Poslanci plat primátora znížili, návrh na zníženie svojich odmien zamietli

Predmetom rokovania posledného mestského zastupiteľstva v Piešťanoch bol aj návrh výšky príplatku k základnému platu primátora. Na základe iniciatívy poslanca Andreja Klapicu prišlo i k rokovaniu o výške mesačnej odmeny poslancov. Zníženie príplatku k platu primátora z doterajších 20 na 10 percent odsúhlasili, avšak zníženie mesačnej odmeny poslancov odmietli.

Zastupiteľstvo znížilo plat piešťanskému primátorovi o takmer 400 eur. (Autor: pror)

Mestský úrad na rokovanie pripravil materiál s názvom „Určenie platu primátora“. V ňom boli poslancom ponúknuté tri možnosti. Jedna hovorila o 20-percentnom navýšení oproti zákonom stanovenej minimálnej odmene, čím by bola zachovaná doterajšia výška príplatku k základnému platu primátora. Druhá možnosť hovorila o desiatich percentách a tretia, že by Jančovičovi poslanci súčasnú mzdu znížili o už predtým priznaných 20 percent. Hlasovaním zastupiteľstvo rozhodlo, že primátorovi plat znížia o 10 percent.

Plat primátora sa odvíja od počtu obyvateľov mesta, ktoré spravuje, a výšky priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. To znamená, že pre Piešťany s počtom obyvateľov v rozpätí 20 001 – 50 000 sa stanovuje zákonom stanovený plat vynásobením priemernej mesačnej mzdy koeficientom 3,21. Vlani s prepočtom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve z roku 2021 primátor poberal základný plat 3887,31 eur navýšený o poslancami v predchádzajúcom volebnom období priznaných 20 percent – celkovo vo výške 4664,77 eur.

A keďže súčasní poslanci primátorovi najnovšie priznali len desaťpercentné navýšenie k zákonom stanovenému základu, jeho mzda poklesne o necelých 400 eur mesačne na sumu 4277 eur. To sa však môže ešte zmeniť, a to smerom hore i dole, nakoľko štatistický úrad bude zverejňovať údaje o výške priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022 až v marci.

Na základe návrhu Andreja Klapicu rokovali aj o znížení mesačnej odmeny mestských poslancov.

Na zastupiteľstve však na základe iniciatívy Andreja Klapicu došlo i k prerokovaniu návrhu uznesenia na zmenu mestskej legislatívy o odmenách poslancov. Klapica to zdôvodnil tým, že poslanci svojím hlasovaním navýšili miestne dane a poplatky obyvateľom mesta, a tak v rámci spolupatričnosti by si mali  znížiť mesačnú odmenu vyplácanú z mestského rozpočtu aspoň o 25 percent.

Zo zákona celkový ročný príjem mestského poslanca za výkon svojho mandátu nesmie prekročiť výšku jedného mesačného platu primátora. Odmena poslanca je však tvorená viacerými okolnosťami jeho práce – účasťou na rokovaniach zastupiteľstva, prípadne účasťou na rokovaní mestských odborných komisií, v ktorých je zaradený, či účasťou na rokovaní mestskej rady, ak je jej zvoleným členom.

Ak budeme teda vychádzať z maximálnej možnej ročnej odmeny poslanca vo výške jedného mesačného platu primátora, čo je v súčasnosti 4277 eur, potom poslancovi vychádza maximálna mesačná výška odmeny v objeme 356 eur. Ak by poslanci návrh Klapicu schválili, jej znížením o 25 percent by došlo k úprave na sumu približne 267 eur.

Ročne by tak mestská kasa na odmeňovaní dvadsaťjeden poslancov ušetrila viac ako 22-tisíc eur. Na plate primátora poslanci ušetrili pre mesto sumu zhruba 4800 eur za rok.

0 Shares

Najnovšie správy

Služobne najstaršou redaktorkou Piešťanského týždňa je Vierka Dusíková. Do redakcie prišla na jeseň 1992, s niekoľkými prestávkami v nej pracuje…
  • 14.07.2024, 00:01
  • Piešťanský týždeň / Kultúra a spoločnosť / Piešťany
Dnes je štvrtok 11. júla. Tento deň je Svetovým dňom populácie. Meniny má Milota.
  • 11.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 13. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom hlavolamov. Meniny má Margita.
  • 13.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 14. júla 2024
Meniny má Kamil, zajtra Henrich