Stromy zo Štúrovej postupne odstraňujú na základe ich dezolátneho zdravotného stavu

Na Štúrovej ulici v Piešťanoch miestni aktivisti zachraňovali stromy, preto bránili jej kompletnej rekonštrukcii podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Výsledok, žiaľ, je, že veľmi staré stromoradie postupne „odchádza samo“ a Štúrova naďalej zostáva v dezolátnom technickom stave bez novej perspektívnej zelene.

Fotografie jasne ukazujú, že pokročilá hniloba zásadným spôsobom narušila kmeň aj mohutné konáre starej lipy. (Autor: SMP)

V závere februára museli Služby mesta Piešťany pristúpiť k odstráneniu dvoch starých líp na Štúrovej ulici, u ktorých hrozilo, že spadnú aj samy od seba. Preukázal im to statický posudok realizovaný tomografom.

Ak by to bolo niekde uprostred pralesa, ide o prirodzený životný cyklus stromu a spokojne ho môžeme nechať spadnúť aj sám od seba. Avšak v tomto prípade ide o úzku ulicu, kde mohutné staré stromy tesne susedia s nehnuteľnosti a popod ne vedie chodník i cesta pre automobily. Stromy po svojej životnosti tak ohrozujú majetok obyvateľov ulice i život chodcov. I takýto preukázaný stav stromoradia na Štúrovej dáva za pravdu samospráve ulicu zrekonštruovať aj za cenu vypílenia časti už príliš starých stromov a ich náhradu novou zeleňou.

Rekonštrukcia je na stole radnice už celé roky. Za čias primátorovania Miloša Tamajku potom, ako zámer oznámil, vznikla petícia za záchranu stromov. Bez toho, aby sa Tamajka na pôde zastupiteľstva plánovanou rekonštrukciou a vzniknutou petíciou zaoberal, od zámeru kompletnej revitalizácie ulice vo volebnom roku 2018 v tichosti ustúpil.

Stromoradie na Štúrovej ulici z roku 2021. Napravo je strom, ktorý pre jeho hnilobu museli v tomto roku vypíliť.

Na pretras prišla rekonštrukcia Štúrovej opäť v úvode roka 2021, keď zámer výrubu stromov ohlásila radnica na svojej webovej stránke. Opäť vznikla petícia, tá však ohlásený zámer radnice neprekazila. Realizáciu zastavili zistenia, že povoleniam na výrub stromov z roku 2018 vydané Stavebným úradom v Borovciach vypršala platnosť a Stavebný úrad v Trebaticiach im zrejme predĺžil platnosť neoprávnene. Po zverejnení uvedených informácií v našom týždenníku sa zámer výrubu stromov pozastavil.

Avšak ako zákon káže, petícia putovala na zastupiteľstvo, udialo sa tak na rokovaní poslancov v máji 2021. V prerokovávanom materiáli sa k petícii uvádza, že mestský úrad dostal 10. marca 2021 „Petíciu proti výrubu stromov na Štúrovej ulici v Piešťanoch“. Petícia na podpisových hárkoch obsahovala v tom čase 256 podpisov, jej elektronická forma 770 podpisov. V petícii bol vyjadrený nesúhlas s asanáciou drevín, ako aj s plánovanou náhradnou výsadbou.

Korene starých stromov narúšajú povrch vozovky a vrastajú aj do okolitých nehnuteľností.

Ako sa v materiáli z roku 2021 predloženom do zastupiteľstva uvádza, rekonštrukcia Štúrovej je plánovaná investičná akcia, kde samotná rekonštrukcia je aj dôvodom výrubu drevín. Štúrova je v zmysle schváleného Územného plánu mesta Piešťany miestnou komunikáciou, ktorá plní obslužnú funkciu priľahlého územia. V súčasnosti je jednosmerná s protismerným cyklistickým chodníkom, so zriadenými parkovacími miestami a po danej komunikácii je vedená mestská autobusová doprava.

Ulica je v zlom technickom stave, povrch vozovky je poškodený a koreňový systém stromov značne poškodil chodníky. Projektová dokumentácia, spracovaná odborníkmi na projektovanie dopravných stavieb, rieši komplexnú rekonštrukciu tejto komunikácie, rekonštrukciu vozovky, chodníkov a zelene.

Pri spracovaní dokumentácie boli zohľadnené dopravné nároky tejto komunikácie pri dodržaní platných stavebných noriem a v súlade s kategóriou komunikácie. To je motorová a autobusová doprava, pešia a cyklistická doprava, statická doprava, pričom bola riešená aj problematika jestvujúcich stromov.

„Stromy na Štúrovej ulici z pohľadu svojho veku a miesta, kde rastú, dožili. Stromy tejto veľkosti v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, chradnú. Zasahovať do ich kostrových konárov už nie je možné. Zmenilo by sa ich ťažisko a stali by sa ešte viac nebezpečné,“ informovala na zastupiteľstve v máji 2021 poslancov Hana Dupkaničová, riaditeľka Služieb mesta Piešťany.

Jej slová podporil i vtedajší poslanec Marián Urbánek: „Prepáčte mi, že to poviem takto priamo, ale ja sa už neviem dočkať, keď budú stromy vypílené. Áno, odzneli tu aj zlé príklady, kde boli rekonštrukcie a následná výsadba stromov zbabrané, ako napríklad Komenského ulica. Ale máme tu i pozitívne príklady, kde sme to zvládli, napríklad Teplickú ulicu. Tu boli mohutné staré stromy a všetky išli preč. Dnes sú na nej mladé krásne stromy a ulica, ako sa hovorí, rozpráva. Chodníky sú tam v poriadku, nič sa od koreňov nedvíha. Je mi starých stromov na Štúrovej ľúto, ale nič sa nedá robiť. Poďme spraviť reprezentatívnu ulicu s výsadbou s poučením z minulosti.“

Obom za pravdu dávajú aj súčasné fotky vypílených stromov. Vnútro kmeňa i mohutných konárov sú už zvetrané hnilobou a doslova tvoria dutinu. V prípade zhoršených poveternostných podmienok akútne hrozí, že vyvrátený strom či ulomená mohutná vetva z koruny spôsobí materiálne škody veľkého rozsahu či nedajbože privalí náhodne okoloidúceho človeka.

Príkladov smrteľných úrazov v dôsledku pádu starých stromov máme niekoľko i na Slovensku. V roku 2015 spadol strom na školskom dvore v Bratislave a zabil šesťročného školáka, v roku 2019 v Nitre spadol strom na okoloidúcich školákov na prechádzke a o život prišiel 14-ročný chlapec.

V blízkosti stromov po životnosti máme na Štúrovej v Piešťanoch základnú umeleckú školu a veľký pohyb detí, tak azda radnica nebude čakať s riešením stromoradia na tejto ulici do času, kým sa udeje tragédia.

Ak však máme hodnotiť úsilie radnice na tejto ulici niečo komplexne zmeniť, v súčasnosti je potrebné dodať, že v mestskom rozpočte v roku 2021 bolo na rekonštrukciu Štúrovej vyčlenených takmer 400-tisíc eur, v roku 2022 a aj tento rok taká rozpočtová položka nie je vytvorená a v rozpočte mesta je na rekonštrukciu ulice a obnovu jej stromoradia vyčlenená nula.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 13. júna. V roku 1934 sa vo Veľkých Kostoľanoch narodil spisovateľ Jozef Pavlovič. Meniny má Anton.
  • 13.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 14. júna. Tento deň je Svetovým dňom darcov krvi. V roku 1934 sa v Piešťanoch narodil športový…
  • 14.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 14. júna 2024
Meniny má Vasil, zajtra Vít