Zlatý vrch opäť ožil podujatím aj rozhľadňou

  • Príroda / Reportáž
  • 30. decembra 2022, 08:00

Po roku sa to okolo Zlatého vrchu v Považskom Inovci opäť hemžilo turistami a verejnosťou. Uskutočnil sa totiž jubilejný 25. ročník Štefanského výstupu na tento vrchol, ktorý sa tradične koná 26. decembra, teda na druhý sviatok vianočný. Tentoraz sa na výstupe, okrem tradičných návštevníkov z piešťanskej strany vrcholu, zúčastnili aj návštevníci z Topoľčianskeho okresu, a najmä zvedavci, ktorí sa chceli to-čo dozvedieť o rozbehnutej výstavbe rozhľadne na vrchole.

Prvých 50 účastníkov sa zišlo už o 10. hodine. Foto: lb

Napriek nie ideálnemu počasiu prišlo viac ako 40 detí, ktoré v sprievode rodinných príslušníkov prešli k vrcholu minimálne 6-kilometrovú zážitkovú trasu z Havrana a naspäť. Spolu s ďalšími pešími a cykloturistami tvorili vyše 150-členný kolektív účastníkov.

Na stretnutie bol vyhradený čas od 10. do 12. hodiny. Z priestorových dôvodov sa stretnutie uskutočnilo v sedle pod vrcholom priamo na turistickej a cykloturistickej trase, kde sa konal aj program. Nechýbalo odovzdávanie účastníckych odznakov a ďakovných listov, opekanie špekáčikov, pričom na požiarnu bezpečnosť dozerali hasiči z Banky, no pripravené boli aj ďalšie aktivity, napr. vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu klobásu a pod.

Medzi účastníkmi bol aj Jozef Čirka.

Na výzvu organizátorov súťaže o najkrajšiu klobásu reagovali dvaja účastníci. Jednu s prísadou  muflóna priniesol Tomáš Burzala z Ratnoviec a s prísadou jeleňa zasa Miroslav Klimek z Vrbového. Obidva prinesené exempláre porota vyhodnotila ako rovnocenné a víťazov odmenila. Majitelia ich symbolicky venovali ako vecný dar na výstavbu rozhľadne.

Zlatý vrch, samozrejme, nezostal nenavštívený. Každý si mohol prejsť cca 250 m na vrchol, kde sa nachádzala výstava fotografií z minulých ročníkov, ktorú pripravil jeden so zakladateľov podujatia Richard  Kopál. Pravidelní návštevníci sa na nej mohli nájsť, pričom na stožiari bola umiestnená i vizualizácia rozpracovaného projektu rozhľadne od KST Tesla Piešťany. Atmosféru Vianoc  pripomenul malý rozsvietený stromček so soškou výjavu betlehemského zrodenia s jasličkami.

Ako povedal Miroslav Galčík zo združenia RO Zlatý vrch z Moravian nad Váhom, ktoré koordinuje projekt výstavby rozhľadne na Zlatom vrchu, účastníci sa o ňu živo zaujímali, pričom rozhovory sa niesli v znamení podpory verejnosti tomuto projektu. O tom svedčí aj darovaných viac ako 400 eur cestou verejnej zbierky do prenosnej pokladničky, ktorú organizátori na podujatí realizovali.

A čo sa týka samotnej rozhľadne, predseda KST Tesla Piešťany Ladislav Beleščák skonštatoval, že tohtoročná plánovaná aktivita druhej etapy bola úspešné ukončená. Úrad Trnavského samosprávneho kraja informoval klub, že finančný kontrolný orgán nenašiel žiadne pochybenie pri prefinancovaní dotácie vo výške 10 215 eur, určenej na spracovanie projektovej dokumentácie rozhľadne, takže táto je pripravená k budúcoročnej realizácii v ďalšej etape. Zostatok dofinancovala obec Moravany n/V. a KST Tesla Piešťany.

Projektová dokumentácia akceptuje kritériá spracované štúdiou uskutočniteľnosti a stavba je oproti predošlej dokumentácii lacnejšia. Preorientovala sa z celokovovej rozhľadne na kombináciu kovovo drevenej konštrukcie a príslušné technické zázemie je presunuté do oblasti s nižšou náročnosťou na zemné práce v strmom teréne. Výhodou, ktorú dokumentácia obsahuje, je i viacúčelový variant s možnosťou inštalácie protipožiarneho monitorovacieho systému na rýchle zistenie požiaru a tým rýchlejší protipožiarny zásah. Projekt nesie tiež ďalšie výhody plynúce z opakovanej stavby, nakoľko  už štyri takéto rozhľadne stoja na Slovensku – najbližšia v Klenovej.

Na nasledujúcu etapu boli vykonané prípravné aktivity i v tomto roku. Tri subjekty, a to  Rezort Piešťany, obec Moravany nad Váhom a KST Tesla Piešťany založili záujmové združenie právnických osôb RO Zlatý vrch, ktorého úlohou je koordinovať a napomáhať realizácii v ďalšom postupe prác. V katastri obce Moravany nad Váhom je už vyčlenená parcela na výstavbu rozhľadne a pre financovanie projektu je rozbehnutá spolupráca formou cezhraničnej spolupráce SK-CZ s partnerským mestom Bojkovice v Českej republike, ktoré pripravuje podobný projekt.

Hlavným organizátorom podujatia bol KST Tesla  Piešťany, spoluorganizátorom združenie RO Zlatý vrch z Moravian nad Váhom, finančne ho podporilo Mesto Piešťany, organizačne Olympijský klub Piešťany, obce Banka, Radošina a Moravany nad Váhom, pričom starosta tejto obce, Peter Hulman, prevzal aj záštitu nad podujatím.

Ladislav Beleščák

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 20. júna. Tento deň je Svetovým dňom utečencov. V Dubovanoch sa v roku 1937 narodil výtvarník a…
  • 20.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
štvrtok, 20. júna 2024
Meniny má Valéria, zajtra Alojz