Prevádzka „zimáka“ bude stáť ročne 705 300 eur

I keď poslanci ešte definitívne nerozhodli, o zimný štadión sa podľa všetkého bude starať mestská príspevková organizácia Služby mesta Piešťany (SMP). Na tento účel, ak o tom takto rozhodnú poslanci, vznikne v rámci SMP nové Stredisko športu a prevádzkovania zimného štadióna. Jeho rozpočet podľa kvalifikovaných prepočtov riaditeľka SMP Hana Dupkaničová odhadla na sumu 705 300 eur ročne.

O štadión sa budú zrejme starať Služby mesta Piešťany. (Autor: am)

V hre je však aj iná možnosť, že sa mestské zastupiteľstvo rozhodne opäť štadión ponúknuť do ekonomického prenájmu privátnej spoločnosti, ktorá by vzišla z verejnej obchodnej súťaže. Podľa kuloárnych informácií z prostredia radnice či zastupiteľstva však ekonomický prenájom a nový privátny nájomca štadióna je najmenej pravdepodobná cesta, ktorou sa volení zástupcovia mesta chcú pri jeho prevádzkovaní uberať.

Poslanci sa na poslednom zasadnutí dozvedeli aj informáciu o finančných nákladoch prevádzky zimného štadióna.

I z tohto dôvodu riaditeľka SMP Hana Dukaničová pripravila poslancom predbežnú kalkuláciu nákladov pre nové stredisko, ktoré by vzniklo v rámci štruktúry organizácie, ktorú riadi. V tejto správe, s ktorou sa na poslednom mestskom zastupiteľstve oboznámili poslanci, sa uvádza, že SMP zimný štadión prevezme do svojej správy za splnenia minimálne nasledujúcich podmienok. V prvom rade musí dôjsť k zmene zriaďovacej listiny SMP. Štadión musí byť mestom odovzdaný písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku s definovaným majetkom (slovne i účtovne) a schváleným rozpočtom na prevádzku.

Keďže neboli predložené podklady zo strany bývalého nájomcu, ktoré by hodnoverne špecifikovali majetok, ktorý štadión obsahuje, podľa Dupkaničovej momentálne nemožno bez porušenia zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany žiadať príspevkovú organizáciu SMP, aby ihneď prevzala do správy majetok tvoriaci zimný štadión. Budú musieť byť spracované posudky, na základe ktorých bude relevantným spôsobom formulovaný rozsah majetku.

SMP budú musieť vykonať zmenu predmetu podnikania v živnostenskom registri, vykonať zmenu organizačnej štruktúry, zabezpečiť nákup a registráciu elektronických pokladní, vytvoriť nové Stredisko športu na prevádzku zimného štadióna s jedenástimi zamestnancami a prehlásiť odberné miesta energií.

Na štadióne sa musia priestory pre zamestnancov a zabezpečiť v zmysle zákonníka práce najnutnejšie podmienky prevádzky. Noví zamestnanci podľa Dupkaničovej majú byť jeden vedúci strediska, traja strojníci – správcovia budovy, traja ľadári, traja vrátnici, jeden pracovník na upratovanie. A ako ďalej riaditeľka uvádza, čas ukáže, či jestvujúci pracovníci SMP (účtovníčka, ekonómka) majú časový priestor na ďalší objem práce spojenej so zimným štadiónom.

Podľa predbežných kalkulácií je navrhnutý rozpočet na rok 2024 v sume 705 300 eur bez DPH. Pre porovnanie s reálnymi číslami zo zimného štadióna Nové mesto nad Váhom (menší štadión) je schválený rozpočet na rok 2023 vo výške 485-tisíc eur náklady a 111-tisíc eur výnosy.

Ako ďalej Dupkaničová vo svojej správe píše, uvedený návrh vychádza z odhadu Asociácie športových klubov Piešťany, o. z., z úhrad energií pri odhadovanej spotrebe podľa vysúťažených cien energií mesta Piešťany s prihliadnutím na realizáciu novej ľadovej plochy a technológie chladenia a z reálnych čísel a znalostí prevádzky zimných štadiónov porovnateľnej veľkosti na Slovensku.

Podľa riaditeľky SMP číselný predpoklad rozpočtu bude možné upresniť po získaní ucelenejšieho obrazu stavu majetku a cien energií v aktuálnom čase. Prevádzka by zohľadňovala mládežnícky ľadový hokej, krasokorčuľovanie, rekreačný šport, využitie pre základné a materské školy a verejnosť.

Uvedená suma prevádzky štadióna by však nemusela byť takou obrovskou záťažou pre mestský rozpočet, pokiaľ by sa podarilo mestu prilákať späť do Piešťan mládežnícke hokejové reprezentácie, ktoré tu mali domáci ľad a za prenájom zimného štadiónu platili, prípadne zabezpečiť návrat medzinárodných mládežníckych turnajov, ako je Hlinka Gretzky Cup či ako boli minuloročné majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji osemnásťročných.

0 Shares

Najnovšie správy

Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 19. júna 2024
Meniny má Alfréd, zajtra Valéria