Stav prírodných kúpalísk: Zelená voda opäť vhodná na kúpanie!

Ako na svojej webovej stránke uvádza Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ku dňu 4. augusta bola v prevádzke väčšina prírodných kúpalísk, ktoré počas sezóny plánovali prevádzku.

Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom je podľa hygienikov opäť vhodná na kúpanie. (Autor: ÚVZ SR/FB Beach Bar Zelená Voda)

Regionálne úrady verejného zdravotníctva na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali štátny zdravotný dozor a pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa. Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom je podľa hygienikov po opätovnom preverení kvality vody na kúpanie vhodná i voda na štrkovisku v Hornej Strede v čase odberu vyhovovala požiadavkám vyhlášky ministerstva zdravotníctva.

Orientačne bola overená kvalita vody aj v lokalitách Veľký Biel a Strieborné jazero Senec. Odobraté vzorky vody vyhoveli vo vyšetrovaných mikrobiologických ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

Nevhodné vodné plochy na kúpanie

– Vodná nádrž Stará Myjava (odber 18. júla) – voda nebezpečná na kúpanie, prekročenie zdravotne významného ukazovateľa. Kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo pre kúpajúcich sa. Podľa úradu verejného zdravotníctva kúpanie je pre všetkých zdravotným rizikom.

– Vodná nádrž Brezová pod Bradlom (odber 18. júla) – voda je nebezpečná na kúpanie, prekročenie zdravotne významného ukazovateľa. Kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo pre kúpajúcich sa a je pre všetkých zdravotným rizikom.

– Rovnaké odporúčanie platí aj pre vodnú plochu Gazarka Šaštín Stráže (odber 19. júna), kde bolo zistené premnoženie cyanobaktérií a nevyhovujúca biologická kvalita vody na kúpanie.

– Na vodnej nádrži Duchonka vydal úrad verejného zdravotníctva odporúčanie nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom z dôvodu zhoršenej biologickej kvality vody (odber 10. júla).

Znížená kvalita vody na kúpanie

V lokalitách Krpáčovo – jazero, Nová Baňa – Tajch a Lipovina – Bátovce bola zistená znížená priehľadnosť a v Lipovine – Bátovciach, Novej Bani – Tajchu a Ivanke pri Dunaji nebola dodržaná odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farba. Oba ukazovatele patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a voda je vhodná na kúpanie.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Bohuslav, zajtra Kamila