V Thermii a Irme sa písala história piešťanských kúpeľov

  • Knihy
  • 15. mája 2023, 22:07

Ďalšia publikácia z edičnej činnosti Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch je zameraná na históriu i súčasnosť komplexu secesných stavieb – hotela Thermia Palace a kúpeľov Irma. Prostredníctvom poznatkov z histórie stavby týchto významných architektonických skvostov, informácií o architektonických, technických, remeselno-umeleckých kvalitách stavieb a o vybraných umeleckých dielach, ktoré sa tu nachádzajú, prevedie knižka čitateľov obdobím dlhším ako jedno storočie.

Pohľad do interiéru bahniska v Irme s fontánou s hodinami, pôvodnou výzdobou, obkladmi a vitrážovou stenou. (Autor: reprofoto: SLK Piešťany, a. s./Eva Drobná/Raving Piešťany)

Kniha približuje obdobie od prvých rokov 20. storočia a zároveň posledných mierových rokov pred tzv. Veľkou vojnou (prvá svetová vojna) až do začiatku 21. storočia. Obe stavby sú v súčasnosti národnými kultúrnymi pamiatkami a zohrali významnú úlohu v histórii piešťanských kúpeľov a Piešťan. Odohralo sa v nich množstvo zaujímavých stretnutí a udalostí. Vďaka nim sa Piešťany dostali do povedomia významných osobností kultúrneho, spoločenského, politického, podnikateľského i športového života.

V rámci knižky, po krátkom úvode nasleduje kapitola s názvom História stavby hotelového a liečebného komplexu. V nej sú spracované výsledky archívnych výskumov i poznatky priamo „z terénu“. Históriu komplexu v posledných rokoch existencie monarchie nájdu čitatelia v kapitole V závere existencie monarchie (roky 1912 – 1918).

Generálny tajomník OSN Ban Ki-mun sa podpisuje do pamätnej knihy Thermia Palace, 27. 1. 2008.

V časti nazvanej Thermia Palace a Irma v medzivojnovom období (roky 1918 – 1939) je zreteľné, akú mimoriadnu úlohu zohrala Thermia Palace a Irma v súvislosti s nárastom návštevnosti, s modernizáciou a rozvojom Piešťan – nielen kúpeľov, ale i obce Piešťany v období I. Československej republiky. Toto obdobie, označované aj ako „zlaté obdobie piešťanských kúpeľov“, neúprosne ukončil rozpad a zánik Československa a postupne sa zrýchľujúce a stupňujúce napätie a agresie nacistického Nemecka a fašistického Talianska.

Hlavná fasáda kúpeľov Irma, koniec roku 1911.

Tieto udalosti viedli až k rozpútaniu ďalšej svetovej vojny dňa 1. septembra 1939. Počas druhej svetovej vojny boli piešťanské kúpele zoštátnené, situácia v nich a ich fungovanie prebiehalo v kontexte fungovania totalitného režimu obdobia vojnovej Slovenskej republiky. Tento vývoj je zachytený v kapitole V rokoch vojny a neslobody (roky 1939 – 1945). Pre Slovensko to bolo obdobie nástupu režimov a začlenenie do sfér vplyvu veľmocí, ktoré boli viac alebo menej diktátorské. Nielen v období vojny, ale aj v povojnovom období. Toto obdobie, okrem krátkeho obdobia od konca vojny v roku 1945 do začiatku roku 1948, trvalo takmer šesťdesiat rokov. Udalosti týchto čias sú zachytené v dvoch kapitolách V rokoch vojny a neslobody (roky 1939 – 1945) a Hotel a kúpele v povojnovom období – krátke intermezzo (roky 1945 – 1948) vystriedané obdobím socializmu (1948 – 1989).

Posledné tri kapitoly (Od „nežnej“ revolúcie do nového storočia; Zmeny na prahu nového tisícročia – rekonštrukcia, modernizácia a dostavba a Thermia Palace a Irma v novom šate) približujú čitateľom vývoj a zmeny, ktoré poznamenali Thermiu a Irmu od „nežnej revolúcie“ až do súčasnosti. Bolo to obdobie rekonštrukcií, dostavieb i veľkých majetkových zmien. Toto všetko sa odzrkadlilo aj vo vedení kúpeľného podniku v Piešťanoch.

Rekonštrukcia fontány v strede bahniska, január 2004.

Dve kapitoly publikácie sú venované – jedna zaujímavým umeleckým pamiatkam a druhá reklame a propagácii. Pri umeleckých artefaktoch, kapitola Umelecké diela v kontexte histórie Thermia Palace a Irmy, sme sa sústredili na najvýznamnejšie, ktoré sa v komplexe nachádzajú či sú jeho trvalou súčasťou. Pri propagácii a reklame sme v krátkej kapitole predstavili spôsoby propagácie v minulosti.

Nové priestory s najmodernejším vybavením, bazénmi, saunou v Irme.

Textovú časť knihy dopĺňa veľké množstvo fotografií (99 čierno-bielych a 106 farebných). Sú to zábery z priebehu výstavby, reprodukcie projektov, portréty významných osobností, ktoré boli hosťami Thermie a Irmy, fotografie dokumentujúce významné udalosti a stretnutia, ktorých bola Thermia častým miestom.

Publikácia vyšla v spolupráci Balneologického múzea Imricha Wintera, Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s., a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Vladimír Krupa

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam