V knižnici nakúpia menej nových kníh i časopisov

Podľa dôvodovej správy schváleného rozpočtu Mestskej knižnice mesta (MsK) Piešťany a Piešťanského informačného centra predkladatelia postupovali pri zostavovaní rozpočtu pre rok 2023 v zmysle očakávaných skutočností v súvislosti s prebiehajúcou energetickou krízou a inými nepriaznivými vplyvmi, ako je zvyšovanie cien za knihy, pohonné hmoty, služby a ďalšie. Hlavný kontrolór mesta Martin Svorad vyjadril obavu, že vyčlenené mestské financie na chod knižnice nebudú postačovať.

Výdavky na knihy a časopisy sú v roku 2023 rozpočtované vo výške 19 750 eur, čo je v porovnaní s rokom 2022 pokles o 22,09 percenta. (Autor: Supa)

MsK bude v roku 2023 hospodáriť so sumou 600 500 eur, pričom z mestskej pokladne získa 590 500 eur. Vlastné príjmy do rozpočtu si naplánovala v objeme 10-tisíc eur.

Na nákupy kníh, technický, hygienický a čistiaci materiál a podobne MsK v rozpočte počíta so sumou 19 750 eur. Na energie vyčlenili 76 785 eur, na mzdy 295 897 eur. K tomu treba prirátať i zákonné odvody – sumu 104 100 eur na sociálne a zdravotné poistenie a zákonné sociálne výdavky v objeme 29 320 eur.

Sumu 66 714 eur v rozpočte vyčlenili na poštovné, telefóny, internet, hardwarové a softvérové služby, nájomné PIC, podujatia a podobne. Na rutinnú a štandardnú údržbu MsK pre rok 2023 plánuje minúť len 5640 eur.

Príjmy organizácie tvoria členské poplatky, krátkodobé prenájmy a príjmy za upomienky.

Stanovisko hlavného kontrolóra

Knižnica má v porovnaní s ostatnými príspevkovými organizáciami mesta najviac limitované možnosti získavania dodatočných finančných prostriedkov vlastnou činnosťou.

Návrh rozpočtu MsK na rok 2023 predpokladá príjmovú ako aj výdavkovú časť vo výške 600 500 eur, v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 ide v absolútnom vyjadrení o pokles zo 764 179 eur. Rozpočet predpokladá dotáciu mesta 590 500 eur, je však otázne, či uvedené zvýšenie transferu zo strany mesta bude postačovať na zvýšené výdavky súvisiace s povinným zákonným rastom miezd a nárastom výdavkov na médiá.

Výdavky na spotrebu materiálu, knihy a časopisy, ktoré súvisia s podstatou činnosti a fungovania MsK, sú v roku 2023 rozpočtované vo výške 19 750 eur, čo je v porovnaní s rokom 2022 pokles o 22,09 percenta.

Na opravy a udržiavanie sú v roku 2023 rozpočtované prostriedky vo výške 5640 eur. V porovnaní s rokom 2022 ide o nárast 340 eur, t. j. o 6,42 percenta, avšak stále ide o nedostatočnú výšku finančných prostriedkov alokovaných na uvedenú rozpočtovú položku.

zdroj: MsÚ Piešťany

58 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 29.11.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 2. decembra 2023
Meniny má Bibiána, zajtra Oldrich