Kondenzačné stopy verzus chemtrails

  • Spravodajstvo
  • 11. mája 2023, 22:30

Počas jasných bezoblačných dní môžeme po prelete lietadiel na oblohe pozorovať výskyt kondenzačných stôp v podobe „bielych pásov“. Tieto stopy sú bežným javom od počiatku leteckej dopravy ako výsledok fyzikálneho procesu, pri ktorom dochádza k miešaniu chladného vzduchu s horúcimi produktmi spaľovania v prúdových motoroch lietadiel.

Nebo nad Piešťanmi (Autor: vd)

Kondenzačné stopy môžu mať rozmanitý vzhľad, ako aj dĺžku trvania v závislosti od meteorologických podmienok. V dôsledku dezinformácií o kondenzačných stopách začali v USA vznikať koncom 20. storočia rôzne alternatívne vysvetlenia a konšpiračné teórie o tzv. „chemtrails“. Údajne má ísť o vypúšťanie škodlivých chemických látok, vírusov a baktérií leteckou dopravou s cieľom poškodiť zdravie ľudí, a tým regulovať stav populácie.

Z odborného hľadiska je takéto vysvetlenie kondenzačných stôp absolútne nesprávne a zavádzajúce. Aj v súčasnosti sú medzi laickou verejnosťou šírené nepravdivé informácie, v dôsledku ktorých sú opakovane na adresu Ministerstva životného prostredia SR smerované otázky a sťažnosti týkajúce sa „chemtrails“.

Pre bližšie vysvetlenie a vyvrátenie alternatívnych teórií uvádzame odborné stanovisko docenta RNDr. Martina Geru, PhD. z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI Univerzity Komenského v Bratislave k vzniku kondenzačných stôp: „V prípade leteckej dopravy, ako aj pri iných druhoch dopravy, ktoré využívajú k pohonu proces spaľovania, dochádza k produkcii plynov, ktoré zaťažujú životné prostredie. Medzi hlavné exhaláty patrí CO2, NOx, CO, emisie častíc PM10 a PM2,5 a vodná para. Tvorba bielych pruhov za lietadlom je však čisto fyzikálny proces, ktorý je veľmi podobný tvorbe oblaku. Vzhľadom na to, že lietadlá sa pohybujú i vo veľkých výškach, kde teplota vzduchu je aj pod -50 °C a relatívna vlhkosť blízka k 100 percentám, hoci absolútna vlhkosť je nízka, dochádza za lietadlom k spusteniu reťazovej reakcie tvorby kryštálikov ľadu. Prispieva k tomu uvoľnená vodná para a kondenzačné jadrá.

Vodná para v závislosti od okolitej atmosféry desublimuje a tvorí zmes kryštálikov, ktorú vnímame ako biely pás za lietadlom. Pri nízkej vlhkosti alebo vyššej teplote vzduchu sa dané kryštáliky pomerne rýchlo vyparia a čiara rýchlo zaniká. V opačnom prípade môže nastať situácia, že sa daná čiara rozšíri na väčšiu časť oblohy a vznikne z nej oblak Cirrostratus, prípadne daná čiara v ovzduší môže zotrvať aj niekoľko hodín. Okrem tohto mechanizmu môže nastať situácia, keď za lietadlom vzniká podtlak vzduchu, ktorý vedie k ochladeniu vzduchu a v prípade vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu môže dochádzať k tvorbe kryštálikov ľadu aj za krídlami a inými časťami lietadla ako len za motormi. Tento proces teda nijako nesúvisí s vypúšťaním neznámych škodlivých látok do ovzdušia. Ide o fyzikálny a jasne vysvetliteľný jav.“ 

MŽP SR

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard