Mesto hľadá možnosť opravy zimného štadióna aj bez štátnej podpory

Diskusia o termíne začiatku a ukončenia rekonštrukcie piešťanského zimného štadióna zaznela i na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslanec Jaroslav Rybárik sa vedenia radnice spýtal, či je možné začať rekonštrukciu i pred potvrdením jej dofinancovania zo strany Fondu na podporu športu, nakoľko fond má o pridelení dotácie rozhodnúť až v júli a mládežnícki hokejisti potrebujú ľad k dispozícii najneskôr 1. septembra.

Poslanec Jaroslav Rybárik sa na zasadnutí zastupiteľstva spýtal vedenia radnice, či je možné začať rekonštrukciu zimného štadióna i pred potvrdením jej dofinancovania zo strany Fondu na podporu športu. (Autor: pror)

Podľa slov Jaroslava Rybárika, ak aj Fond na podporu športu v júli o pridelení dotácie na dofinancovanie rekonštrukcie štadióna rozhodne kladne, môže sa stať, že peniaze na účet mesta prídu až o niekoľko mesiacov neskôr. Tým by sa naplnila najväčšia obava mládežníckych hokejistov, že z dôvodu absencie domáceho ľadu nebudú môcť nastúpiť v septembri do súťaží, bola by dramaticky ohrozená existencia ľadového hokeja v kúpeľnom meste a mohlo by dôjsť k jeho zániku.

Poslanec sa na zasadnutí u vedenia radnice informoval, či je možné začať rekonštrukčné práce už na základe rozhodnutia o pridelení financií. „Zmluvu s dodávateľom prác v zmysle zákona môžem podpísať len v prípade, ak je na takýto účel v mestskom rozpočte rozpočtová položka finančne krytá. Na predchádzajúcom zastupiteľstve ste nás zaviazali pripraviť alternatívu financovania rekonštrukcie štadióna bez prostriedkov z Fondu na rozvoj športu a na najbližšom zastupiteľstve v apríli vám predložíme návrh možnosti,“ reagoval primátor Peter Jančovič.

Výzva Fondu na podporu športu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ bola vyhlásená 23. decembra 2022. Fond rozhodne o pridelení dotácie do 16. júla 2023. V prípade, ak ju mesto získa, konečný termín realizácie projektu rekonštrukcie je 31. december 2025.

Celkový rozpočet projektu podľa pripravenej projektovej dokumentácie predstavuje 959 669 eur. Spolufinancovanie projektu vo výške 30 percent predstavuje 287 900 eur, 40 percent 383 867 eur a 50 percent 479 834 eur. Nakoľko Mesto Piešťany nie je platcom DPH, uvedené sumy sú vrátane DPH. Konečná suma spolufinancovania uvedená v žiadosti o dotáciu bude výsledkom verejného obstarávania, no neprekročí 498 587 eur.

Piešťanský zimný štadión je mimo prevádzky od jari minulého roka. Jeho vtedajší nájomca to zdôvodnil havarijným stavom chladiaceho zariadenia a strechy štadióna. V lete dala radnica nájomcovi výpoveď a následne nechala zrekonštruovať zatekajúcu strechu v objeme investície zhruba 200-tisíc eur.

Kompletnú výmenu však potrebuje i chladiace zariadenie štadióna. Mesto má na tento účel v rozpočte vyčlenených zhruba pol milióna eur, zvyšok do sumy 959 669 eur potrebuje získať od štátneho Fondu na podporu športu.

Pre svoju existenciu sú na štadión najviac odkázaní hokejoví mládežníci. Bez materského štadióna sú v podstate už druhú sezónu. Zatiaľ využívajú na tréningy najmä ľadovú plochu v Novom Meste nad Váhom a zopár týždňov fungovala aj improvizovaná umelá ľadová plocha za Piešťanmi vedľa výpadovky na Drahovce. Podľa vyjadrení predstaviteľov hokejového klubu HK Havrani a rodičov detí je ďalšia existencia hoja v Piešťanoch závislá od otvorenia domáceho klziska 1. septembra.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 29.11.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 3. decembra 2023
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora