Na prvom zastupiteľstve aj televízne vystúpenia poslaneckých populistov

Máme za sebou prvé pracovné rokovanie piešťanského mestského zastupiteľstva v novom volebnom období. Zatiaľ to vyzerá tak, že v ňom opäť sedia minimálne traja populisti, ktorí „vedia“, ako niečo nemá byť, ale ako to má byť a kde na to zobrať peniaze, je pre nich nedostupná záhada. A tak sa Tomáš Hudcovič, Adriana Drahovská i Martin Valo predviedli ako populisti, ktorým sú v podstate fuk akékoľvek pragmatické dohody a spolupráca v poslaneckom zbore, ale dôležitejšie sú ich rečnenia pred kamerami.

(Autor: pror)

Minulotýždňové prvé pracovné zastupiteľstvo sa nieslo najmä v znamení nepopulárnych opatrení, ktoré muselo mesto prijať na základe ekonomickej recesie, ale i balíčka populistických opatrení súčasnej vlády. Do hospodárenia všetkých miest a obcí Slovenska sa tak premietol Matovičov takzvaný „prorodinný“ balíček, ktorý síce príde do rozpočtu rodín s deťmi, no bude to na úkor podielových dani určených pre samosprávy. Výpadky z mestských rozpočtov tak zaplatia bez rozdielu všetci. A to aj tí s deťmi, bezdetní či dôchodcovia, ale tiež invalidi prostredníctvom miestnych poplatkov či daní.

Prorodinný Matovičov balíček pre Piešťany znamená výpadok z mestského rozpočtu zhruba 500 až 600-tisíc eur. K tomu je potrebné prirátať výpadok z rozpočtu v dôsledku zákona národnej rady o valorizácii platov zamestnancov vo verejnej správe či v školstve, ktoré odoberú z mestskej kasy takmer milión eur. Svoju rolu vo výpadkoch v mestskej pokladni hrá i 13-percentná inflácia. Tá sa odráža aj na cenách potravín v školských zariadeniach či v domovoch sociálnych služieb, ktoré sú tiež napojené na mestský rozpočet.

Výsledkom dramatických zmien, ktoré obciam a mestám na krk hodil štát a nezabezpečil ich dofinancovanie, je v takmer každej samospráve na Slovensku absolútne nepopulárna úprava výšky miestnych daní a poplatkov.

A keďže rozpočty obcí a miest na rozdiel od štátneho rozpočtu nesmú byť ani prebytkové, ale ani schodkové, obce a mestá pred schvaľovaním svojich rozpočtov musia prijať nepopulárne úpravy všeobecne záväzných nariadení. Až po ich prijatí za presne stanovených legislatívnych podmienok a na základe aktuálne platných finančných okolností môžu schvaľovať svoje rozpočty.

Preto na minulotýždňovom zasadnutí zastupiteľstva bolo hlavným programom schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany (VZN) o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, ale aj schválenie VZN o dani za užívanie verejného priestranstva, VZN o dani z nehnuteľnosti, VZN o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za rozvoj či schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zľavy musí zaplatiť vždy niekto iný

A keďže ide o mestskú legislatívu, ktorá má priamo dopad na stav rozpočtu v miliónoch eur, akákoľvek zmena VZN v prospech jednej kategórie obyvateľov vytvára nárast zaťaženia pre inú kategóriu, ktorej to musí mesto nechať zaplatiť. Ak poslanci schvália zľavu na dani pre seniorov, aby nevznikal schodok mestského rozpočtu, musia túto zľavu naúčtovať napríklad mladým rodinám s deťmi.

V prípade poplatkov za vývoz odpadu musí byť samospráva pri zľavách s naúčtovaním iným dokonca ešte dôslednejšia. Zo zákona totiž obec či mesto nesmie vývoz odpadu z verejných prostriedkov dorovnávať a od obyvateľov musí vybrať presne toľko, koľko vývoz odpadu za celé mesto reálne stojí. V jednoduchosti napísané, ak mesto finančnú záťaž na vývoz odpadu jednej kategórii zľavní, iná kategória obyvateľov musí túto zľavu zaplatiť.

Návrhy radnice na zvyšovanie poplatkov a miestnych daní sa aj podľa slov, ktoré na zastupiteľstve odzneli, nerodili ľahko. Práve pre zodpovednosť za verejné financie a uvedomujúc si záťaž pre peňaženky obyvateľov mesta skôr, ako navrhnuté materiály skončili na zasadnutí zastupiteľstva, sa poslanci s vedením radnice viackrát stretli a hodiny hľadali vzájomné zhody. Ako sme sa od viacerých poslancov dozvedeli, rokovania to boli ťažké, kým našli s vedením radnice prienik v kompromisoch pre všetkých.

To však neplatilo pre trojicu populistických poslancov, ktorí si svoje výhrady nechali pred kamery zhotovujúce priamy prenos z oficiálneho rokovania zastupiteľstva.

Televízni populisti

V rámci prerokovania VZN o dani z nehnuteľnosti sa ozvala staronová poslankyňa, kedysi za Spoločne pre Piešťany, dnes za stranu SPOLU, Adriana Drahovská a svojím návrhom žiadala znížiť daň z obytných nehnuteľností oproti návrhu VZN takmer o polovicu.

K tomuto štýlu politiky pre kamery video prenosu zo zastupiteľstva sa pripojil i niekoľkonásobný poslanec Martin Valo, ktorý navrhol zľavu z dane za pozemky na 50 percent oproti návrhu VZN pre osoby staršie ako 65 rokov a pri návrhoch poplatkov za komunálny odpad žiadal zľavu pre osoby so ZŤP na 30 percent oproti cenníku určenom VZN.

Na otázku, komu a akej inej kategórii obyvateľov mesta tie nimi navrhované zľavy či zníženia poplatkov má mesto naúčtovať, obaja poslanci nevedeli reagovať.

Úplnú „dokonalosť“ populizmu predviedol asistent poslankyne Národnej rady SR za OĽaNO a súčasne poslanec mestského zastupiteľstva Tomáš Hudcovič. Ten pri určovaní poplatkov za vývoz odpadu žiadal vedenie radnice obrazne povedané používať vešteckú krištáľovú guľu.

Podľa Hudcoviča radnica nemala pri určovaní nákladov vychádzať napríklad z aktuálnych cenníkov uskladňovania odpadu na skládkach či aktuálnych oprávnených režijných nákladov realizátora zvozu odpadu fakturovaných v tomto roku, ale z akéhosi predpokladu budúcoročných nákladov a VZN o poplatkoch za vývoz odpadu spracovať na základe takéhoto predpokladu (veštenia).

„Televízne“ vystúpenia troch poslancov následne vyvolalo prerušenie rokovania a krátku poradu vedenia radnice s poslancami s objasnením si, či sa zhodnú na tom, čo si predtým na viacerých pracovných sedeniach dohodli, alebo či akceptujú „torpédovanie dohôd tromi neriadenými strelami“.

Nakoniec sa väčšina poslancov s vedením radnice zhodla, že platí dohodnuté, a všetky predložené návrhy VZN schválili.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 13. júna. V roku 1934 sa vo Veľkých Kostoľanoch narodil spisovateľ Jozef Pavlovič. Meniny má Anton.
  • 13.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 14. júna. Tento deň je Svetovým dňom darcov krvi. V roku 1934 sa v Piešťanoch narodil športový…
  • 14.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 14. júna 2024
Meniny má Anton, zajtra Vasil