Piešťany zrejme čaká od 1. októbra parkovací chaos, do platnosti vstúpi zákaz parkovania cez chodník

Aj keď účinnosť zákona o zákaze parkovania áut cez chodník poslanci národnej rady niekoľkokrát odložili práve na podnet samospráv, nakoľko sa chceli na zmenu dôkladne pripraviť, zdá sa, že to veľmi nepomohlo. Podľa pokoja, ktorý panuje v piešťanských uliciach, kde nedochádza k žiadnym aktivitám pri značení parkovacích miest, to vyzerá, že samospráva na zmeny platné od 1. októbra zatiaľ pripravená nie je.

V Piešťanoch sú ulice, napríklad Sasinkova, kde sa oficiálne parkovacie miesta podľa platných noriem zrejme ani len nebudú dať vyznačiť. (Autor: pror)

Piešťany pre svoj dominantne vidiecky charakter mestskej zástavby ulíc skladajúcich sa zo starších rodinných domov a úzkych ulíc budú mať so zákazom parkovania cez chodník zrejme veľký problém. Kým doterajšie parkovanie prebiehalo zo strany motoristov viac-menej spontánne, po novom to bude úplne inak. Stáť na chodníku čo i len časťou vozidla, ak nebude dopravným značením vyznačené parkovacie miesto, bude zakázané.

Ak sa však radnica rozhodne umožniť parkovanie cez chodník, môže to realizovať len na základe vypracovaného projektu parkovania na každú konkrétnu ulicu, ktorej sa to bude týkať. Také naprojektované parkovanie však musí spĺňať ustanovenie zákonov a technických noriem.

Na niektorých uliciach legálne nezaparkujete

Vyznačené parkovacie miesto musí byť široké aspoň 2 metre. Šírka pre pohyb chodcov na chodníku musí ostať po vyznačení vodorovného dopravného značenia 1,5 metra. Ak bude cesta jednosmerná, šírka voľného jazdného pruhu pre automobily musí ostať po vyznačení parkovacieho miesta minimálne 3 metre, ale ak bude cesta obojsmerná, minimálna šírka vozovky musí ostať 6 metrov. V prípade nedodržania týchto šírkových parametrov projektovú dokumentáciu dopravný inšpektorát nemusí schváliť.

„Ľudia sa budú musieť pripraviť na situáciu, že šírkové pomery niektorých ulíc vyznačenie miest na parkovanie cez chodník neumožnia. Na niektorých uliciach bude možné parkovanie vyznačiť, až keď sa zjednosmernia, ale na iných to nebude možné realizovať vôbec,“ vysvetlil nám primátor mesta Peter Jančovič. Ako ďalej primátor dodal, radnica sa v súčasnosti nachádza vo fáze príprav projektovej dokumentácie.

V každom prípade pre novelu zákonných ustanovení o parkovaní a technickým normám pre šírkové pomery chodníkov či vozoviek sa počet parkovacích miest v kúpeľnom meste celkom určite nezvýši, dokonca pôjde o celé ulice, kde sa legálne nebude dať parkovať.

Na mestskom parkovať nebude kde

Riešenie tohto problému je buď individuálne, že si motoristi vybudujú parkovacie miesta na vlastných pozemkoch, ak ich majú k dispozícii, alebo piešťanská samospráva nájde riešenie v budovaní nových verejných parkovísk. Niečo také však nie je ani len v rovine zámeru či vyčlenenia financií na zabezpečenie projektovej dokumentácie. 

Nateraz sú v kúpeľnom meste pre motoristov k dispozícii len tri verejné parkoviská, ktoré nie sú zahrnuté do spoplatnených parkovacích zón – pred poliklinikou na výpadovke na Drahovce, pri zimnom štadióne a pred letiskom. Zvyšné veľkoplošné parkoviská pred nákupnými centrami, kde sa zatiaľ za parkovanie neplatí, sú v súkromnom vlastníctve. Zo skúseností z iných miest sa dá predpokladať, že ak ich začnú domáci využívať na dlhodobé bezplatné parkovanie, nákupné centrá si začnú parkovanie pre svojich zákazníkov chrániť napríklad inštalovaním rampových systémov. V Piešťanoch sa tak zatiaľ stalo len pred Obchodným domom Prior.

Parkovacia karta miesto nezaručí

Ďalšia komplikácia v parkovaní nastane od 1. januára 2024. Do účinnosti vstúpi mestským zastupiteľstvom prijaté všeobecne záväzné nariadenie o spoplatnených parkovacích zónach, keď bude parkovacia karta pre danú zónu za 40 eur spätá s miestom trvalého bydliska alebo adresou podnikateľskej prevádzky.

Ale ak na ulici trvalého bydliska či podnikania zákon a normy neumožnia vyznačenie parkovacích miest, môže sa stať, že motorista bude musieť parkovať až v susednej zóne. A tu si už bude musieť zaplatiť celomestskú parkovaciu kartu za 80 eur. Ale ani to mu nezaručí, že bude mať kde zaparkovať.

Chceli to stihnúť, no nestihli

V každom prípade novele zákona, ktorá rieši zákaz parkovania cez chodník, bola platnosť odložená už niekoľkokrát aj z iniciatívy samospráv, aby sa vraj na ňu stihli pripraviť. A čas bol približne dva roky.

Môžeme tiež dodať, že novú koncepciu parkovania v Piešťanoch mestské zastupiteľstvo schválilo už pred niekoľkými rokmi, mestskú legislatívu k nej prijalo zastupiteľstvo v júni tohto roka, financie na jej realizáciu schválili poslanci až v júli a v auguste je radnica stále len vo fáze príprav na realizáciu oboch zásadných legislatívnych zmien v parkovaní. 

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam