Kompletná rekonštrukcia piešťanského verejného osvetlenia má stáť 7,2 milióna eur

Na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva predkladá radnica analýzu riešenia rekonštrukcie piešťanského pouličného osvetlenia. Návrh obsahuje tri možné spôsoby financovania obnovy osvetlenia. Radnica výšku nákladov na celkovú rekonštrukciu osvetlenia odhaduje na sumu 7,2 milióna eur. A ako materiál uvádza, s uvedenou čiastkou mesto nedisponuje, preto musí hľadať spôsob financovania mimo mestského rozpočtu.

Nevyhovujúci stav osvetlenia v uliciach Piešťan a na verejných priestranstvách je spôsobený vysokým vekom existujúcich zariadení. (Autor: red)

Súčasný nevyhovujúci energetický i technický stav osvetlenia v uliciach Piešťan a na verejných priestranstvách je spôsobený vysokým vekom existujúcich zariadení, často i viac ako 50 rokov. Doterajšie opravy či rekonštrukcie neboli komplexné, ale iba čiastkové, a to neraz len po jednotlivých osvetľovacích telesách či častiach ulíc. Ako uvádza radnica, tento stav je potrebné inovovať, modernizovať, aby spĺňal dnešné požiadavky kladené na osvetlenie mesta.

Rekonštrukcia osvetlenia je však podmienená aj aktuálnymi finančnými možnosťami piešťanskej samosprávy. „Taktiež investičnou náročnosťou projektov modernizácie s využitím nových technológií, s pozornosťou pri definitívnom rozhodovaní o tom, ako systém verejného osvetlenia modernizovať, ako zvýšiť bezpečnosť obyvateľov či ochranu verejného i súkromného majetku, ale taktiež ako prispieť k dlhodobému šetreniu verejných prostriedkov,“ píše vedenie mesta v materiáli pripravovanom do zastupiteľstva.

Hospodárnosť je však pri súčasných vysokoúčinných LED svietidlách kľúčová a hodnotí sa najmä z pohľadu zníženia spotreby elektrickej energie a nižších nákladov na údržbu. Celkové náklady na prevádzku moderného osvetlenia sú reálne nižšie oproti starším typom svietidiel.

Podľa mestského úradu z pohľadu najmenšej finančnej participácie v dlhodobom horizonte sa ako najvhodnejšie javia projekty financované zo zdrojov Európskej únie (prípadne iných), pri ktorých by bola miera spoluúčasti päť percent z celkovej hodnoty modernizácie.

Pri komplexnej rekonštrukcii verejného osvetlenie je tu však možnosť financovania prostredníctvom takzvanej koncesie, ako druh partnerstva medzi verejným sektorom a súkromnou spoločnosťou, ktorý kombinuje súkromný kapitál a verejné zdroje. Forma koncesie sa môže zdať ako jednoduchšia a lacnejšia, pretože mesto platí „len“ mesačnú splátku prevádzkovateľovi.

„Pritom však mesto stráca prehľad o detailných položkách, nákladoch na samotnú elektrickú energiu či cenu jednotlivého svietidla. Pri takto nastavených podmienkach sa ťažko posudzuje miera hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami, verejným majetkom,“ uvádza radnica. Koncesia podľa vedenia mesta prináša tiež veľa rizík z hľadiska dodržania zákonných pravidiel pre transparentné verejné obstarávanie. Koncesiu preto v súčasných podmienok neodporúča.

V súčasnej dobe sú podľa radnice možné tri zdroje financovania obnovy verejného osvetlenia: financovanie formou garantovanej energetickej služby (GES), formou úveru z environmentálneho fondu alebo z vlastných zdrojov.

Garantovaná energetická služba

Garantovaná energetická služba je zmluvná dohoda, ktorá umožňuje zvyšovať energickú efektívnosť a financovať ju z budúcich úspor. To znamená, že investíciu do rekonštrukcie osvetlenia bude mesto splácať z úspor na nákupe elektrickej energie pre verejné osvetlenie. Nevýhodou je, že reálne úspory na mestských financiách sa zásadným spôsobom prejavia až po ukončení zmluvy. Otázka vyvstáva, či to už nebude v čase, keď verejné osvetlenie bude opäť potrebovať zásadnú rekonštrukciu a opätovné investície z mestského rozpočtu.

Úver z environmentálneho fondu

Úver z environmentálneho fondu je viazaný na základné podmienky poskytovania podpory formou úveru. Úroková sadzba je vo výške 0,1 percenta, splatnosť úveru je od 3 do 20 rokov, spolufinancovanie minimálne päť percent z oprávnených nákladov. Úver je bez ďalších poplatkov za jeho poskytnutie, predčasné splátky alebo za monitoring úveru. Oprávnené obdobie k čerpaniu úveru je do 12 kalendárnych mesiacov od podpisu úverovej zmluvy. Obnova je následne realizovaná dodávateľskými firmami po realizácii verejného obstarávania.

Financovanie obnovy verejného osvetlenia touto formou je možné vidieť napríklad v meste Trenčín. Radnici sa tento spôsob rekonštrukcie piešťanského osvetlenia javí ako najvýhodnejší.

Financovanie obnovy z vlastných zdrojov

Financovanie obnovy z vlastných zdrojov je modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia z vlastných zdrojov radnice. Pri súčasnej finančnej situácii by podľa vedenia radnice bola táto cesta veľmi zdĺhavá a v konečnom dôsledku neefektívna. Mesto v súčasnosti nemá dostupné voľné vlastné zdroje na financovanie kompletnej obnovy verejného osvetlenia mesta v predpokladanej výške 7,27 milióna eur.

zdroj: MsÚ Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 20. júna 2024
Meniny má Valéria, zajtra Alojz