Proti rušeniu detských pohotovostí protestuje ZMOS, nemocnice a vznikla i petícia

  • Piešťany / Región
  • 18. júla 2023, 22:00

Združenie miest a obcí Slovenska vyjadrilo zásadný nesúhlas s navrhovanou vyhláškou ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú nové spádové územia pre ambulancie pohotovostnej služby, a navrhuje materiál stiahnuť z legislatívneho procesu. Ak by bola vyhláška prijatá, zanikne detská pohotovosť aj v Piešťanoch. Proti je i vedenie Nemocnice A. Wintera a zároveň vznikla v Piešťanoch petícia za zachovanie detskej pohotovosti, ktorá má v elektronickej podobe 1372 podpisov.

Ambulancia detskej pohotovosti v Piešťanoch by sa v prípade prijatia novely vyhlášky stala o rok minulosťou. Foto: pror

Ako sa uvádza v texte petície, v zmysle návrhu novej vyhlášky s účinnosťou od 1. augusta 2023 budú ambulancie lekárskej pohotovosti pre deti a dorast znížené na počet 55, s účinnosťou od 2. júla 2024 sa počet ambulancií zníži o ďalších desať na 45 a s účinnosťou od 2. novembra 2024 zostane len 40 detských pohotovostí.

V zmysle navrhovanej vyhlášky by od 2. júla 2024 detskí pacienti a dorast z okresov Piešťany a Hlohovec museli navštevovať detskú pohotovosť v Trnave. Nakoľko cestovať s chorým dieťaťom na vyšetrenie do ambulancie vzdialenej asi 40 kilometrov môže byť niekedy problematické až život ohrozujúce (nie všetci rodičia majú k dispozícii osobné auto), je predpoklad, že detskí pacienti budú navštevovať urgentný príjem v piešťanskej nemocnici.

Riaditeľ Nemocnice A. Wintera, Miroslav Jaššo, považuje návrh novely za nekoncepčné riešenie a v logickom rozpore s už prijatou kategorizáciou nemocníc. Foto: pror

Väčšina lekárov má dôchodkový vek

„V rámci ústavnej pohotovostnej služby slúži na detskom oddelení piešťanskej nemocnice jeden lekár. Tento by musel poskytovať služby nielen hospitalizovaným pacientom, ale v prípade potreby bude privolaný o tri poschodia nižšie na urgentný príjem za účelom vyšetrenia dieťaťa. V tomto prípade by oddelenie zostalo bez lekára v prípade väčšieho počtu ambulantných pacientov možno aj niekoľko hodín,“ píše sa v petícii.

Na detskej pohotovosti v Piešťanoch poskytuje služby 15 ambulantných lekárov z okolitých detských ambulancií, každý odslúži v danom mesiaci dve služby. Všetci lekári zaraďovaní do služieb sú v dôchodkovom veku.

V prípade prijatia novely budú títo lekári po zrušení detskej pohotovosti v Piešťanoch zaraďovaní do služieb v Trnave. Počet vyšetrených pacientov v rámci pohotovostnej služby sa lekárom minimálne zdvojnásobí oproti súčasnému stavu, keď poskytujú služby pre okresy Piešťany a Hlohovec.

„Napriek skutočnosti, že služby detskej pohotovosti budú poskytované iba do 20.00 h, enormné pracovné zaťaženie lekárov v dôchodkovom veku spojené s dochádzkou do susedného okresu vidíme ako veľmi problematické, ktoré môže mať za následok ukončenie prevádzkovania ambulancií všeobecných lekárov pre deti a dorast v regióne,“ uvádza text petície.

Prevádzkovatelia pohotovostí požadujú skrátenie ordinačných hodín do 20.00 h. Foto: pror

Nesúhlasí ani asociácia nemocníc

Rovnako riaditeľ Nemocnice A. Wintera, Miroslav Jaššo, považuje návrh novely za nekoncepčné riešenie a v logickom rozpore s už prijatou kategorizáciou nemocníc. So zrušením 21 detských pohotovostí nesúhlasí ani Asociácia nemocníc Slovenska. „Piešťanská nemocnica ako nemocnica druhej kategórie sa stane aj so svojím urgentným príjmom a detským oddelením spádovou nemocnicou nielen pre Piešťanský okres, ale aj pre okres Nové Mesto nad Váhom a časť Myjavského okresu. Avšak pri zrušení piešťanskej detskej pohotovosti bude mať Nové Mesto nad Váhom spádovú detskú pohotovosť v Trenčíne, celý okres Myjava v Skalici a Piešťany v Trnave,“ uviedol dôvody nesúhlasu Jaššo.

Protestuje i ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenka (ZMOS) zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom vyhlášky a navrhuje materiál stiahnuť z legislatívneho procesu a následne ho prepracovať tak, aby bola aj naďalej obyvateľom miest a spádových obcí na celom území Slovenska zabezpečovaná dostupná zdravotná starostlivosť.

Predstavitelia ZMOS-u svoje odmietavé stanovisko k pripravovanej vyhláške tlmočili aj na stretnutí s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom. Foto: ZMOS

ZMOS upozornilo predkladateľa, že v prípade, ak bude predložený návrh vyhlášky v súčasnom znení schválený, bude mať za následok rapídne zhoršenie dostupnosti ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast na mestá a obce na celom území SR. Zvlášť pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Avizovaný návrh na rušenie pohotovostných služieb koncentruje opäť činnosti do väčších miest, kam musia lekári z iných okresov dochádzať. Takéto znižovanie dostupnosti zdravotníckych služieb pre rodiny s deťmi je diskriminačné.

ZMOS preto navrhuje, aby aktuálne znenie vyhlášky bolo prepracované a najskôr aj so samosprávami komunikované, kde je nevyhnutné, aby bol zachovaný pevný bod pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. A tiež, aby bol pevný bod umiestnený buď na úrovni okresu, alebo v mieste prevádzkovania všeobecnej, alebo špecializovanej nemocnice tak, aby aj pre sociálne znevýhodnené kategórie obyvateľov bola možná a reálna dostupnosť.

ZMOS koordinovalo spoločný postup dotknutých miest, a to Sabinova, Medzilaboriec, Revúcej, Sniny, Myjavy, Kráľovského Chlmca, Dubnice nad Váhom, Šale, Partizánskeho, Námestova, Piešťan, Senice a ďalších vo väzbe na ambulantné pohotovosti pre deti, ktoré boli avizované, že budú rušené v 14 mestách či okresoch.

Jozef Vojčiniak, zdroj: petícia/ZMOS

0 Shares

Najnovšie správy

Téma piešťanského aquaparku na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva opäť po dlhej dobe ožila. V rámci bodu, ktorý sa zaoberal aktualizáciou…
  • 23.02.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 25. februára. Meniny má Frederik, Frederika.
  • 25.02.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 26. februára 2024
Meniny má Viktor, zajtra Alexander