Rodičia si priplatia za materské i základné školy, doplatok narastie aj za stravu

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany (VZN) o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa dotkne najmä rodín so školopovinnými deťmi.

Rodičia si priplatia za režijné náklady na prevádzku škôl i škôlok. (Autor: ZŠ Brezová Piešťany)

Zvýšenie mesačného príspevku pre jednotlivé kategórie detí, žiakov a jednotlivé formy vyučovania je v porovnaní so starým VZN nasledovné: v centre voľného času, v základnej umeleckej škole a v školskom klube detí si rodičia priplatia jedno euro, na režijné náklady v školskej jedálni 10 centov a v materskej škole tri eurá. Vo všetkých druhoch škôl sa navrhovaný mesačný príspevok zákonného zástupcu zvýši i o režijné náklady vo výške približne dve eurá.

Ako radnica v zdôvodnení navýšenia píše, robí tak z dôvodov, ktoré priamo súvisia s prevádzkovými a mzdovými nákladmi škôl a školských zariadení. Ide najmä o valorizáciu platov pedagogických i nepedagogických zamestnancov v roku 2023, ktorá v rámci originálnych kompetencií nie je zabezpečovaná z finančných zdrojov ministerstva školstva či z dôvodov zvyšovania výdavkov na energie, na materiálové vybavenie, na rutinnú a štandardnú údržbu a zvyšovania úhrad za služby.

„Neustále zvyšovanie výdavkov škôl a školských zariadení, ktoré priamo súvisia so zabezpečovaním prevádzky škôl a školských zariadení, sa premietlo i do ich požiadaviek v návrhoch rozpočtu na rok 2023 vo vzťahu k zriaďovateľovi Mestu Piešťany,“ uvádza sa v dôvodovej správe zmeny VZN.

Poslanci mestského zastupiteľstva návrh zmien pre rok 2023 bez doplňujúcich návrhov schválili.

86 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 29.11.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 3. decembra 2023
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora