Knižnica – miesto, kde to v meste žije!

Rozpočet Mestskej knižnice (MsK) mesta Piešťany sa skladá z rozpočtu na činnosť a prevádzku knižnice a z rozpočtu Piešťanského informačného centra. Čerpanie rozpočtu MsK za hlavnú činnosť dosiahlo výšku 660 109 eur, z toho bežný transfer od mesta bol tvorený sumou 543 679 eur. Na dofinancovanie nárastu cien energií v minulom roku mesto pre knižnicu uvoľnilo 3951 eur, z grantov mimo rozpočtu mesta získala 92 267 eur.

(Autor: Supa)

Mestská knižnica v Piešťanoch ako verejná knižnica plní úlohy a činnosti vyplývajúce zo Zákona o knižniciach. Je jedinou knižnicou na území Slovenska, ktorá spravuje mestskú turistickú kanceláriu – Piešťanské informačné centrum. Zároveň slúži ako komunitné centrum poskytujúce svoje služby všetkým skupinám občanov mesta a regiónu, domácim i zahraničným návštevníkom.

Medzi úspešné projekty zrealizované z grantov mimo rozpočtu mesta v roku 2022 patrili napríklad Zázračný oriešok, Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, Slovenská detská literatúra v Prahe, Knižnica ako tretie miesto, Túlavá knižnica, Zaži knihu, Poď z ulice do knižnice.

Popri výpožičných a informačných službách sa knižnica venuje aj organizovaniu vzdelávacích, odborných alebo kultúrnych podujatí rôzneho druhu pre verejnosť. Z kultúrno-spoločenských podujatí sú to predovšetkým predstavenia nových kníh, besedy, literárno-informačné hodiny, literárno-výtvarné a dramatizované workshopy, scénické čítania, prezentácie literárnych a odborných diel, prednášky, semináre, výstavy, literárne festivaly a iné.

V posledných dvoch desaťročiach sa v knižnici špecializujú predovšetkým na prácu s detským čitateľom a pripravujú programy, ktorých hlavným cieľom je podporiť čítanie detí a mládeže.

V roku 2022 zrealizovali 925 podujatí s celkovou návštevnosťou 95 674 účastníkov, z toho sa naživo za účasti divákov uskutočnilo 901 podujatí. Aj vlani pokračovali v tvorbe online podujatí, celkovo ich uskutočnili 24, z toho bolo 14 online rozhovorov so spisovateľmi, ilustrátormi a umelcami a desať komentovaných online prehliadok prebiehajúcich výstav spojených s ukážkami z divadelných dramatizácií. Online podujatia mali spolu 1564 zobrazení – 1144 na kanáli YouTube a 420 na sociálnej sieti Facebook. Výstav zrealizovali vlani 112.

Minulý rok bolo z fondu knižnice vypožičaných spolu 102 288 kníh, z toho výpožičky dospelého oddelenia predstavovali 63 758 kníh a 38 530 bolo z detského oddelenia.

Knižnica poskytuje svojim používateľom plne automatizované služby, celý knižničný fond je spracovaný v elektronickej podobe. Používateľom je k dispozícii elektronický on-line katalóg dostupný 24 hodín denne.

V roku 2022 bol fyzický stav zamestnancov knižnice 17, z toho 12 žien. Mzdové náklady na činnosť knižnice vyšli na 262 045 eur, do opráv a údržby svojich objektov MsK investovala 3305 eur a zvyšok z celkovej sumy rozpočtu 660 109 eur minula knižnica na svoju prevádzku.

A keďže komerčná činnosť knižnice je zásadne limitovaná jej účelom, príjmy v minulom roku tvorili len 14 660 eur. Táto suma bola tvorená najmä poplatkami za prenájom priestorov knižnice, členskými príspevkami alebo pokutami za upomienky či stratu kníh.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam