Najvyšší vzdelávací štandard na Slovensku poskytuje tiež ZŠ Brezová a gymnázium

  • Školy / Piešťany / Spravodajstvo / Región
  • 2. februára 2023, 00:02

Najlepšou základnou školou v okrese Piešťany je ZŠ na Brezovej ulici. V hodnotiacom rebríčku Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) sa v celoslovenskom meraní umiestnila na 31. pozícii a oproti minulému roku si polepšila o 15 priečok. V hodnotení gymnázií si polepšilo i Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch a z 29. poskočilo tento rok na 21. pozíciu. Z odborných škôl si štandardne drží najvyššiu úroveň Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera.

Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch si kvalitou vzdelávania už tradične drží vysokú úroveň. (Autor: Supa/INEKO)

Druhou najlepšou základnou školou v okrese a 53. na Slovensku je ZŠ na Mojmírovej ulici v Piešťanoch. Treťou v poradí v rebríčku INEKO v našom okrese je Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti, ktorá sa umiestnila na 128. pozícii.

Základné školy na Brezovej a Mojmírovej INEKO ohodnotil slovne ako školy s vynikajúcimi výsledkami žiakov, u cirkevnej školy použil inštitút slovné hodnotenie – škola s výbornými hodnoteniami žiakov. Piešťanské gymnázium v rebríčku okrem skvelej 21. pozície získalo od INEKO slovné hodnotenie ako škola s výbornými výsledkami žiakov.

Výsledky druhého gymnázia v okrese hodnotí INEKO ako školu s veľmi dobrými výsledkami žiakov a Gymnázium Jána Baltazára Magina vo Vrbovom si tiež v hodnotení polepšilo. V rámci celoslovenského rebríčka sa umiestnilo na 95. pozícii, minulý rok im patrila až 110. priečka.

Najlepšou strednou odbornou školou v Piešťanskom okrese je Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, ktorej v rámci Slovenska prináleží 28. pozícia. V tomto prípade ide o zhoršenie postavenia v rebríčku a pokles o sedem priečok oproti predchádzajúcemu hodnoteniu. Slovne INEKO ohodnotil „hotelku“ ako školu s výbornými výsledkami žiakov.

Druhou najlepšou odbornou školou v okrese je Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch, v celoslovenskom rebríčku jej patrí 228. pozícia. Oproti minulému roku si „priemyslovkári“ polepšili o 25 priečok. Slovné hodnotenie zvolil INEKO ako škola s priemernými výsledkami žiakov.

Treťou najlepšou odbornou školou v okrese je SOŠ obchodu a služieb na Mojmírovej ulici v Piešťanoch, ktorej patrí v celoslovenskom rebríčku pozícia 290 a slovné hodnotenie INEKO znie – škola s podpriemernými výsledkami žiakov.

Kritériá pri hodnotení

Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. Pri gymnáziách a stredných odborných školách ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov. Nezamestnanosť má v hodnotení pri SOŠ vyššiu váhu než v prípade gymnázií, pretože absolventi gymnázií zväčša pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

Čo odráža hodnotenie

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí).

Pomôcka pre rodičov

Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce.

Najlepšie vs. najhoršie školy

Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahko nájdu prácu. Naopak školy s najhoršími výsledkami dosahujú nízku úspešnosť v celonárodných testoch, olympiád ani medzinárodných projektov sa nezúčastňujú a ich absolventi končia často na úradoch práce.

Sú súkromné horšie ako štátne?

Výsledky škôl podľa zriaďovateľa preukázali, že nie je podstatné, či ide o verejné, súkromné alebo cirkevné školy. Rozdiely medzi výsledkami v závislosti od zriaďovateľa sú malé a to platí pre základné školy, stredné odborné školy aj gymnáziá.

70 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 21. februára. Tento deň je Medzinárodným dňom turistických sprievodcov a Medzinárodným dňom materského jazyka. Meniny má Eleonóra.
  • 21.02.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 21. februára 2024
Meniny má Eleonóra, zajtra Etela