Poslanci vybraného riaditeľa mestskej kultúry neschválili, hľadá sa ďalší

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v Piešťanoch i naďalej nebude mať svojho riadne vymenovaného riaditeľa. Odporúčanie komisie, ktorá riaditeľa vyberala, sa totiž nepozdávalo mestským poslancom a na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva komisiou vybranú riaditeľku Dianu Kizek Kiššovú svojím hlasovaním do funkcie nepotvrdili. A tak za ponúknutý plat niečo málo nad tisíc eur v hrubom mesto bude mesto naďalej hľadať nového uchádzača o post riaditeľa MsKS v Piešťanoch.

Výber nového riaditeľa sa nepozdával najmä časti mestských poslancov združených pod názvom Ambiciózne Piešťany. (Autor: pror)

A ako poslanci na zastupiteľstve verejne skonštatovali, mestská organizácia je v súčasnosti v personálnom a organizačnom rozklade. Pripomeňme si preto, čo súčasnej situácii v MsKS predchádzalo.

Od roku 2004 viac ako 15 rokov viedla MsKS Marta Jurčová. Tá sa však na sklonku roka 2019 rozhodla odísť do dôchodku a vtedajšie vedenie mesta pod vedením primátora Petra Jančoviča vypísalo na obsadenie pozície riaditeľa MsKS výberové konanie.

Ako najúspešnejší kandidát im vtedy vyšiel Peter Sedláčik, ktorý nadšene prezentoval množstvo ambícií, plánov a zámerov, ktoré chce na poste riaditeľa v mestskej organizácii realizovať. Po roku sa však ukázalo, že nový riaditeľ síce vie krásne zámery opisovať, ale pri riadení mestskej rozpočtovej organizácie mu to príliš nešlo a výsledky kontroly hlavného mestského kontrolóra obsahovali 53 strán informácií o hospodárení riaditeľa Sedláčika v organizácii platenej z daní obyvateľov mesta spôsobom, ako sa zvykne konštatovať – „od buka do buka“. To bol aj dôvod, prečo vtedajší poslanci Sedláčika z funkcie odvolali.

V následnom výberovom konaní uspela Michaela Žažová a na svoj post nastúpila v januári 2022. Po roku na svoju žiadosť funkciu opustila, a tak od úvodu tohto roka ja MsKS opäť bez riadne vymenovaného riaditeľa a post zastáva len z poverenia mestská úradníčka Diana Kizek Kiššová.

Mgr. Art. Diana Kizek Kiššová poslancov nepresvedčila a vo funkcii riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch ju hlasovaním nepotvrdili.

Radnica výberové konanie na post riaditeľa opäť vypísala vo februári. Požiadavku mestský úrad podľa slov primátora Jančoviča inzeroval vo viacerých periodikách printových, internetových i mimo regiónu Piešťan, ale aj na svojom webe.

Mesto zostavilo následne výberovú komisiu, ktorej predsedom bol samotný primátor a ako členovia napríklad poslankyňa a členka mestskej kultúrnej komisie Alžbeta Švorcová, riaditeľka Domu umenia Edita Bjeloševičová, riaditeľka mestskej knižnice Margita Galová, ale i riaditeľka MsKS v Senici Margaréta Ivanová.

Požiadavky na riaditeľa sú vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a prax v riadiacej funkcii. Plat riaditeľa mestskej rozpočtovej organizácie je v tomto prípade stanovený zákonom a z hľadiska počtu odpracovaných rokov praxe sa pohybuje v rozpätí od 1072 do 1287 eur v hrubom. Po odrátaní odvodov, daní a platieb do zdravotnej poisťovni je potrebné si z tohto zákonom stanoveného hrubého platu odrátať zhruba tretinu. Z toho vyjde suma pod tisíc eur pre riaditeľa s požadovaným úplným vysokoškolským vzdelaním, praxou v oblasti kultúry, praxou v manažovaní ľudí a správe budov a zariadení.

MsKS má vo svojej správe objekt Malej scény na Ulici A. Dubčeka, výstavnú sieň Stará lekáreň na Winterovej ulici, výstavnú sieň Fontána a kinosálu rovnakého mena, výstavnú sieň Mólo v prístavbe mosta na strane od Kúpeľného ostrova, Hudobný pavilón v mestskom parku a letné kino. MsKS je príspevková organizácia mesta a hospodári v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pre rok 2023 má poslancami schválený rozpočet v objeme 560-tisíc eur, čo je o viac ako 200-tisíc menej, ako malo MsKS v rozpočte napríklad pre rok 2021. Pritom drvivú väčšinu rozpočtu prideleného mestom spotrebuje MsKS na mzdové a prevádzkové náklady objektov, ktoré spravuje.

Diana Kizek Kiššová zo 16 prítomných poslancov získala podporu šiestich, štyria boli proti jej ustanoveniu do funkcie a šiesti sa hlasovania zdržali.

Podľa zdôvodnenia schváleného rozpočtu má MsKS za povinnosť organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – festivaly, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy, zabezpečiť premietanie filmov, zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici, výlepovú službu na vyhradených miestach v meste, a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a Európskej únie.

A to všetko má zabezpečiť riaditeľ s platom ani nie tisíc eur mesačne s úplným vysokoškolským vzdelaním v odbore a praxou v spravovaní kultúrnych objektov a ľudí pracujúcich v kultúre. Zrejme i to sú dôvody, prečo sa do výberového konania prihlásili len traja uchádzači. Jedného komisia pritom vyradila pre nesplnenie predpokladov požadovaného vzdelania a druhý sa pred výberovú komisiu ani nedostavil.

Komisia tak vyberala z jediného uchádzača, ktorým bola súčasná radničná úradníčka Mgr. Art. Diana Kizek Kiššová. Tá za svoju prezentáciu vízií riadenia MsKS pred komisiou získala 68 z 80 možných bodov a tá ju ako jedinú uchádzačku odporučila na ustanovenie do funkcie.

Takýto výber sa však na zastupiteľstve nepozdával najmä časti poslancov združených pod názvom Ambiciózne Piešťany. Tí svoje výhrady v podstate zhrnuli do argumentácie, že radnica výberové konanie inzerovala nevyhovujúco, a tak komisia v zložení kultúrnych osobností mesta vybrala slabého kandidáta.

V samotnom hlasovaní o novom riaditeľovi MsKS zo šestnástich prítomných poslancov získala Kizek Kiššová podporu šiestich, štyria boli proti jej ustanoveniu do funkcie a šiesti sa hlasovania zdržali. Do funkcie zvolená nebola a na poste riaditeľa bude do júna pôsobiť len ako poverená riaditeľka. Radnica bude musieť zorganizovať nové výberové konanie na tento exponovaný post. A podľa slov Kizek Kiššovej, jedinej kandidátky, ktorá prejavila reálny záujem o funkciu riaditeľa MsKS, sa už oň uchádzať nebude.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam