Nemocnica A. Wintera skokanom roka v rebríčku Nemocnica roka 2022

Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch po zmene na poste riaditeľa si zásadným spôsobom polepšila v hodnotiacom rebríčku kvality pre rok 2022 zostavenom INEKO a po dvoch rokoch stagnácie na 16. pozícii v kategórii Malé až stredné nemocnice poskočila o deväť miest na priečku číslo sedem. V kategórii veľkých nemocníc sa najväčšia nemocnica v kraji, Fakultná nemocnica Trnava, z 11 hodnotených udržala na 10. pozícii.

Piešťanská nemocnica si v rebríčku hodnotenia nemocníc polepšila o deväť priečok - zo šestnástej poskočila na siedmu. (Autor: Supa)

V závere minulého roka Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil hodnotenia nemocníc podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti. Výsledný rating nemocnice je kalkulovaný ako priemer bodov dosiahnutých za ukazovatele zoskupené v šiestich hlavných kategóriách (kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačné skúsenosti lekárov, náročnosť diagnóz pacientov, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť nemocnice). Pri kalkulácii ratingu sa do úvahy berú údaje za ostatné štyri roky s klesajúcou váhou.

Malé až stredné nemocnice

Malé až stredné nemocnice poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť, ale nepredstavujú koncové nemocnice vo väčšom regióne. Ich zriaďovateľom bývajú súkromné subjekty, fyzické osoby, mestá, vyššie územné celky, štát či cirkev.V tejto kategórii je hodnotená i Nemocnica A. Wintera. V predchádzajúcich rebríčkoch INEKO sa dva roky držala na 16. priečke z 32 hodnotených, avšak v rebríčku pre rok 2022 poskočila na siedmu pozíciu.

Ak by sa brala do úvahy zo šiestich hodnotených ukazovateľov len kvalita poskytnutej zdravotnej starostlivosti, piešťanská nemocnica by bola so 64 bodmi zo 100 možných dokonca na prvom mieste rebríčka nemocníc vo svojej kategórii. Naopak na subjektívnej spokojnosti pacientov musí Nemocnica A. Wintera ešte popracovať, nakoľko z prvej desiatky rebríčka zo získanými 44 bodmi je na tom najhoršie.

Zo všeobecných nemocníc v okolí Piešťan Nemocnicu A. Wintera v celkovom hodnotení preskočila len Nemocnica Topoľčany, ktorá sa umiestnila na šiestej pozícii. Nemocnica s poliklinikou Myjava skončila až na 24. mieste a Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta až na 29. pozícii z 32 hodnotených. Najlepšou hodnotenou všeobecnou nemocnicou v rebríčku INEKO je  Nemocnica AGEL Košice-Šaca.

Veľké nemocnice

Veľké nemocnice sú tzv. koncové, ktorých zriaďovateľom je štát, v priemere riešia zložitejšie prípady než zariadenia v kategórii „Malé až stredné nemocnice“ a zároveň sú to najväčšie nemocnice z pohľadu počtu hospitalizácií, počtu lôžok a tržieb. Do hodnotenia nie sú zahrnuté špecializované ústavné zariadenia, ako napr. detské nemocnice, kardiologické a onkologické ústavy.

V tejto kategórii sú zahrnuté aj dve veľké nemocnice z okolia. Fakultná nemocnica Trnava sa z 11 hodnotených udržala na 10. pozícii, čo je rovnaké miesto ako v predchádzajúcom roku. Fakultná nemocnica Trenčín poskočila z deviatej na ôsmu priečku. Najlepšou nemocnicou v tejto kategórii je Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok. Naopak v rebríčku INEKO je najhoršie hodnotenou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.

Hodnotenie rebríčka kvality

Pandémia koronavírusu sa v slovenských nemocniciach negatívne podpísala na plošnom zhoršení úrovne takmer všetkých sledovaných indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Po nástupe „červených“ kovidových oddelení v nemocniciach sa znížil počet realizovaných operačných výkonov nekovidových pacientov. Tento trend pretrval aj v minulom roku. Pandémia zapríčinila odsúvanie plánovaných operácií, a teda zhoršenie dostupnosti, a negatívne ovplyvňovala aj kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hoci sme pri niektorých indikátoroch začali pozorovať zlepšenia. Medziročne sa znížil počet opakovaných hospitalizácií, úmrtí hospitalizovaných pacientov po cievnej mozgovej príhode, ako aj počet úmrtí po preklade pacienta z jednotky intenzívnej starostlivosti na štandardné nemocničné lôžko na oddelení.

Ako keby sa nemocnice po prvotnom šoku z nepoznaného koronavírusu začali prispôsobovať zmenenej situácii a obmedzeniam a začali lepšie reagovať na tento núdzový stav. Navyše bola počas celého minulého roka dostupná vakcína proti covidu, čo zlepšovalo situáciu zaočkovaného zdravotníckeho personálu a zaočkovaných pacientov.

Zaujímavosťou je, že ani dva ťažké roky pandémie nezhoršili v dotazníkoch poisťovní reportovanú spokojnosť pacientov. Ba práve naopak, ich spokojnosť kontinuálne rastie. Hospodárenie nemocníc sa medziročne zlepšilo. Jedným z vysvetlení môže byť tiež skutočnosť, že objem zdrojov nemocníc od zdravotných poisťovní rástol aj napriek v dôsledku koronavírusu zníženým počtom výkonov, a teda aj nákladov na materiál, lieky, energie a pod. Stále však platí, že v priemere hospodárili štátne univerzitné a fakultné nemocnice stále so stratami, hoci s nižšími, a naďalej sa zadlžovali a neplatili odvody a faktúry, hoci pomalším tempom.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 4. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov. Meniny má Barbora, Barbara.
  • 03.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 4. decembra 2023
Meniny má Barbora, zajtra Oto