Chovatelia, poľovníci, občania, v regióne máme vtáčiu chrípku!

  • Piešťany / Spravodajstvo / Región
  • 24. apríla 2023, 22:30

Na uhynuté čajky, ktorých mŕtve telá vyplavovala a stále vyplavuje voda k brehom Sĺňavy, nás upozornil v minulom týždni rybár a šéf detských rybárskych krúžkov Jaroslav Heler. Mŕtve čajky smejivé odobrali na expertízu veterinári a tí potvrdili prítomnosť vysokopatogénnej aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Voda vyplavuje desiatky mŕtvych tiel čajok smejivých. (Autor: Jaroslav Heler )

V tejto súvislosti Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Trnava poslala obciam Ratnovce, Drahovce, Sokolovce a Banka, mestu Piešťany, ale aj poľovníckym združeniam Sokolovce – Ratnovce, Striebornica, Jelesy a Šírava, Eko parku Piešťany a všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí v infikovanom pásme informácie, aké opatrenia treba vykonať pri zistení a potvrdení vtáčej chrípky.

Vykonajú súpis všetkých chovov hydiny

RVPS zároveň nariadila primátorovi a starostom do 28. apríla vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v meste Piešťany, v obciach Drahovce, Sokolovce, Ratnovce a Banka, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme.

Treba tiež zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, a to predovšetkým dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí (napr. formou dezinfekčných rohoží, dezinfekcia rúk a pod.), zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi), ak to umožňujú podmienky chovu, držať vtáky vo vnútorných chovných priestoroch, ako aj krmivo, ktorým je vtáctvo kŕmené, a pracovné náradie používané pri starostlivosti o držané vtáctvo.

Voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu. Pokiaľ je to možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce (predovšetkým sťahovavé vodné) vtáctvo (brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu.

Oznamovať na RVPS Trnava (tel. 033/592 21 11, 0905/516 707, 0907/729 275) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí podľa kritérií: pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20 percent, pokles v produkcii vajec o viac ako päť percent trvajúci dlhšie ako dva dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako tri percentá, akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku. Zodpovední sú chovatelia hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí.

Zvýšiť dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov v rámci infikovaného pásma, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, a následným oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov RVPS Trnava. Zodpovednosť ponesú Poľovnícke združenie Sokolovce – Ratnovce, Poľovnícka spoločnosť Striebornica Moravany nad Váhom, Poľovnícke združenie Jelesy Piešťany a Poľovnícka organizácia Šírava Drahovce.

Starostovia majú informovať ľudí

O všetkých nariadených opatreniach a o nákazovej situácii majú primátor a starostovia dotknutých obcí informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu a informačnej tabule alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.

O premiestňovaní hydiny, iných vtákov držaných v zajatí alebo ich produktov z infikovaného pásma treba vopred informovať RVPS Trnava. Platí zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov držaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach. Taktiež platí zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva, ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely. Je zakázané vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

Genéza zisťovania vtáčej chrípky

V pondelok 17. apríla 2023 bol na RVPS Trnava nahlásený nález uhynutých čajok smejivých na brehu vodnej nádrže v katastrálnom území obce Ratnovce. Po oznámení vykonal inšpektor RVPS Trnava obhliadku na mieste nahláseného úhynu. Miesto nálezu bolo mimo obytnej zóny na brehu vodnej nádrže. Veterinárny inšpektor odobral vzorky uhynutých čajok.

Vzorky – kadávery uhynutých čajok smejivých boli 17. apríla zaslané zvoznou linkou na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen, ktoré v stredu 19. apríla informovalo o pozitívnom výsledku testovanej vzorky na vírus aviárnej influenzy subtypu H5N1.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam