výrub stromov na celom území mesta na dlhšiu dobu zakázal.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 22. apríla. Tento deň je Dňom zeme a Svetovým dňom modlitieb za kňažské a rehoľné povolania. Meniny…
  • 22.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 23. apríla. Tento deň je Svetovým dňom kníh a autorských práv. Meniny má Vojtech.
  • 23.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 23. apríla 2024
Meniny má Vojtech, zajtra Juraj