Parkovanie v centre 2,50 eura, celomestská parkovacia karta aj za 600 eur

Veľká parkovacia revolúcia v Piešťanoch je spustená zatiaľ len vo forme zverejneného návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) „O dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany“, ktorý môže verejnosť už pripomienkovať.

Centrum Piešťan je preplnené automobilmi, radnica sa to snaží riešiť regulovaním parkovania. (Autor: MsÚ Piešťany)

Okrem nových spoplatnených zón legislatíva o parkovaní zavádza i nové pojmy, ako je rezidentné parkovanie či parkovanie abonenta, ale i parkovacia karta návštevníka. Mestské nariadenie zavádza tiež nové spôsoby platenia parkovného prostredníctvom SMS či mobilnej aplikácie, ale aj nové cenníky parkovného či parkovacích kariet.

Nové nariadenie o parkovaní rozdeľuje mesto na niekoľko parkovacích zón. Tie sú označené písmenami A, B, C, S, D, E a N, pričom najprísnejšie regulatívy v parkovaní budú platiť v centre mesta označenom ako zóna A.

Zásadné obmedzenia v centre Piešťan

Zóna A je vymedzená Krajinskou cestou od okružnej križovatky s Nitrianskou ulicou, kde pokračuje popred Aupark cez Rázusovu ulicu až na Winterovu a končí v križovatke Winterovej s ulicou Pod Párovcami pred kostolom. V tejto zóne bude najdrahšia sadzba parkovného od 2 €/h pri zaplatení v parkovacom automate do 2,50 €/h uhradené cez SMS.

Ďalšie prísne obmedzenia pre túto parkovaciu zónu bude platiť

v oblasti rezidentných kariet. Zaparkovať na kartu rezidenta tu budú môcť len držitelia parkovacích kariet A a A+, pričom vydanie takejto karty bude viazané k preukázaniu bydliska v zóne A či podnikateľskej prevádzky. Žiadna iná parkovacia karta ani celomestská karta v zóne A platiť nebude.

Mesto bude podľa návrhu VZN rozdelené do viacerých zón, pričom najprísnejšia regulácia bude v centre označenom ako zóna A.

Prvá parkovacia karta za euro

Pripravovaná mestská legislatíva limituje i maximálny počet parkovacích kariet vydaných k bydlisku alebo podnikateľskej prevádzke na najviac tri karty. Za vydanie prvej karty zaplatí rezident vo svojom mieste bydliska či podnikateľskej prevádzky jedno euro, za druhú kartu zaplatí žiadateľ 160 eur a za tretiu až 360 eur. Celomestská karta s názvom Rezident, ktorá nebude platiť len v zóne A (okrem držiteľov karty pre zónu A), bude pre jeden byt stáť 80 eur. Za druhú zaplatí domácnosť 300 eur a tretia karta s platnosťou na celé mesto okrem zóny A bude stáť 600 eur.

Nová parkovacia legislatíva zavádza i parkovacie karty s názvom Abonent S, N určené pre všetky právnické aj fyzické osoby bez obmedzenia miesta sídla firmy či bydliska. Tá bude platiť na parkoviskách na Nálepkovej ulici, pri futbalovom štadióne a na Nábreží Ivana Kraska od Domu umenia po Národný ústav reumatologických chorôb. Jej cena bude 200 eur na rok.

Zmätočné VZN

Lokalita zóny S na Nábreží Ivana Kraska je podľa pripravovaného VZN a minulotýždňového statusu na oficiálnom facebooku mesta viac ako zmätočná, nakoľko podľa VZN je v úseku od Domu umenia po Národný ústav reumatologických chorôb vyznačená spoplatnená parkovacia zóna S, ale podľa informácie z radničného facebooku na Nábreží I. Krasku, na tom istom mieste, natrvalo pribudne dopravné značenie „Zákaz zastavenia“. Podľa radnice táto cesta, ktorá sprístupňuje objekt Domu umenia, svojimi parametrami nevyhovuje parkovaniu vozidiel.

VZN vymedzuje platené státie aj na Nábreží Ivana Krasku od Domu umenia po Národný ústav reumatologických chorôb, ale podľa statusu na oficiálnom mestskom facebooku tu osadia dopravné značky Zákaz zastavenia

Karta pre návštevníkov

Mesto prináša i možnosť parkovacej karty pre návštevníkov Piešťan, ktorá bude platiť päť po sebe idúcich dní. Použiť sa bude dať všade okrem zóny A a jej cena je navrhnutá na 20 eur.

Mestské oblasti so spoplatneným parkovaním sú na juhu v podstate ohraničené Veternou ulicou a na západe korytom potokom Dubová. Na severe hranicu spoplatnených zón vrátane uvedených ulíc tvorí od Bratislavskej cesty Ulica A. Hlinku, Sasinkova a Kuzmányho. Bez zaplatenia parkovného sa však už nebude dať stáť s vozidlom ani v okolí okresného riaditeľstva polície a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – táto oblasť je označená ako spoplatnená zóna E.

Parkovanie od 0,50 do 2,50 €/h

V jednotlivých pásmach má byť i rozdielne parkovné. Najdrahšie je v zóne A podľa spôsobu úhrady od 2 do 2,50 eura za hodinu. V pásmach B a D, čo sa dá definovať ako širšie centrum mesta (zahŕňa napríklad ulice Vážska, A. Dubčeka, Radlinského i Kuzmányho), je cena parkovného navrhnutá od 1,50 do 1,85 eura za hodinu státia.

Najlacnejšie hodinové parkovné má byť v zónach C, E a S, kde bude hodinová tarifa od 50 do 60 centov podľa spôsobu platby či v parkovacom automate na mieste, cez SMS alebo mobilnú aplikáciu.

Zľavy a úľavy od parkovného

Zľavy z ceny parkovacej karty: 10 percent z ceny karty pre vozidlá s hybridným pohonom a 30 percent pre vozidlá s elektromotorom.

Od platenia úhrady za parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích miestach v zóne s regulovaním státím sú oslobodené vozidlá osôb s ťažkým zdravotným postihnutím za podmienok použitia parkovacieho preukazu, služobné vozidlá pri výkone povolania zdravotných záchranárov, hasičov či polície, ale i služobné vozidlá Mesta Piešťany.

Podľa radnice je mesto preplnené

Radnica zmeny zdôvodňuje zameraním sa na reguláciu parkovania s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie verejných priestorov. Medzi ciele, ktoré by mala nová parkovacia politika priniesť, patrí napríklad zvýšenie obrátkovosti parkovacích miest v centre mesta, presun strednodobých a dlhodobých návštevníkov centra z parkovísk v centre na parkoviská v jeho okolí.

Nová koncepcia parkovania má podľa radnice zabezpečiť možnosť obyvateľom parkovacích zón stáť v blízkosti ich trvalého bydliska za zvýhodnených podmienok. Návrh koncepcie statickej dopravy v Piešťanoch bol schválený poslancami na mestskom zastupiteľstve ešte v júni 2022.

Návrh VZN mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany je už zverejnený na webovej stránke mesta a je ho možné verejnosťou pripomienkovať. VZN bude poslancom predložené na schválenie na júnovom zasadnutí zastupiteľstva. V prípade schválenia nadobudne účinnosť 1. januára budúceho roka.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam