Mesto má už zriadené odborné komisie, samospráva môže plnohodnotne fungovať

Minulotýždňové piešťanské mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí sfunkčnilo i činnosť mestských odborných komisií. I keď poslanci väčšinou obsadili komisie pre toto volebné obdobie na sklonku minulého roka na svojom ustanovujúcom zastupiteľstve, k ich plnému sfunkčneniu došlo až hlasovaním zastupiteľstva v stredu 25. januára potvrdením členov komisií z radov verejnosti.

(Autor: pror)

Odborné komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva, nemajú však rozhodovaciu právomoc. Komisie zriaďuje zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí. Zložením sľubu novozvolených poslancov zanikajú všetky komisie zriadené v predchádzajúcom volebnom období. Členovia komisií z radov poslancov zastávajú najmä pozície ich predsedov a podpredsedov. Komisie majú maximálne deväť členov a väčšinu tvoria zástupcovia odbornej verejnosti. Počet členov z poslaneckých radov je rôzny, preto aj počet z radov verejnosti nie je v každej komisii rovnaký. Okrem komisie pre legislatívu a právo, kde bol nízky záujem zo strany verejnosti, všetky komisie naplnili maximálny počet členov deväť.

Komisia pre legislatívu a právo: Jej poslaním je spracovávať a predkladať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta a k sporným právnym otázkam mesta vo vzťahu k iným právnym subjektom či k návrhom upravujúcim zmluvné vzťahy mesta s inými subjektmi z hľadiska formy a právnych záruk. Predsedá jej viceprimátor Ján Krupa, podpredsedom je Tomáš Hudcovič. Členov komisie z radov verejnosti tvoria: Adriana Ručkayová, Andrej Polák, Martina Babelová, Peter Kubala a Roman Súcky.

Komisia pre životné prostredie sa vyjadruje k všetkým dôležitým aktivitám v meste, ktoré ovplyvňujú životné prostredie v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, tvorby a starostlivosti o zeleň, ochrany prírody a krajiny. Predsedom je Michal Fiala, podpredseda Ján Šmída a členom z radov poslancov Róbert Hoš. Členov z radov verejnosti zastupiteľstvo zvolilo v zložení: Adam Raksányi, Peter Tremboš, Silvia Rusnáková, Katarína Miklovičová, Matej Štefunko a Katarína Gregušová.

Komisia pre financie a podnikanie spracúva a predkladá stanoviská predovšetkým k rozpočtu mesta, k problematike miestnych daní a poplatkov a k hospodárskym výsledkom mestských organizácií. Komisiu povedie Michael Niepel, podpredsedom je Andrej Klapica a členom z radov poslancov Marián Seitler. Komisiu doplnia zvolení členovia z radov verejnosti: Martin Vlachynský, Dušan Brečka, Martin Zeman, Tomáš Nerád, Monika Szobolovská a Marián Škorník.

Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie: Do kompetencie komisie patria stanoviská k významným investičným i neinvestičným zámerom na území mesta, ale spracúva a predkladá i stanoviská k návrhom organizácie dopravy v meste. Predsedníčkou je architektka Eva Rohoňová a zástupcom Remo Cicutto. Zvolení členovia z radov verejností sú: Lívia Gažová, Jakub Klikáč, Zuzana Petrášová, Jana Hlaváčová, Jozef Tomaga, Hana Pernecká a Ľubomír Streicher.

Komisia pre školstvo a mládež predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva, vzdelávania a starostlivosti o mládež. Komisiu bude viesť predsedníčka Iveta Babičová a podpredseda Ján Šmída. Členovia komisie z radov verejnosti sú: Ingrid Galková, František Gloss, Gabriela Kiššová, Lukáš Mencl, Eva Macánková, Michala Moravcová a Mária Plšková.

Komisia pre kultúru a cestovný ruch spracúva stanoviská k návrhom rozvoja rekreácie na území mesta i stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných mestom na kultúrne aktivity. Predseda je Michal Bezák, zástupkyňou Alžbeta Švorcová. Členmi komisie sú aj poslanci Martin Valo a Adriana Drahovská. Jej členmi z radov verejnosti sa stali: Igor Paulech, Dušan Ďurčák, Katarína Hulíková, Kata Sedlak a Alžbeta Vlčková.

Komisia pre šport a telovýchovu predkladá stanoviská k návrhom rozvoja športu na území mesta. Predsedom je Ján Stachura, podpredsedom Jozef Drahovský a členmi z radov poslancov sú Jaroslav Rybárik a Marián Seitler. Členmi komisie z radov verejnosti sú: Peter Bohuš, Martina Hrdinová, Ladislav Lacko, Ján Vrábel a Tomáš Horký.

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie spracúva a predkladá stanoviská k návrhom v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb i stanoviská k návrhom v oblasti sociálnej starostlivosti o obyvateľov. Predseda je Martin Cifra a podpredsedníčkou Marcela Sedláková. Členovia komisie z radov verejnosti sa stali: Igor Gloss, Lucia Janechová, Miriam Pazdera, Alena Heřmánková, Mária Gabovičová, Jana Horváthová a Zuzana Kráľová.

Komisia na ochranu verejného záujmu sa neschádza pravidelne. Má na starosti majetkové priznania volených zástupcov, prípadne rieši podnety na konflikt záujmov u poslancov a vedenia mesta. Predsedom komisie je Ján Krupa, podpredsedníčkou Marcela Sedláková a členmi Remo Cicutto a Adriana Drahovská. Do tejto komisie sa členovia z radov verejnosti nevolia.

Komisie sa spravidla schádzajú k programu nadchádzajúcej mestskej rady a mestského zastupiteľstva, keď sa vyjadrujú k jednotlivým bodom rokovaní po svojich odbornostiach. Ich stanoviská nie sú pre vedenie radnice a zastupiteľstvo záväzné, ale len odporúčacie. Prácou v komisii jej členom nevzniká nárok na žiaden honorár a je to čisto len dobrovoľnícka aktivita angažovaných obyvateľov mesta.

27 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 20. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla pre deti a mládež, Medzinárodným dňom šťastia a Svetovým…
  • 19.03.2023, 22:24
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 21. marca 2023
Meniny má Blahoslav, zajtra Beňadik