Mestské kultúrne stredisko: Málo „muziky“ za veľa peňazí

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v Piešťanoch predkladá na júnové mestské zastupiteľstvo vyhodnotenie svojej činnosti v roku 2022. Podľa o materiálu hospodárilo s rozpočtom 593 971 eur, pričom len náklady na mzdy zamestnancov pohltili sumu 184 658 eur. Ďalších 236 942 eur MsKS vyúčtovalo ako prevádzkové náklady, pričom 7711 eur z toho išlo na údržbu priestorov, ktoré spravuje.

Hlavným priestorom MsKS je Kultúrno-spoločenské centrum Fontána v mestskom parku. (Autor: js)

Mesto Piešťany po odchode riaditeľky MsKS Marty Jurčovej v roku 2019 dlhodobo nevie nájsť kompetentnú náhradu. Jej nástupca Peter Sedláčik sa ukázal ako človek, ktorý vie veľa o práci hovoriť, ale v praxi málo zrealizovať, a stav, ktorý po dvoch rokoch pôsobenia za sebou nechal, správa o činnosti MsKS hodnotí ako obdobie s veľkým objemom kontrolných zistení hlavného mestského kontrolóra v oblasti porušenia ekonomických, právnych a hospodárskych predpisov.

Nástupkyňa Sedláčika, Michaela Žažová, to po roku vo funkcii vzdala a na vlastnú žiadosť v závere roku 2022 odišla. Novú riaditeľku Dianu Kizek Kiššovú, ktorá v úvode tohto roka vzišla z výberového konania, mestskí poslanci svojím hlasovaním vo funkcii nepotvrdili, a tak je MsKS v súčasnej dobe už polroka bez riadne vymenovaného riaditeľa.

MsKS na základe protokolov o zverení majetku Mesta Piešťany do správy využíva niekoľko nehnuteľnosti. Sídlo organizácie je v budove na Ulici Alexandra Dubčeka. Nachádzajú sa tu administratívne priestory, spoločenská sála a menšia divadelná sála s kapacitou 150 miest.

Súčasťou štruktúry MsKS je aj Kultúrno-spoločenské centrum Fontána v mestskom parku. Jeho priestory sú určené pre filmové a divadelné predstavenia, prednášky, sympóziá, kongresy a pre výstavnú činnosť. Súčasťou areálu KSC Fontána je aj Prírodné kino. Ďalším priestorom v správe MsKS je Hudobný pavilón v Sade Andreja Kmeťa.

MsKS na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov využíva i Výstavnú sieň Stará lekáreň na Winterovej ulici, ktorá do 31. decembra 2021 slúžila aj ako komerčný priestor na predaj umeleckých predmetov, šperkov a suvenírov. Z dôvodu zrušenia podnikateľskej činnosti uvedený priestor MsKS používa len ako výstavnú sieň. V užívaní má tiež výstavný priestor, ktorý sa nachádza na ľavostrannej príbrežnej časti Kolonádového mosta.

Hlavné kultúrne a spoločenské aktivity MsKS sú premietanie v rámci kinosály a v letných mesiacoch premietanie filmov aj v Prírodnom kine. Organizácia tiež poskytuje priestory pre podujatia v spojení s filmom, ktoré svojím obsahom a významom prekračujú rámec nášho regiónu, ako sú medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany a medzinárodná prehliadka filmov o astronómii a kozmonautike Astrofilm Piešťany.

MsKS organizuje aj Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, ale i Sochu piešťanských parkov, najstaršiu slovenskú výstavu sôch v prírode. V počiatkoch organizátori plánovali postupne vytvoriť galériu sôch v prírode, avšak tento zámer sa realizoval len v čiastočnej podobe. Zo začiatku sa myšlienka usporadúvať takéto výstavy každý rok stretla s veľkým ohlasom, ale postupne zámer na každoročnej báze upadal a na dlhší čas bola realizácia prerušená.

MsKS tiež organizuje či spoluorganizuje promenádne koncerty, koncert pre ženy, koncert v rámci mesiaca Úcty k starším, Vianočný koncert, Hody a podobne.

V priestoroch MsKS sa v roku 2022 uskutočnilo 112 podujatí. Náklady na ich zorganizovanie boli v objeme 34 479 eur, finančný príjem MsKS z týchto aktivít bol 15 884 eur. Hospodársky výsledok organizácie za minulý rok bol strata 29,11 eura, pre porovnanie v roku 2021 bolo jej hospodárenie v zisku „až“ 532 eur.

V MsKS vlani pracovalo 13 zamestnancov na trvalý pracovný pomer a 11 vedených na dohody o mimopracovnej činnosti.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard