Zásadné zmeny v parkovaní v Piešťanoch nás majú čakať už v úvode leta

Primátor Peter Jančovič na minulotýždňovom piešťanskom mestskom zastupiteľstve ohlásil veľké zmeny v parkovaní. Udiať sa tak má po prijatí nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany. Toto VZN chce primátor predložiť na schválenie poslancom na ich júnovom zasadnutí.

Bez vyznačenia dopravnými značkami takéto státie automobilov na chodníkoch nebude od marca 2024 možné. (Autor: (MsÚ/red))

Nové VZN vychádza z koncepcie parkovania statickej dopravy v kúpeľnom meste, ktorej spracovaním poverilo zastupiteľstvo vedenie radnice za primátorovania Miloša Tamajku. Súčasný primátor Peter Jančovič s ňou prišiel až v posledný rok svojho predchádzajúceho funkčného obdobia, v úvode leta minulého roka. S mestskou legislatívou, ktorá by bola v parkovaní záväzná, to v predchádzajúcom volebnom období nestihol.

Prichádza s tým necelý rok pred nadobudnutím účinnosti zákona o zákaze parkovania cez chodník na nevyznačených parkovacích miestach, čo podmienky legálneho parkovania v Piešťanoch zásadne zmení.

Schválená koncepcia

Poďme si zopakovať, čo obsahuje navrhovaná zmena parkovania v Piešťanoch. Nová parkovacia politika mesta má ambíciu dosiahnuť vyššiu obrátkovosť parkovacích miest vhodnou cenovou politikou. To znamená, že dlhodobé parkovanie vo vybraných častiach mesta by malo byť ekonomicky demotivujúce. Zároveň má táto koncepcia ambíciu pripraviť kúpeľné mesto na nadobudnutie účinnosti ustanovení zákona o zákaze parkovania áut cez chodník, ktoré príde do platnosti v marci 2024.

Nová koncepcia si tiež vytýčila úlohu zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom vydaním rezidentských parkovacích kariet. Vytvárať má nové parkovacie miesta tam, kde si to vyžaduje situácia a kde to umožňujú vlastnícke vzťahy, príslušné technické normy a pravidlá cestnej premávky, minimalizovať počet parkovacích miest vyhradzovaných pre konkrétne evidenčné číslo vozidla, stanoviť kritériá pre vyhradzovanie parkovacích miest držiteľom parkovacieho preukazu.

Výsledkom má byť lepšia prejazdnosť ulíc, vyššia bezpečnosť, využitie kapacity parkovísk na okrajoch mesta, vyššia obrátkovosť parkovacích miest v centre i úprava dopravného režimu na doteraz nespoplatnených uliciach.

Zmena má byť dosiahnutá novým dopravným značením – vyznačenie parkovacej zóny zvislým a vodorovným značením, zmenou organizácie dopravy – napr. zjednosmernenie niektorých komunikácií a vytvorením nových parkovacích miest.

Nová koncepcia statickej dopravy územie mesta rozdelila do siedmich parkovacích zón označených A, B, C, D, E, S a N.

Návrh novej koncepcie statickej dopravy územie kúpeľného mesta rozdelil do siedmich parkovacích zón označených A, B, C, D, E, S a N.

Pásmo A – centrum mesta

Centrum mesta obsahuje 181 parkovacích miest, doba spoplatnenia by mala byť 7:00 – 19:00 celoročne, parkovné 2 €/h.

Prioritou je zvýšenie obrátkovosti parkovacích miest, preferovanie krátkodobého státia (do 3 h) a minimalizovanie strednodobého státia (do 10 h). Koncepcia umožňuje  zabezpečenie požiadaviek rezidentov (nočné parkovanie) a rešpektovanie zásobovania prevádzok v zóne.

Pásmo B – širšie centrum mesta

V širšom centre je kapacita parkovania 643 miest, navrhovaná doba spoplatnenia 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, parkovné 1,50 €/h.

Prioritou je strednodobé parkovanie (do 10 h), ide najmä o zamestnancov centra a širšieho centra mesta, v menšej miere ide o krátkodobé státie, zostáva rezidentské parkovanie a zásobovanie. Podiel rezidentského parkovania v zóne B na počet parkovacích miest je vyšší ako v zóne A.

Pásmo C – obytné okrsky

V tomto pásme je kapacita 866 miest, doba spoplatnenia má byť 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h.

Prioritou je dlhodobé parkovanie rezidentov (nad 10 h). Spôsob regulácie v prevažne obytnom území sa výrazne odlišuje od regulácie v centrálnych priestoroch. V obytnom území je rozhodujúcou funkciou bývanie, ktoré potrebuje priestory najmä na „nočné“ parkovanie a garážovanie áut jeho obyvateľov.

Pásmo D – obytné okrsky

Kapacita asi 88 miest, doba spoplatnenia 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h.

Prioritou je dlhodobé parkovanie rezidentov (nad 10 h). Spôsob regulácie v prevažne obytnom území sa výrazne odlišuje od regulácie v centrálnych priestoroch. V obytnom území je rozhodujúcou funkciou bývanie, ktoré potrebuje priestory najmä na „nočné“ parkovanie a garážovanie áut jeho obyvateľov.

Pásmo E – administratívna zóna

V tomto pásme je navrhovaná kapacita 140 miest (sú predmetom architektonicko-dopravnej štúdie, zatiaľ nerealizované), doba spoplatnenia 7:00 – 16:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h.

Pásmo N – parkovisko na Nálepkovej ulici

Prioritou je zatraktívnenie tohto parkoviska pre vodičov na jeho využívanie. Vďaka rampovému systému dosahuje 100-percentnú platobnú disciplínu a nie je plnohodnotne využívané.

Pásmo S – parkovisko pri futbalovom štadióne a Dome umenia

Na týchto parkoviskách je kapacita 83 miest, navrhovaná doba spoplatnenia je 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h.

Návrh spoplatnenia rešpektuje potrebu dlhodobejšieho odstavenia vozidiel zamestnancov počas pracovnej doby.

Kým v súčasnej dobe umožňuje parkovacia karta pre obyvateľa Piešťan parkovanie za cenu 50 eur na celý rok na takmer celom území mesta, podľa schválenej koncepcie sa cenová politika zásadne zmení.

Parkovacie karty

Nárok na rezidentskú kartu má mať obyvateľ s trvalým pobytom v Piešťanoch (príp. v danom pásme), ktorý zároveň preukáže vzťah k vozidlu, tzn. je jeho vlastník, je konateľom spoločnosti, ktorá vozidlo vlastní alebo ho používa na základe dohody so zamestnávateľom v súlade so zákonom o dani z príjmu.

Ten, kto nespĺňa uvedené požiadavky na rezidentskú kartu, môže si zakúpiť abonentskú kartu.

Kým v súčasnej dobe umožňuje parkovacia karta pre obyvateľa Piešťan parkovanie za cenu 70 eur na celý rok na takmer celom území mesta, podľa schválenej koncepcie sa cenová politika zásadne zmení. Parkovacie karty budú rozdelené na pásma, ku ktorým sa bude predplatené parkovanie viazať. Návrh ceny parkovacej karty pre zónu je pre jedno auto v domácnosti 40 eur na rok. Pre druhé auto na domácnosť 160 eur, pre tretie 360 eur na rok.

V iných pásmach však už táto karta nebude platiť a motorista by si musel zaplatiť parkovanie v parkovacom automate, prípadne si kúpiť ročnú parkovaciu kartu na celé mesto, ktorá by ho vyšla na prvé auto v domácnosti 160 eur, na druhé auto 300 eur a na tretie 600 eur.

Pre dochádzajúcich do Piešťan za prácou či za podnikaním do svojich prevádzok by boli cenovo motivačne určené parkoviská na Nálepkovej ulici a pri futbalovom štadióne, kde by si mohli zakúpiť predplatenú celoročnú kartu v sume 200 eur. Návštevníci Piešťan by mali mať možnosť si kúpiť päťdňovú parkovaciu kartu za 20 eur.

Zmeny môžu urobiť poslanci

I keď návrh koncepcie poslanci schválili ešte vlani, definitívnu podobu a platnosť získa až prijatím nového VZN mesta o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany mestskými poslancami.

Od minulého roka sa však výrazne zmenilo poslanecké zloženie zastupiteľstva, ako aj zloženie mestských odborných komisií, ktoré sa budú k návrhu VZN vyjadrovať. V súčasnom zložení poslaneckého zboru sa vyprofilovala nová a pomerne početná skupina zásadných oponentov súčasného primátora, a tak je dosť pravdepodobné, že návrh koncepcie prijatej v minulom volebnom období bude podrobený pripomienkam a požiadavkám súčasných poslancov. Krajná možnosť tu je i v podobe neprijatia nového VZN o parkovaní.

V tom prípade však treba, aby si politickí reprezentanti mesta uvedomili skutočnosť, že o necelý rok, 31. marca 2024, nadobudne účinnosť zákon zakazujúci parkovanie áut cez chodník na nevyznačených parkovacích miestach, ktorý legálne parkovanie v Piešťanoch zásadným spôsobom ovplyvní.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 23. júna. Tento deň je OSN dňom verejnej služby, Svetovým dňom hádzanej a Medzinárodným dňom detských dediniek…
  • 23.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
V sobotu 22. júna začalo horieť v hoteli Eden na treťom nadzemnom podlaží. Hasiči museli evakuovať tridsať osôb, z nich dve malé deti…
  • 22.06.2024, 09:59
  • Krimi / Piešťanský týždeň / Nezaradené / Spravodajstvo
nedeľa, 23. júna 2024
Meniny má Sidónia, zajtra Ján