Voľba riaditeľa MsKS: Komédia s príchuťou tragédie!

Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch vo štvrtok 29. júna ani na druhý pokus nedokázalo zvoliť do čela mestského kultúrneho strediska (MsKS) riadne vymenovaného riaditeľa aj napriek tomu, že ho vybrala komisia zložená z nezávislých kultúrnych osobností ešte v úvode tohto roka. Primátor Peter Jančovič nevylúčil, že môže ísť i o pomstu za odvolaného riaditeľa Petra Sedláčika, ktorého pre množstvo pochybení pri riadení mestskej rozpočtovej organizácie z funkcie na základe jeho iniciovania zosadilo zastupiteľstvo ešte v predchádzajúcom volebnom období.

(Autor: pror)

Tragikomická situácia s voľbou riaditeľa MsKS sa v tomto roku na poslednom zasadnutí zastupiteľstva zopakovala už druhýkrát. V závere minulého roka po roku vo funkcii z nej na vlastnú žiadosť odstúpila Michaela Žažová, ktorá nahradila zosadeného riaditeľa Petra Sedláčika.

Na základe kritérií a postupu pre výber riaditeľa, ktoré svojím hlasovaním určili poslanci, vedenie radnice vo februári vypísalo výberové konanie. Podľa manuálu od poslancov zostavilo výberovú komisiu v zložení poslankyňa a členka mestskej kultúrnej komisie Alžbeta Švorcová, riaditeľka Domu umenia Edita Bjeloševičová, riaditeľka mestskej knižnice Margita Galová, ale i riaditeľka MsKS v Senici Margaréta Ivanová.

Netušia, akého chcú riaditeľa

Do výberového konania sa vtedy prihlásili len traja uchádzači. Jedného komisia vyradila pre nesplnenie predpokladov požadovaného vzdelania a druhý sa pred výberovú komisiu ani nedostavil.

Komisia tak vyberala z jediného uchádzača, ktorým bola radničná úradníčka a poverená riaditeľka Diana Kizek Kiššová. Tá za svoju prezentáciu vízií riadenia MsKS pred komisiou získala 68 z 80 možných bodov a komisia ju odporučila na ustanovenie do funkcie. Podľa našich informácií proti jej ustanoveniu do funkcie bola len jediná členka komisie, a to poslankyňa Alžbeta Švorcová.

Takýto výber sa však následne na zastupiteľstve nepozdával najmä časti poslancov združených pod názvom Ambiciózne Piešťany, ktorého je členom i Švorcová. Tí svoje výhrady v podstate zhrnuli do argumentácie, že radnica výberové konanie inzerovala nevyhovujúco, a tak komisia v zložení kultúrnych osobností mesta vybrala slabého kandidáta.

V samotnom hlasovaní zastupiteľstva o novom riaditeľovi MsKS zo šestnástich prítomných poslancov získala Kizek Kiššová podporu šiestich, štyria boli proti a šiesti sa hlasovania zdržali. Do funkcie zvolená nebola. A tak sa výberové konanie opäť opakovalo a radnica rozšírila inzerovanie na ďalšie pracovné portály. A aj napriek tomu, že na jednom z týchto portálov mal inzerát až päťtisíc zhliadnutí, žiadosť si podali len dvaja záujemcovia.

Zároveň sa pozmenilo zloženie výberovej komisie. Jej členmi boli primátor Peter Jančovič, predseda mestskej kultúrnej komisie Michal Bezák, riaditeľka Domu umenia Edita Bjeloševičová, riaditeľka mestskej knižnice Margita Galová, riaditeľka Elektrárne Piešťany Katarína Hallová, Andrej Jaroš z ministerstva kultúry, generálny riaditeľ Lúčnice Pavol Pilař, členka komisie pre kultúru Katarína Sedláková a riaditeľ Základnej umeleckej školy v Piešťanoch Kamil Vavrinec.

Jedného z uchádzačov komisia vyradila pre nesplnenie požiadavky praxe v riadení, druhého bez zverejnenia podrobností komisia odmietla. Avšak v prípade odmietnutého uchádzača mohlo ísť i o to, že síce vysokoškolské vzdelanie požadovaného stupňa uchádzač spĺňal, ale z verejne dostupného životopisu vyplýva, že s kultúrou nikdy nič spoločné nemal a v doterajšej pracovnej praxi sa pohyboval najmä v oblasti bezpečnostných zložiek a ochrane životného prostredia.

Prázdne reči bez riešení

I napriek týmto skutočnostiam vedenie mesta na minulotýždňové zastupiteľstvo zaradilo bod rokovania „Vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mesta Piešťany“. V tomto bode sa primátor Jančovič v podstate obrátil na časť rebelujúcich poslancov, aký majú návrh na ďalší postup pri výbere riaditeľa, pretože jeho návrh je, aby sa vrátili k výsledku prvého výberového konania z jari a Dianu Kizek Kiššovú vo funkcii odsúhlasili.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Michal Bezák, ktorý v dlhom monológu vysvetľoval svoj postoj k nezvoleniu kandidáta. O slovo sa prihlásila aj poslankyňa Adriana Drahovská, ktorá rozprávala niečo o Transparency International a o tom, aby súčasne poverenú riaditeľku Kizek Kiššovú do funkcie za riadnu riaditeľku neustanovili, ale ju na ďalší rok výkonom funkcie riaditeľa opäť len poverili.

Na to reagovala radničná právnička, že takéto ohýbanie zákona by bolo proti logike práva, nakoľko z toho by vyplývalo, že na poverenie vo funkcii Kizek Kiššová od poslancov dôveru má, ale na riadne ustanovenie nie, pričom jej kompetencie vo funkcii riaditeľa sú v oboch prípadoch úplne rovnaké.

Ambiciózne Piešťany tentoraz mlčali. Ale ani od iných poslancov sme sa nedozvedeli absolútne nič o tom, ako má radnica a výberová komisia postupovať, aby výber nového riaditeľa skončil podľa predstáv zastupiteľstva. Zrejme už toho mala plné zuby aj Diana Kizek Kiššová a sama ešte počas rokovania sa kandidatúry na post riaditeľky vzdala so slovami, že už nemá záujem o spochybňovanie jej odbornosti pred týmto zložením zastupiteľstva.

Riaditeľ, ktorý riaditeľovať nevedel

Po ukončení tohto bodu rokovania sme sa opýtali primátora Jančoviča na možné príčiny konania časti poslancov, ale i na ďalší postup, keďže poverenie zastupujúcej riaditeľky Diany Kizek Kiššovej sa posledný júnový deň končí.

„U časti poslancov sa nedá vylúčiť pomsta za odvolanie Sedláčika z funkcie. Ja som však presvedčený, že Sedláčik sa na funkciu riaditeľa nehodil, čo potvrdzujú i zistenia hlavného mestského kontrolóra o množstve pochybení pri riadení MsKS počas jeho pôsobenia,“ vysvetlil nám primátor. Ako ďalej dodal, ako štatutár mesta a primátor sa nateraz sám bude musieť ujať aj funkcie riaditeľa MsKS. „Čo s tým ďalej sa budeme musieť ešte poradiť,“ doplnil Jančovič.

Ako sme už v predchádzajúcom vydaní Piešťanského týždňa uviedli, MsKS je od ukončenia riaditeľovania Marty Jurčovej fakticky v rozklade. Dopomohlo k tomu obdobie pandémie, ale i vedenie organizácie Petrom Sedláčikom.

Len na pripomenutie poslancom, ktorí v čase pôsobenia Sedláčika v zastupiteľstve nesedeli a dnes by im azda mohlo byť za týmto obdobím nostalgicky smutno.

Potom, ako na základe kontroly hlavného kontrolóra mal na jar v roku 2021 Sedláčik za sebou už disciplinárne opatrenie a odobratie osobného hodnotenia, vykonal hlavný kontrolór Martin Svorad na jeseň toho istého roka v MsKS následnú kontrolu.

Hneď v prvej oblasti kontroly zameranej na využívanie služobného auta, ktoré má MsKS k dispozícii, hlavný kontrolór konštatuje množstvo neoprávnených jázd. Za vypichnutie stojí jazda vozidlom na trase Piešťany – Bratislava a späť, kde podľa vykázanej jazdy a spotreby pohonných hmôt zamestnanec MsKS najazdil 485 kilometrov. A výjazd do Bratislavy a nazad do Piešťan mu trval štyri dni.

K služobným cestám a ich vykazovaniu prostredníctvom cestovných príkazov Svorad konštatoval: „Pracovné cesty vykonávané bez schváleného cestovného príkazu. Používanie korektora pri oprave údajov na dokladoch. Neúplné vypĺňanie cestovných príkazov. Nedoloženie správy z pracovnej cesty k cestovným príkazom.“

Hospodárenie „od buka do buka“

Hlavný kontrolór sa ďalej zameral na hospodárenie MsKS, povinné zverejňovanie zmlúv či dodržiavanie zákona o verejnom prístupe k informáciám organizácie fungujúcej z verejných finančných prostriedkov. I tu zistil množstvo pochybení, a to v nezverejňovaní zmlúv pred ich účinnosťou či plnením, v dôsledku čoho boli v čase ich realizácie neplatné, ale konštatoval tiež, že k niektorým plneniam mu nedokázali ani predložiť zmluvy, prípadne boli predložené zmluvy, ktoré boli podpísané len jednou zo zmluvných strán.

Minimálne v dvoch prípadoch boli zmluvy preukázateľne podpísané až následne po konaní akcie, s ktorou súviseli. Objednávky boli v množstve prípadoch vystavené až dodatočne po dodaní tovaru. V niektorých prípadoch boli zo strany dodávateľov fakturované a zo strany MsKS uhradené faktúry za tovary a služby, ku ktorým nie je uzatvorená žiadna zmluva, resp. vystavená objednávka.

Ani pri programovej štruktúre, ktorá mala s príchodom Sedláčika priviesť kultúru do Piešťan, ako sám o sebe tvrdil, si riaditeľ MsKS jemne napísané korektne nepočínal.

Napríklad, ako uvádza správa hlavného kontrolóra, podujatie v prírodnom kine – koncert Jazz Divas – bolo komunikované ako akcia so vstupným 12 eur v predpredaji na internete alebo v pokladni kina 15 eur. Na uvedený koncert sa predalo 60 lístkov. A ako píše v správe kontrolór, z dôvodu nižšieho záujmu platiacich návštevníkov na predstavenie bol umožnený vstup ďalším asi 120 neplatiacim návštevníkom.

Uvedený postup zo strany MsKS bol podľa kontrolóra jednak nekorektný vzhľadom k platiacim návštevníkom a jednak sa týmto postupom v MsKS pripravili o potenciálnu tržbu vo výške približne 1800 eur (120 návštevníkov po 15 eur).

Porušovanie zákona a nehospodárnosť so zvereným verejným majetkom kontrolór preukázal aj v prípade koncertov v prírodnom kine kapiel Para a Slniečko. Počas koncertov občerstvenie poskytoval privátny dodávateľ. MsKS mu poskytlo bezodplatne prístrešok (stan) a tiež elektrickú energiu. Upratovanie po akciách bolo tiež v réžii MsKS, avšak celá tržba z predaja zostala privátnemu dodávateľovi občerstvenia.

Za takéto zistenia viacerí poslanci z predchádzajúceho volebného obdobia požadovali i trestné stíhanie Sedláčika. Nakoniec však obišiel len s vyhadzovom z postu riaditeľa.

MsKS na hrane svojej existencie

Je nepopierateľný fakt, ako i primátor Jančovič na zastupiteľstve upozornil poslancov, že MsKS je už dlhšiu dobu v rozklade a bez riadne ustanoveného riaditeľa nie je nateraz možné to zastaviť. Prípadne ako doplnila poslankyňa Iveta Babičová, ak majú niektorí poslanci zámer MsKS zrušiť, treba to urobiť priamo poslaneckým návrhom, a nie takouto obštrukciou.

MsKS je už len plytkým tieňom toho, čo ponúkalo za čias vlády komunistov. Doba sa zmenila. Kultúra v Piešťanoch, čoby výstavná sieň komunistickej diktatúry, monopol a štedrú ruku štátu stratila. Ak chcú Piešťanci kultúru nadregionálneho významu, musia si ju zafinancovať z vlastného mestského rozpočtu alebo ochotne kupovať lístky na kultúru v MsKS za komerčnú cenu.

Len ako ukázali i prehnané ambície predchádzajúceho riaditeľa, záujem o kultúru za komerčné vstupné, ktoré by plnohodnotne zafinancovalo chod MsKS, nie je. A v mestskej pokladni nie sú peniaze ani na poriadnu výplatu pre riaditeľa v takej výške, aby na tento post pri uchádzaní sa oň bola aspoň nejaká konkurencia.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam