Trojzber si zatiaľ mnohí asi nevšimli

V Piešťanoch došlo od 1. apríla tohto roka k zmenám triedenia separovaného odpadu. Zaviedli tu totiž tzv. trojzber, čo znamená, že odpad z plastov, tetrapaky a kovy sa vyhadzujú spoločne. Mnohí obyvatelia však stále vyhadzujú smeti po starom, a tak sa niektoré kontajnery plnia na úkor ostatných.

Plasty, kovy a tetrapaky po novom vyhadzujeme spoločne. Môžete ich dať do žltého, červeného i oranžového kontajnera.

V praxi trojzber znamená, že všetky plastové, kovové a tetrapakové odpadky, ktoré nemôžete zálohovať ako PET fľaše či plechovky, po novom putujú do koša spoločne. Stačí vám tak jedno vrece, do ktorého môžete vyhodiť téglik od jogurtu i jeho viečko či dokonca prázdny obal z mlieka. Kým do marca každý z týchto obalov musel byť vytriedený zvlášť, teraz ich stačí odhodiť spoločne.

Napriek tomu, že informácia o tejto zmene je nalepená na každom kontajneri, roky oddelenej separácie sa v ľuďoch zakorenili tak, že naďalej vyhadzujú odpadky po starom. V zásade to nie je problém, až pokým sa nestane, že najmä žlté nádoby, pôvodne určené na plasty, sú zbytočne preplnené na úkor ostatných. Práve uvoľnenie nádob je plánovaným cieľom tejto zmeny. Nový spôsob zberu má byť podľa radnice výhodný v tom, že obyvatelia majú mať dostatočný priestor na ukladanie odpadov v zberných nádobách. Zefektívniť sa má spôsob zberu odpadov s cieľom znižovania nákladov naň. Nemusíte preto ľpieť na starom spôsobe vyhadzovania smetí, ale pokojne vyhodiť napríklad obal od aviváže do červeného kontajnera.

Nezabudnite však, že zmena v triedení separovaného odpadu sa netýka zberu papiera, skla, kuchynského odpadu z domácností a zberu bioodpadu v rodinných domoch. Papier naďalej vyhadzujeme do modrej nádoby, sklo do zelenej, kuchynský odpad a bioodpad do kontajnera hnedej farby.

Za odvoz a recykláciu triedeného odpadu, akým sú papier, plasty, sklo, nápojové kartóny a kovové obaly, neplatia občania v rámci poplatku za odvoz odpadu. Občania platia len za zmesový (nevytriedený) odpad, biologicky rozložiteľný odpad, jedlé oleje a tiež za drobný stavebný odpad. Preto čím viac triedia, tým menej odpadu končí na skládke, a teda obec menej platí za skládkovanie odpadu, ktorý produkujú jej obyvatelia.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard