K dodržiavaniu zásad BOZP prispieva aj kvalitné upratovanie

  • Inzercia
  • 31. mája 2023, 11:34

Pravidelné upratovanie a poriadok na pracovisku
neodmysliteľne patrí k bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci. Z tohto pohľadu má zásadný význam, a to ako pre
zamestnávateľa, tak aj pre samotných zamestnancov,
pretože pri neporiadku na pracovisku výrazne stúpa riziko
vzniku pracovných úrazov. Zďaleka však nejde iba o úrazy,
toto všetko sa o význame dôkladného upratovania na
pracovisku vykonávaného profesionálmi oplatí vedieť.

Pravidelné upratovanie podporuje nielen bezpečnosť ale aj produktivitu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by mala mať ako téma súvisiaca so zamestnávaním ľudí maximálnu prioritu. Neporiadok nielenže môže prispieť k vzniku pracovných úrazov, ale aj zhoršiť ich následky, prípadne spôsobiť poškodenie majetku zamestnanca alebo pracovnej výbavy. Napokon, opatrenia zdôrazňujúce dôležitosť údržby a opráv sú z tohto dôvodu aj zaradené medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Na tomto mieste sa ešte oplatí zdôrazniť povinnosť každého zamestnávateľa zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, a to bez ohľadu na oblasť podnikania či počet zamestnancov. Zďaleka totiž nejde iba o predchádzanie úrazom. Ak si na pracovisko objednáte upratovanie Bratislava, prípadne podľa svojej lokality, výhody z toho vyplynú aj pre vás. Znečistenie a neporiadok totiž môže byť zdrojom požiarov alebo následky požiaru ešte zhoršiť. Pravidelné a kvalitné upratovanie zároveň pozitívne vplýva na psychiku zamestnancov, a tým aj na produktivitu ich práce.

Upratovanie pracoviska vo vlastnej réžii? 

V záujme znižovania nákladov môže byť predstava upratovania vo vlastnej réžii celkom lákavá. Netreba však zabúdať na to, že nebudete mať na starosti len personál a mať voči nemu zákonné povinnosti, ale investície a starostlivosť si bude vyžadovať aj ich vybavenie od čistiacich prostriedkov, cez techniku až po také špeciality ako je napríklad havarijná súprava. Všetko si preto treba dobre spočítať, navyše aj samotné upratovanie je z pohľadu predpisov BOZP celkom rizikovou činnosťou. 

Čo všetko pri nej hrozí? 

Pri upratovaní kancelárskych, ale aj výrobných priestorov hrozí upratovačom celé spektrum rizík. Či už ide o mokrú podlahu po čistení, pôsobenie prachu a chemikálií až po riziko pádu z výšky, všetky tieto riziká je potrebné brať s maximálnou vážnosťou a poskytovať pravidelné školenia na tému BOZP a vyžadovať dodržiavanie bezpečnostných zásad. Je teda zrejmé, že ak si vážite svoj čas a chcete si ušetriť námahu, tak práve zveriť upratovanie do rúk profesionálom bude tým najlepším riešením. 

(Inz)

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard