Zmeny v triedení separovaného odpadu

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 7. apríla 2023, 22:30

Od 1. apríla 2023 došlo k zmenám triedenia separovaného odpadu v Piešťanoch. Zmeny sa týkajú separácie v bytových, ako aj v rodinných domoch. Nový spôsob zberu separovaného odpadu je už zavedený vo viacerých slovenských mestách. Ide o tzv. trojzber – čiže do jednej nádoby sa zbiera odpad z plastov, tetrapaky a kovy.

(Autor: Supa)

Počet zberných nádob sa na stojiskách pred obytnými domami, ako aj v rodinných domoch sa nezmenil. Jedinou zmenou je ich prelepenie nálepkou TROJZBER. Tiež sa nemení frekvencia vývozu, odvoz nádoby na plasty v rodinných domoch bude zachovaný v počte 13-krát za rok.

Čo znamená zmena separácie

Pre obyvateľov bytových domov: Do zberných nádob na plasty (žltej farby), do zberných nádob na tetrapakové obaly (oranžovej farby) a do zberných nádob na kovy (červenej farby) budú môcť obyvatelia vhadzovať odpady z obalov plastov, tetrapakov a kovov spoločne.

Pre obyvateľov rodinných domov: Pre spoločné ukladanie odpadov z plastov, tetrapakov a kovov bude slúžiť zberná nádoba na plasty. Novinkou teda je, že obyvatelia rodinných domov môžu už aj kovy dávať do separovaného odpadu – teda do žltej nádoby.

Nový spôsob zberu je výhodný v tom, že obyvatelia budú mať dostatočný priestor na ukladanie odpadov v zberných nádobách, zefektívni sa spôsob zberu odpadov s cieľom znižovania nákladov na zber odpadov.

Pozor! Zmena v triedení separovaného odpadu sa netýka zberu papiera, skla, kuchynského odpadu z domácností a zberu bioodpadu v rodinných domoch. Papier naďalej vyhadzujeme do modrej nádoby, sklo do zelenej, kuchynský odpad a bioodpad do kontajnera hnedej farby.

Vedeli ste?

Za odvoz a recykláciu triedeného odpadu, akým sú papier, plasty, sklo, nápojové kartóny a kovové obaly, neplatia občania v rámci poplatku za odvoz odpadu. Nakladanie s vytriedeným odpadom financujú výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Občania platia len za zmesový (nevytriedený) odpad, biologicky rozložiteľný odpad, jedlé oleje a tiež za drobný stavebný odpad. Preto čím viac občania triedia, tým menej odpadu končí na skládke, a tým pádom obec menej platí za skládkovanie odpadu, ktorý produkujú jej obyvatelia.

Kalendár vývozu separovaného odpadu z rodinných domov na rok 2023 nájdete na strane 7. zdroj: MsÚ Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 25. septembra. Meniny má Vladislav, Vladislava.
  • 24.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Staré matrace a iné časti interiérov nepatria ani ku kontajnerom, ani do prírody, ba ani pred útulok. Zbaviť sa používaných…
  • 21.09.2023, 22:30
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 24. septembra. Meniny má Ľuboš, Ľubor.
  • 23.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 23. septembra. Tento deň je Medzinárodným dňom proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Meniny…
  • 22.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 25. septembra 2023
Meniny má Vladislav, zajtra Edita