Miestna daň za byty a domy narastie aj viac ako o 100 percent

Poslanci na návrh piešťanskej radnice na poslednom zasadnutí zastupiteľstva dramatickým spôsobom zvýšili miestne dane aj za nehnuteľnosti určené na bývanie. Táto daň narastie viac ako o 100 percent.

(Autor: Supa)

Radnica navýšenie zdôvodňuje prihliadaním na udržanie nastoleného štandardu mesta Piešťany v poskytovaní verejnoprospešných služieb, kultúrnych, športových, sociálnych, vzdelávacích. Nárast dane z nehnuteľností má podľa dôvodovej správy predloženej poslancom pomôcť financovať i verejné osvetlenie, opravy a údržby ciest a chodníkov, údržbu zelene a čistotu verejných priestranstiev.

U pozemkov sa pôvodná ročná sadzba dane navýšila o 0,25 percenta pri všetkých druhoch pozemkov, zvýšenie sa týka Piešťan aj Kocuríc. Daň z bytov a daň zo stavieb určených na bývanie sa zvyšuje v Piešťanoch z 0,34 na 0,75 eura za meter štvorcový a v Kocuriciach z 0,26 na 0,58 eura.

Mesto vo svojom všeobecne záväznom nariadení ustanovuje, že od dane z pozemkov a stavieb sú oslobodené pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje. Mesto poskytne zníženie dane z nehnuteľností na bývanie vo výške 50 percent z ročnej dane, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi staršie ako 70 rokov, ak v nich majú trvalý pobyt. Mesto tiež poskytne zníženie dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo výške 50 percent z ročnej dane vo vlastníctve fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Táto mestská vyhláška nadobúda platnosť 1. januára 2023.

147 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 29.11.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 3. decembra 2023
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora