Nominácie na čestného občana a Cenu mesta Piešťany

  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
  • 6. mája 2023, 22:30

Pri príležitosti osláv 910. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch vyzvalo Mesto Piešťany verejnosť na predkladanie návrhov na udelenie čestného občianstva a Ceny mesta Piešťany. Na mestskom zastupiteľstve 27. apríla poslanci nominácie schválili. Oceňovanie osobností sa bude konať na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva 1. júna o 18.00 h vo veľkej sále Domu umenia.

Zoborské listiny sú dva najstaršie zachované listinné originály z územia Slovenska. Vznikli v rokoch 1111 a 1113. Pre mnohé obce znamenajú prvú písomnú zmienku. (Autor: red)

Nominácie na čestného občana

Čestné občianstvo mesta Piešťany môže mestské zastupiteľstvo udeliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta Piešťany, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Alena Heribanová

Televízna moderátorka, organizátorka podujatí, propagátorka Piešťan

Alena Heribanová, rod. Repčíková, sa narodila v Piešťanoch. Pracovala v Československej televízii ako hlásateľka. Je držiteľkou viacerých ocenení (Slovenka roka, Žena obrazovky, nominácie na cenu Osobnosť televíznej obrazovky OTO).

Vo svojom rodnom meste viackrát uvádzala Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, súťaž v aranžovaní kvetov Victoria Regia, jubileum Ligy proti rakovine, niekoľko významných výstav či podujatia v Dome umenia. V Piešťanoch, ktoré považuje za „raj na Zemi“, organizuje viacero propagačných akcií. Sem priviedla mnoho spisovateľov, ale aj vedcov, umelcov, známe osobnosti z rôznych oblastí a krajín, ktorým ukazuje svoje najobľúbenejšie miesta. S úspechom propaguje aj „štrúdľu piešťanskej babičky“.

Anton Pastírik

Riaditeľ Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany v rokoch 1964-1986

V rokoch 1944-1945 pracoval Anton Pastírik vo Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov a v rokoch 1945-1950 bol kultúrny referent v Bratislave. V rokoch 1951-1954 bol väznený. Po prepustení až do roku 1962 pôsobil ako žurnalista a redaktor v slobodnom povolaní.

Od roku 1960 bol organizátor Piešťanského festivalu a spoluorganizátor Sochy piešťanských parkov, Medzinárodného sochárskeho sympózia vo voľnej maľbe, Medzinárodného stretnutia hudobných vedcov v Piešťanoch a Beethovenovských konferencií.

V rokoch 1964-1986 počas svojho pôsobenia ako riaditeľ MsKS sa pričinil o povznesenie kultúrneho života v Piešťanoch. Na jeho podnet vznikol informačný bulletin Kultúra v Piešťanoch (1964), neskôr premenovaný na Revue Piešťany. V roku 1978 zostavil obrázkovú publikáciu Piešťany. Po 22 rokoch, 1. augusta 1986, odišiel do dôchodku a o mesiac zomrel.

Návrh na udelenie titulu Čestný občan mesta Piešťany „in memoriam“ je za významný rozvoj kultúry v Piešťanoch.

Karol Salva

Účastník SNP, riaditeľ kúpeľov, podporovateľ športu.

Karol Salva sa narodil v obci Málinec (okres Poltár). Študoval na „Baťovej škole práce pre mladých mužov“, ktorú založil v roku 1925 Tomáš Baťa v Zlíne. V rokoch 1940-1948 organizoval Štafetový beh na Bradlo.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa aktívne zapojil do SNP v partizánskej skupine vedenej kpt. Josefom Trojanom. Po skončení druhej svetovej vojny sa s rodinou presťahoval do Piešťan. Od februára 1948 bol ustanovený za riaditeľa štátnych kúpeľov.

Nadviazal kontakt s asistentom botanického ústavu Karlovej univerzity Dr. Jiráskom s požiadavkou o vypestovanie a dodanie sadeníc ojedinelej vodnej rastliny Victoria regia, ktorá sa stala dominantou pre mnohých fotografov, ale aj inšpiráciou pre meno hotela. Vďaka Karolovi Salvovi sa konajú každoročné jesenné slávnosti spojené s „s ukončením kúpeľnej sezóny“ – známe piešťanské kvetinové korzo pod názvom Victoria Regia.

V 50. rokoch 20. storočia bol obeťou politickej perzekúcie a bol väznený. Karol Salva býval v malom byte na prvom podlaží Kursalonu, zomrel 23. marca 1996 vo veku 81 rokov v Piešťanoch.

Návrh na udelenie titulu Čestný občan mesta Piešťany „in memoriam“ je za jeho zásluhy spojené s prosperitou kúpeľov a za rozvoj športu v Piešťanoch.

Nominácie na Cenu mesta Piešťany

Cena mesta Piešťany môže byť udelená za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta.

Roman Kišš

Legenda československej mikropočítačovej histórie

Roman Kišš je konštruktérom prvých slovenských osobných 8-bitových mikropočítačov PMI 80, PMD 85 (PMD = Piešťanský Mikropočítač Displejový) a 16-bitového osobného počítača PC 88 v podniku Tesla Piešťany a taktiež školského počítača Didaktik Alfa (klon PMD 85) vyrábaného v Didaktik Skalica.

Desaťkrát po sebe získal ocenenie Microsoft Most Valuable Professional (MVP), ktoré sa v komunite používateľov technológií Microsoftu považuje za počítačového „Oscara“.

Alexander Murín

Dlhoročný kronikár mesta Piešťany

Po náhlej smrti svojho otca PhDr. Alexandra Murína vo februári 1986 prevzal Alexander Murín písanie kroniky mesta Piešťany a píše ju už 37 rokov. Okrem toho je autorom niekoľkých seriálov o histórii Piešťan, ktoré boli uverejnené v miestnej tlači.

Od roku 1970 bol stredoškolským učiteľom na SPŠE v Piešťanoch, od roku 1981 riaditeľom na SOU v Piešťanoch na Mojmírovej ulici. V mladosti bol úspešný atlét, dodnes drží piešťanský rekord na stredné trate. Dlhé roky sa podieľal na spoluorganizovaní Silvestrovského behu v Piešťanoch.

Viktor Nižňanský

Zakladateľ Rotary clubu v Piešťanoch, n. o. Pro Polis, organizátor džezových podujatí

V rokoch 1991-2001 bol splnomocnencom vlády SR pre reformu verejnej správy a člen hospodárskej rady vlády SR, v rokoch 2002-2006 splnomocnencom vlády SR pre decentralizáciu a člen kolégia ministra financií. V rokoch 2010-2012 vykonával funkciu vedúceho Úradu vlády SR.

Bol koordinátor tvorby strategického plánu mesta Piešťany do roku 2020. V novembri 2005 vydal spolu s bývalým ministrom kultúry SR Ladislavom Snopkom knihu Regióny V4 a ich sídelné mestá. Je tiež spoluautorom publikácie Piešťany 2034 Mesto bez stresu (2018). Vďaka jeho nadšeniu je v Piešťanoch bohaté džezové dianie.

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky mu 1. januára 2023 prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti územnej samosprávy.

Eva Wernerová

Autorizovaná záhradná a krajinná architektka

Eva Wernerová pochádza z Piešťan. Pracovala v urbanistickom ateliéri Stavoprojektu v Piešťanoch, ako pedagóg pôsobila na Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch a Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre.

Je autorkou publikácie Stromy Piešťan a publikácie Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku, 33 záhradných a krajinných architektov Slovenska, je spoluautorkou publikácie Piešťany 2034 – mesto bez stresu, vízia pre naše deti. V súčasnosti žije striedavo v Piešťanoch a v holandskom mestečku Baexem.

Jej rukopis je možné nájsť v revitalizácii vodného toku Dubová.

Miroslav Ričány

Priekopník triatlonu, športovec

Miroslav Ričány je piešťanský rodák, zakladateľ, spoluorganizátor triatlonových pretekov a priekopník tohto vytrvalostného športu v bývalom Československu na začiatku 80. rokov. Bol prvým a jediným Slovákom na prvých Majstrovstvách Európy v dlhom triatlone v holandskom Almere-Haven. Svoje športové úspechy prezentoval pod hlavičkou TJ Tesla Piešťany.

Bol tiež účastníkom mnohých maratónov (napr. v Moskve, Košiciach), polmaratónov a behov alebo pretekov v bežeckom lyžovaní. Zomrel náhle 2. júna 2022.

Edita Bjeloševičová

Riaditeľka Domu umenia v Piešťanoch

V Dome umenia pracuje Edita Bjeloševičová od roku 1985, jeho riaditeľkou je od roku 1996. Okrem dramatických predstavení sa vďaka nej obohatila ponuka o hudobné programy, festivaly, výstavy i filmové predstavenia. Veľkú popularitu, a tým aj vysokú návštevnosť majú viaceré festivaly, ktoré sú svojím charakterom ojedinelé na Slovensku. Je to predovšetkým festival českého a slovenského umenia Piešťanské rendezvous, ale sídlo tu majú aj ďalšie projekty: Piešťanský hudobný festival (druhý najstarší festival na Slovensku), Piešťanské organové dni, Medzinárodný filmový festival Cinematik a mnohé ďalšie.

Dom umenia Piešťany sa pod jej vedením sa vypracoval medzi najvýznamnejšie kultúrne stánky na Slovensku.

Margita Galová

Riaditeľka Mestskej knižnice v Piešťanoch

Margita Galová je riaditeľkou Mestskej knižnice v Piešťanoch od roku 1990. Je autorkou viacerých projektov ako festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe; Keď čítanie je čtení, Piešťanské chodníčky, Vitajte v našom svete a iné. Pod jej vedením knižnica získala v roku 1994 Cenu primátora za dlhodobý projekt Ja som dobrý remeselník.

V roku 1999 jej primátor udelil cenu za aktivity v oblasti kultúry – Kultúrna osobnosť roka za mimoriadnu aktivitu pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacích projektov pre deti a mládež. V roku 2019 prevzala ocenenie ministerstva kultúry Knižnica roka 2018.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam