Najväčší požiar vo Vrbovom

Zaujíma vás, koľko a akých výjazdov absolvovali počas prvého polroka hasiči z celého Trnavského kraja? Ponúkame vám sumár, ako ho spracovali hasičskí štatisti. Zaujímavosťou je, že najväčšiu škodu na majetku napáchal oheň vo Vrbovom v areáli bývalej Trikoty. Išlo rádovo o milióny eur.

Ak zazriete stúpajúci dym, autonehodu či inú vážnu udalosť, okamžite volajte 112-ku. Váš hovor si ako prvý vypočuje krajský operačný dôstojník a on podľa závažnosti udalosti posúdi, ktoré záchranné zložky treba vyslať. Pripravili sme pre vás sumár nielen hasičských, ale aj policajných výjazdov k požiarom či nehodám. Ten najväčší požiar bol vo Vrbovom. (Autor: red/KR HaZZ)

Ku dňu 30. júna 2023 zabezpečovalo nepretržitú zmenovú službu na území Trnavského kraja celkovo 360 príslušníkov a osem zamestnancov vo verejnom záujme. Štátnu službu vykonávali v jedenástich hasičských staniciach šiestich okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v rámci Trnavského kraja.

Požiare spôsobili škodu takmer osem miliónov eur

V prvom polroku 2023 zaznamenali 383 požiarov, ktoré zapríčinili priamu materiálnu škodu vo výške 7 757 760 eur. V porovnaní s predchádzajúcim prvým polrokom 2022 zaznamenali pokles počtu požiarov o 209. Naopak výška škôd vzrástla o 6 223 900 eur. Hasičom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote 34 336 495 eur. Vzniknuté požiare usmrtili tri osoby a u 15 osôb prišlo k zraneniu rôzneho druhu.

Ohnivým mesiacom bol marec

Najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec, keď vzniklo 88 požiarov – čo predstavuje 22,98 % zo všetkých evidovaných požiarov, nasleduje mesiac február – 70 (18,28 %) a najmenej v mesiaci január – 52 – 13,58 %.

Neopatrnosť a nedbalosť – hlavné príčiny požiarov

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v spomínanom období sa stala nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb – 198 udalostí so výškou škody 197 150 eur (51,70 %), druhý najvyšší počet požiarov tvorili prevádzkovo-technické poruchy (okrem vykurovacích telies) 66 udalostí s výškou škody 596 745 eur (17,23 %).

Treťou najčastejšou príčinou vzniku požiaru je úmyselné zapálenie neznámou osobou – 63 udalostí s výškou škody 168 340 eur (16,45 %).

Piešťanskí a hlohovskí hasiči vyrážali k požiarom 83-krát

V prvom polroku tohto roka vzniklo na území Trnavského kraja celkovo 383 požiarov. Najviac výjazdov k udalostiam vykonala hasičská stanica Trnava okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave– dohromady 97 (25,33 %). Nasledujú hasičské stanice (Piešťany, Hlohovec) okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch s 83 výjazdmi (21,67 %). Hasičské stanice (Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder) okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede zasahovali 73-krát (19,06 %) výjazdov k požiarom.

Najväčšia škoda za šesť miliónov eur bola v bývalej Trikote Vrbové

Najvýraznejší požiar, ktorý výškou svojej škody výrazne ovplyvnil požiarovosť, vznikol vo Vrbovom. Z nezistených príčin spôsobil požiar škodu vo výške 6 000 000 eur. Pri udalosti neprišlo k zraneniu ani usmrteniu. Druhý požiar vznikol v obci Biely Kostol, okres Trnava, kde z nezistených príčin prišlo k výbuchu jedného z bytov obytného domu. Pri tejto udalosti prišlo k materiálnej škode vyčíslenej na sumu 500 000 eur.

Hasičskí kontrolóri zaznamenali viac ako tisíc nedostatkov

V oblasti výkonu kontrolnej činnosti vykonali organizačné jednotky Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave 299 protipožiarnych kontrol. V rámci nich bolo zistených 1238 nedostatkov. Medzi najčastejšie zistené požiarne nedostatky patrili: projektová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby nebola v súlade so skutočným stavom, dokumentácia ochrany pred požiarmi a riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby k projektovej dokumentácii stavby neboli pri kontrole predložené, dokumentácia ochrany pred požiarmi neobsahovala záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, napr. o vykonaní kontroly požiarneho zariadenia, stanovište prenosného hasiaceho prístroja nebolo označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj podľa osobitného predpisu, fyzická osoba vydala o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja potvrdenie, ale nepredložila osobitné oprávnenie na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov.

Nesúlady a nedostatky pri kolaudáciách, chýbali aj hasiace prístroje

V oblasti stavebnej prevencie vydali hasiči spolu 1187 stanovísk, u ktorých sa zistilo 364 nedostatkov. Najčastejšie zistené nedostatky pri kolaudačných konaniach: nepredloženie schváleného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, nepredloženie dokladov ku kolaudácii, nenainštalovanie požiarnych uzáverov podľa odsúhlasenej protipožiarnej bezpečnosti stavby, nesúlad medzi schválenou projektovou dokumentáciou a skutočným vyhotovením stavby, absencia hasiacich prístrojov.

Aká bola celková výjazdovosť hasičov nášho kraja?

V prvom polroku 2023 vykonali hasičské jednotky Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave celkovo 1679 zásahov. Príslušníci všetkých okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru vykonali v rámci roka spolu 177 (41 taktických a 136 previerkových) cvičení. Na odstraňovaní následkov požiarov, dopravných nehôd a iných spolupracovali aj dobrovoľné hasičské zbory obcí Trnavského kraja a to v 1 153 prípadoch.

Najviac výjazdov mali trnavskí hasiči

Z nasledujúcej tabuľky možno skonštatovať, že najviac výjazdov k udalostiam vykonala hasičská stanica Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, a to až v 439 prípadoch. Piešťanskí a hlohovskí hasiči vyrážali do terénu k rôznym udalostiam spolu 310-krát. Naopak, najmenej výjazdov vykonali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Skalici – 110.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam