Poslanci schválili zmeny, od januára sa zásadne mení platené parkovanie v Piešťanoch

Je rozhodnuté, piešťanskí mestskí poslanci na svojom minulotýždňovom zasadnutí schválili zmeny v spoplatnenom parkovaní. Na návrh poslanca Michaela Niepela však zdvihli základnú cenu parkovacej karty pre obyvateľa Piešťan z pôvodne navrhovaného jedného eura až na štyridsať eur ročne. Naopak, cenu celoročnej parkovacej karty s názvom Abonent pre parkovacie pásma B, C, D, E, S, N, ktorú si môže kúpiť aj mimopiešťanec, poslanci znížili z pôvodne navrhovanej ceny 600 eur na štyristo.

Koncepcia má zabezpečiť obyvateľom parkovacích zón stáť v blízkosti ich trvalého bydliska za zvýhodnených podmienok. (Autor: red)

„Navrhnutá suma jedno euro za prvú parkovaciu kartu Rezident v danom pásme pre domácnosť je populistické, ja navrhujem 40 eur a zároveň navrhujem 50 percent výnosu z parkovacích poplatkov investovať do dopravnej infraštruktúry v meste,“ zdôvodnil svoj návrh Michael Niepel. A takto zdôvodnené navýšenie najnižšej ceny ročnej parkovacej karty poslanci schválili aj napriek tomu, že primátor Peter Jančovič bol proti.

Ďalšiu zo schválených podstatnejších zmien v novom režime regulovaného parkovania inicioval poslanec Ján Stachura. Na základe jeho návrhu bolo zo spoplatnených parkovacích zón vyňaté parkovisko za bránou futbalového štadióna. Parkovisko pred areálom športoviska v zóne spoplatneného parkovania ostáva.

Platnosť od 1. januára

Zhrňme si preto, čo nás v novej regulácii parkovania v Piešťanoch od 1. januára 2024 očakáva.

Okrem nových spoplatnených zón legislatíva o parkovaní zavádza aj nové pojmy, ako je rezidentské parkovanie či parkovanie abonenta, ale i parkovacia karta návštevníka. Mestské nariadenie zavádza tiež nové spôsoby platenia parkovného prostredníctvom SMS či mobilnej aplikácie, ale aj nové cenníky parkovného či parkovacích kariet.

Nové nariadenie o parkovaní rozdeľuje mesto na niekoľko parkovacích zón. Tie sú označené písmenami A, B, C, S, D, E a N, pričom najprísnejšie regulatívy v parkovaní budú platiť v centre mesta označenom ako zóna A.

V centre výhodne na Nálepkovej

Zóna A je vymedzená Krajinskou cestou od okružnej križovatky s Nitrianskou ulicou, kde pokračuje popred Aupark cez Rázusovu ulicu až na Winterovu a končí v križovatke Winterovej s ulicou Pod Párovcami pred kostolom. V tejto zóne bude najdrahšia sadzba parkovného od 2 €/h pri zaplatení v parkovacom automate do 2,50 €/h uhradené cez SMS. Výnimku bude tvoriť len parkovisko v centre mesta na Nálepkovej ulici označené ako zóna N, kde bude tarifa za parkovanie 80 centov za hodinu parkovania.

Ďalšie prísne obmedzenia pre túto parkovaciu zónu bude platiť v oblasti rezidentských kariet. Zaparkovať na kartu rezidenta tu budú môcť len držitelia parkovacích kariet A a A+, pričom vydanie takejto karty bude viazané k preukázaniu bydliska v zóne A či podnikateľskej prevádzky. Žiadna iná parkovacia karta ani celomestská karta v zóne A platiť nebude. A i tu je výnimkou parkovisko v centre na Nálepkovej ulici, kde bude platiť i celomestská karta pre obyvateľa mesta s názvom Rezident B, C, D, E, S, N, ale platiť tu bude i parkovacia karta s názvom Abonent pre mimopiešťancov.

Prvá parkovacia karta za 40 eur

Pripravovaná mestská legislatíva limituje i maximálny počet parkovacích kariet vydaných k bydlisku alebo podnikateľskej prevádzke na najviac tri karty. Za vydanie prvej zaplatí rezident vo svojom mieste bydliska či podnikateľskej prevádzky 40 eur, za druhú kartu zaplatí žiadateľ 160 eur a za tretiu až 360 eur. Celomestská karta s názvom Rezident, ktorá nebude platiť len v zóne A (okrem držiteľov karty pre zónu A), bude pre jeden byt stáť 80 eur. Za druhú zaplatí domácnosť 300 eur a tretia karta s platnosťou na celé mesto okrem zóny A bude stáť 600 eur.

Nová parkovacia legislatíva zavádza i parkovacie karty s názvom Abonent S, N určenú pre všetky právnické aj fyzické osoby bez obmedzenia miesta sídla firmy či bydliska. Tá bude platiť na parkoviskách na Nálepkovej ulici, pri futbalovom štadióne a na Nábreží Ivana Kraska od Domu umenia po Národný ústav reumatologických chorôb. Jej cena bude 200 eur na rok. Karta s označením Abonent určená takisto pre mimopiešťancov bude platiť vo všetkých zónach regulovaného parkovania okrem zóny A a jej cena bude 400 eur na rok.

Karta pre návštevníkov

Mesto prináša i možnosť parkovacej karty pre krátkodobých návštevníkov Piešťan, ktorá bude platiť päť po sebe idúcich dní. Použiť sa bude dať všade okrem zóny A a jej cena je 20 eur.

Parkovanie od 0,50 do 2,50 €/h

V jednotlivých pásmach má byť i rozdielne parkovné. Najdrahšie je najužšie centrum, čiže zóna A, a podľa spôsobu úhrady bude stáť parkovanie od 2 do 2,50 eura za hodinu. Výnimkou je parkovisko na Nálepkovej ulici označené ako zóna N a za hodinu státia tu bude tarifa 80 centov.

V pásmach B a D, čo sa dá definovať ako širšie centrum mesta (zahŕňa napríklad ulice Vážska, A. Dubčeka, Radlinského i Kuzmányho), je cena parkovného navrhnutá od 1,50 do 1,85 eura za hodinu státia.

Najlacnejšie hodinové parkovné má byť v zónach C, E a S, kde bude hodinová tarifa od 50 do 60 centov podľa spôsobu platby či v parkovacom automate na mieste, cez SMS alebo mobilnú aplikáciu.

Zľavy a úľavy

Od platenia úhrady za parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích miestach v zóne s regulovaním státím sú oslobodené napríklad vozidlá osôb s ťažkým zdravotným postihnutím za podmienok použitia parkovacieho preukazu, služobné vozidlá pri výkone povolania zdravotných záchranárov, hasičov, polície či služobné vozidlá Mesta Piešťany.

Mesto preplnené autami

Radnica zmeny zdôvodnila zameraním sa na reguláciu parkovania s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie verejných priestorov. Medzi ciele, ktoré by mala nová parkovacia politika priniesť, patrí napríklad zvýšenie obrátkovosti parkovacích miest v centre mesta, presun strednodobých a dlhodobých návštevníkov centra z parkovísk v centre na parkoviská v jeho okolí.

Nová koncepcia parkovania má podľa radnice zabezpečiť možnosť obyvateľom parkovacích zón stáť v blízkosti ich trvalého bydliska za zvýhodnených podmienok.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 14. júna. Tento deň je Svetovým dňom darcov krvi. V roku 1934 sa v Piešťanoch narodil športový…
  • 14.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 13. júna. V roku 1934 sa vo Veľkých Kostoľanoch narodil spisovateľ Jozef Pavlovič. Meniny má Anton.
  • 13.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 14. júna 2024
Meniny má Anton, zajtra Vasil