Proti Veternému parku Drahovce sa v regióne zdvihla vlna odporu

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) plánuje v rámci stratégie diverzifikácie zdrojov energií vybudovať pri Piešťanoch veterný park za viac ako 63 miliónov eur. Proti tomuto zámeru sa zdvihla vlna odporu. Vyústila v petíciu, ktorú podpísalo viac ako tisíc ľudí. Na petičných hárkoch sú podpísaní Drahovčania, občania Veselého, Trebatíc, Veľkých Kostolian, Piešťan či Rakovíc.

Podľa petičiarov budú stĺpy s lopatkami veternej elektrárne vyššie ako chladiace veže atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. (Autor: Enviconsult)

Celé znenie petície uvádzame v osobitnom článku. Obyvatelia sa okrem iných závažných dopadov obávajú o znekvalitnenie a zmenu rázu životného prostredia, ale aj o zdravie, nielen to svoje. Výhrady majú i ochranári. Veď na jednej strane budujú umelé vtáčie ostrovy a na druhej majú súhlasiť s obrovskými vrtuľami, čo zomelú vtákov za letu? Obyvateľov trápi aj to, čo sa stane po skončení životnosti stavebných objektov? Obávajú sa, aby neskončili zakopané v ornej pôde na mieste, kde doslúžili. Všetky tieto náležitosti by mali byť v projekte ošetrené. Vzhľadom na to, že na Slovensku máme rôzne skúsenosti, ostáva len veriť, že budú dodržané.

V zámere, ktorý mali možnosť občania Drahoviec pripomienkovať, sa hovorí o tom, že každá z plánovaných siedmich turbín by mala mať inštalovaný výkon maximálne 7,2 MW. Začiatok výstavby predpokladá SPP v roku 2025, začiatok prevádzky nasledujúci rok. „Hlavným pozitívom zámeru je splnenie záväzku Slovenskej republiky na splnenie cieľa dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie,“ konštatuje v zámere spoločnosť.

Zníženie emisií skleníkových plynov

Tento cieľ si zase vyžaduje dosiahnuť do roku 2030 zníženie emisií skleníkových plynov o 55 percent, čo nie je možné bez výrazne vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energie. Ako ďalej zdôrazňuje SPP, výroba elektrickej energie z veterných turbín patrí všeobecne k najčistejším. Presný typ veterných turbín, ako aj špecifikácia stavebných objektov a prevádzkových súborov bude podľa firmy detailne spracovaná vo vyššom stupni projektovej prípravy.

SPP však nie je jediným záujemcom o realizáciu veterného parku. Jeden písomný a jeden ústny záujem o vybudovanie veterného parku v katastri obce eviduje starosta Drahoviec Miroslav Ledecký. V súčasnosti je na pripomienkovanie predložený zámer SPP, ku ktorému sa obec v zmysle zákona musí vyjadriť do stanovenej lehoty. Ako uviedol starosta, zatiaľ nemá definované konečné stanovisko, ktoré na ministerstvo životného prostredia pošle. O zámere mali rokovať a vyjadriť sa poslanci obecného zastupiteľstva v pondelok 27. marca.

Veterný park má mať sedem turbín, kruhy okolo ich stĺpov označujú zónu jeden kilometer. Mapa ukazuje, ako ďaleko budú vzdialené od obydlí.

Naklonený zeleným projektom

Starostovi Ledeckému sa páčia veterné parky v Rakúsku a vidí zmysel aj v budovaní spaľovní odpadu. V jednom z veterných parkov poslanci boli minulý týždeň. Starosta si kladie otázku, prečo takéto projekty u susedov dostávajú zelenú a na Slovensku to nejde. Vo veternom parku pri Drahovciach preto takisto vidí výhody, ale o možnosti umiestniť ho v extraviláne obce rozhodne poslanecký zbor. Ide totiž o zmenu územného plánu, čo je dlhodobejší proces.

Zverejnený zámer SPP má v obci podľa starostu priaznivcov i odporcov, ktorí sa podujali podpisovať petíciu. Predpokladá, že ďalší sa vyjadria priamo pripomienkami k predloženému zámeru, ktorý počíta s vybudovaním siedmich veterných turbín.

Starosta má veľké plány

Miroslav Ledecký vníma hlavne finančné benefity, ktoré môže existencia takejto stavby na rozvoj obce priniesť: „Máme veľké plány, nemôžem pred tým zatvárať oči.“ V Drahovciach podľa jeho slov majú rozpracované projekty za zhruba 11 miliónov eur, pričom dlhodobý projekt výstavby kanalizácie zhltne okolo deväť až desať miliónov. „Snažíme sa, ale potrebujeme aj prostriedky,“ doplnil.

Situáciu im uľahčujú aj každoročné príjmy z dane za prítomnosť bohunickej elektrárne v lokalite. Otázku veterného parku v Drahovciach zatiaľ uzavretú nemajú, podľa Ledeckého treba stále hľadať možnosti na lepšie fungovanie obce.

„Proti“ skoro všetci z Voderád a majera

O petícii a pripomienkach k veternému parku hovorí jej signatárka Jana Michálková z Drahoviec: „Papierovo máme zozbieraných 1047 podpisov, z toho 128 Drahovčanov. Zvyšok bola väčšina z priľahlých dedín, najmä Dubovany, Veselé a Rakovice, potom Veľké Kostoľany a aj Trebatice a Piešťany. Taktiež podpísali skoro všetci z Voderád (Drahovce) a majera (Drahovce).“

Ako ďalej Michálková informuje, priľahlé obce (mimo Drahoviec) zverejnili na svojich webových stránkach aj informáciu o petícii: „Drahovce zverejnili oznam o zámere a potom stanovisko SPP, nakoľko vznikla diskusia, či starosta dal vopred súhlas alebo nie. Keď som volala v pondelok 6. marca firme Enviconsult, povedali, že na zámere sa robí iba s predbežným súhlasom, i keď stačí ústny. Zo stanoviska SPP zverejneného u nás na stránke a z rozhovorov so starostom v médiách je však zrejmé, že informovaný bol a negatívne stanovisko nedal, naopak zvažuje, ktorý investor bude výhodnejší.“

Autori petície uvádzajú, že jej podpora v samotných Drahovciach je slabá, nakoľko to ľudia pokladajú za problém, ktorý sa ich netýka – je to od ich príbytkov štyri kilometre a vidia viac prínos peňazí, lacnejšej a zelenšej energie ako negatív. Bohužiaľ, väčšina veľmi neberie do úvahy obavy občanov z Voderád a majera, ktorí to budú mať veľmi blízko.

V blízkosti navrhovaného veterného parku sú dve chránené vtáčie územia, Špačinsko-nižnianske polia a Sĺňava, ktorá má najvyšší stupeň ochrany vtáctva.

Petíciu podpísal aj Ledecký

„Dňa 12. marca sme mali petičnú akciu v Drahovciach, kde petíciu podpísali dvaja bývalí starostovia a ďalší bývalý podpísal elektronicky. Z deviatich pozvaných poslancov sa prišiel zaujímať jeden. Prišiel dokonca aj starosta Ledecký, ktorý sa s nami rozprával a petíciu podpísal i on,“ uviedla Michálková.

Občania z priľahlých dedín spolu s ich starostami sú na nohách a v problematike sa spojili. „Nie sme prvá postihnutá obec, túto problematiku už ostro riešia v obci Dubovce pri Popudinských Močidľanoch, kde sú na tom ešte horšie ako my – sú pri hlučnej ceste a teraz im chcú postaviť 260 metrov vysoké vrtule 600 metrov od najbližšieho domu. Tiež je to ako u nás – na hranici katastra pod nosom inej obce. Nie sme ani posledná postihnutá obec, v pláne je vraj 13 ďalších parkov, pričom vraj starosta v Pečeňadoch má na stole podobnú ponuku. Chceme si chrániť svoju krajinu – rovnako to robia aj bohatší Rakúšania. Oni majú maximálne 60 m vysoké vrtule minimálne 1200 metrov od najbližších domov, pritom podľa Googlu tri kilometre, a nenájdete ich tam, kde je pekné prostredie. Radšej investujú za hranicami a potom od susedov berú čistú zelenú energiu,“ skonštatovala signatárka petície.

Sú za alebo proti?

Vzhľadom na to, že naše noviny idú do tlače skôr, než sa v pondelok 27. marca uskutoční rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva k zámeru SPP postaviť na hraniciach obce veterný park, oslovili sme všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Drahovciach a položili im dve otázky. Zaujímalo nás, či sú za existenciu veterného parku a prečo, alebo sú proti a aké dôvody ich vedú k zápornej reakcii.

Rovnaké otázky sme položili aj niektorým starostom okolitých obcí a tiež hovorcovi Biskupského úradu v Nitre, pretože rímskokatolíckej cirkvi patria pozemky, na ktorých má veterný park stáť.

Ako prvý telefonicky zareagoval starosta Drahoviec Ledecký, ktorý svoju odpoveď poslal aj písomne: „Po zlých skúsenostiach o informovaní o predmetnom zámere som sa rozhodol nepodávať vlastné názory k tejto veci, pokiaľ o tom nerozhodne obecné zastupiteľstvo a príslušný orgán schvaľovania zámeru. Za pochopenie ďakujem.“

Nechcú sa pozerať na komíny ani vrtule

O zámere sa kriticky vyjadrila starostka obce Veselé, Viera Šipková: „My, obyvatelia tejto lokality, sa nechceme pozerať z jednej strany na komíny (chladiace veže) atómovej elektrárne a z druhej na vrtule veterného parku. Žiadame o cit a rozvahu pri rozhodnutiach, ktoré poznačia ráz tohto územia.“

Okrem iného ju trápi, že nemáme k dispozícii žiadne štúdie, štatistiky, údaje, aký vplyv na zdravie človeka bude mať prevádzka veternej elektrárne, pričom uviedla toto: „Dňa 8. marca 2023 bola obec Veselé informovaná obcou Drahovce, že 7. marca dostala zámer na výstavbu ‚Veterného parku Drahovce‘ v k. ú. Drahovce. Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového veterného parku na výrobu elektrickej energie do verejnej elektrizačnej sústavy, navrhovateľom je SPP, a. s., Bratislava. Upozorňujeme na to, že v zmysle zámeru sú označená ako dotknutá obec iba Drahovce a náš názor je, že dotknutou obcou nie je len obec, v ktorej území sa činnosť realizuje alebo sa jej týka, ale i územie, ktoré môže byť jej vplyvom zasiahnuté. Poukazujeme na vplyv na zdravie človeka, na životné prostredie, na prírodu a krajinu a v našom prípade i o umiestnenie v blízkosti katastrálneho územia obcí Veselé a Dubovany a vo vzdialenosti približne 900 až 1500 metrov od stĺpov veterných turbín sa nachádzajú i Rakovice a Veľké Kostoľany. Zámer vybudovať veterný park na Slovensku nie je obvyklá činnosť a nemáme k dispozícii zmysluplné dáta, dokonalé štúdie z podobných projektov o vplyve na životné prostredie. Slovenská republika je vhodnou krajinou na zameranie sa na geotermálnu energiu a finančné prostriedky z Plánu obnovy by mali byť využité na zateplenie, využitie solárnej energie pre občanov tejto krajiny.“

Biskupstvo vydalo predbežný súhlas

Písomnú odpoveď sme dostali aj od hovorcu Nitrianskeho biskupstva Tibora Ujlackého: „Nitrianske biskupstvo vydalo predbežný súhlas, resp. podpísalo zmluvu o budúcej nájomnej zmluve. Len na takomto podklade vie SPP začať niečo riešiť, hoci táto zmluva im ešte negarantuje, že by vôbec mohli takýto park vybudovať.“

Rozhodnú poslanci z Drahoviec

Ako sme už uviedli, rozhodovať o zámere výstavby veterného parku v Drahovciach budú tamojší poslanci. Na naše otázky odpovedali v piatok 24. marca štyria obecní poslanci.

Ako prvý svoj názor predostrel Juraj Surový: „Ďakujem, že sa zaujímate aj o našu obec a jej rozvoj. Chápem váš záujem a požiadavku o jednoznačné stanovisko k zámeru na výstavbu veterného parku v katastrálnom území Drahoviec. Je správne, ak je širšia verejnosť transparentne informovaná o dianí, plánoch a víziách samosprávy aj prostredníctvom médií. Na vaše otázky momentálne, žiaľ, nedokážem odpovedať jednoznačne, nakoľko ešte nemám preštudované všetky dokumenty k danej problematike. Študujem, spracovávam informácie, pracujem na lokálnom prieskume názorov, čo mi tiež výrazne napomôže pri zodpovednom rozhodovaní. Stanovisko mňa ako poslanca (aj ostatných kolegov) bude známe po zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 27. marca 2023 o 18.00 h v zasadačke Obecného úradu v Drahovciach.“

Poslanec Peter Spišák uviedol: „V stredu 22. marca sme sa (poslanci OcZ Drahovce) zúčastnili pracovnej cesty vo veternom parku pri meste Bruck an der Leitha, aby sme mali lepšiu predstavu o jeho fungovaní, o dopade na životné prostredie a okolité obyvateľstvo. Ako jediný negatívny prvok hodnotím, že ide o výraznú stavbu, ktorá zmení ráz okolia. Ostatné ‚negatívne‘ dopady (hluk, stroboskopický efekt, zastavanie ornej pôdy…) sú podľa môjho názoru v porovnaní s diaľnicou a železnicou v tesnej blízkosti zanedbateľné. Aj vzhľadom na potrebu diverzifikácie energetických zdrojov a rastúcu spotrebu elektrickej energie som tomuto zámeru naklonený. Myslím si, že rozhodujúce by malo byť stanovisko EIA, ktoré bude vypracované nestrannými odborníkmi.“

Poslanec Michal Bednár podotkol: „Aktuálne stále plynie lehota na podávanie pripomienok verejnosti k zámeru ‚Veterný park Drahovce‘. Preto v súčasnosti nie je pre mňa možné zaujať jednoznačné stanovisko k zverejnenému zámeru, či už kladné, alebo záporné.“

Denis Kristek skonštatoval: „Nakoľko je to stále veľmi živá téma, o ktorej diskutujem s občanmi, v tejto chvíli nie som jednoznačne rozhodnutý, či zámer podporím alebo nie. Vnímam pozitívne i negatívne reakcie nielen občanov našej obce, ale aj blízkeho okolia, nakoľko pôjde o stavbu nadregionálneho významu. Dovoľte mi pre starostlivé zváženie tohto zámeru dať viac času pre rozhodnutie. Určite k tomu prispeje aj diskusia na túto tému na obecnom zastupiteľstve v pondelok 27. marca.“

Spolu s uvedenými poslancami o veternom parku na pondelkovom zastupiteľstve rozhodovali aj Martin Majtán, Ivan Nitka, Martin Horúcka, Róbert Dzuro a Rastislav Rusnák.

zdroj: SITA/Teraz.sk

0 Shares

Najnovšie správy

Pieskoviská v Piešťanoch sa pomaly pripravujú na nájazdy malých návštevníkov. Zašpinenému a vyfúkanému piesku po zime odzvonilo a bol nahradený…
  • 01.03.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 4. marca 2024
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich