Zvyšuje sa poplatok za realizáciu novostavieb

V Piešťanoch v tomto roku narastie aj takzvaná daň za rozvoj. Ide o daň, ktorú platia investori novostavieb pri ich realizácii. Týkať sa bude výstavby obchodných centier, bytových domov, polyfunkčných objektov, ale aj priemyselných areálov a kancelárií súkromných firiem. Poplatok za meter štvorcový novostavby narastie od 1. januára v rozsahu od jedného eura do troch.

Novostavby často vyvolávajú súvisiace investície zo strany samospráv. (Autor: Supa)

Novostavby často vyvolávajú súvisiace investície zo strany samospráv. Príkladom súvisiacich investícií sú nielen parkoviská, ale aj iná dopravná infraštruktúra, technická a občianska vybavenosť či nároky na úpravu verejných priestorov. Realizácia týchto investícií sa tak presúva aj na plecia verejných inštitúcií, od ktorých sa očakáva, že ich budú hradiť zo svojich rozpočtov. Výstavba zaťažuje najmä trvalo bývajúcich obyvateľov mesta a často presahuje následne vyberané miestne dane, preto, ako uvádza dôvodová správa dane za rozvoj, je správne, ak sa na rozvoji mesta podieľajú všetci, ktorí v ňom investujú.

Medzi pozitíva zavedenia poplatku za rozvoj patrí kladný dopad na rozpočet mesta o viac vlastných finančných zdrojov na realizáciu parkov, zelených plôch, zariadení sociálnych služieb, centier pre starších občanov, pre matky s deťmi, ihrísk, športovísk, školských zariadení, verejných priestranstiev, ulíc a miestnych komunikácií, čo sa prejaví v kvalite života občanov a návštevníkov. Medzi pozitíva tohto poplatku patrí i zvýšenie priamej participácie nových investorov na rozvoji mesta.

Sadzby poplatku za rozvoj v katastrálnom území Piešťany a katastrálnom území Kocurice sa ustanovujú v nasledovnej výške za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti stavby:

– stavby na bývanie 4 eurá,

– stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 12 eur,

– priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 18 eur,

– stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 12 eur,

– ostatné stavby 12 eur.

I v tomto prípade nárastu cien miestnych daní sa radnica odvoláva na vládne legislatívne opatrenia, ktoré nie sú finančne premietnuté do rozpočtov samospráv.

54 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 29.11.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 2. decembra 2023
Meniny má Bibiána, zajtra Oldrich