Novému primátorovi Kubíkovi a poslancom blahoželali vo Vrbovom desiatky ľudí

  • Kraj / Región / Spravodajstvo
  • 10. decembra 2022, 00:01

Ustanovujúce zasadanie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom sa konalo v pondelok 28. novembra v Kúrii Mórica Beňovského za prítomnosti desiatok spoločensky aktívnych Vrbovčanov, ktorí sa na jednej strane lúčili s odchádzajúcou primátorkou Emou Maggiovou a obratom blahoželali bývalému viceprimátorovi Štefanovi Kubíkovi k jeho volebnému úspechu – primátorovaniu mesta spod šikmej veže.

Súčasní i minulí poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom. Dolný rad zľava: Ján Višňovský, Ľubomír Dunajčík, Štefan Kubík (primátor), Daniela Drobná, Jana Miklášová, Tatiana Prievozníková. Horný rad zľava: Jozef Duračka, Dušan Sabo, René Just, Miroslav Belanský, Matúš Opatovský (zástupca primátora), Ľubomír Šteruský a František Tahotný (poslanec, ktorý pôsobil v minulom volebnom období). (Autor: vd)

Blahoželania smerovali aj k novozvoleným poslancom mestského parlamentu – Miroslavovi Belanskému, Daniele Drobnej, Ľubomírovi Dunajčíkovi, Jozefovi Duračkovi, René Justovi, Jane Miklášovej, Matúšovi Opatovskému, Tatiane Prievozníkovej, Dušanovi Sabovi, Ľubomírovi Šteruskému a Jánovi Višňovskému.

Nový primátor Štefan Kubík poďakoval občanom mesta za prejavenú dôveru za seba aj za novozvolených poslancov. Poďakoval sa odchádzajúcemu zastupiteľstvu a rovnako i odchádzajúcej primátorke za odvedenú prácu v končiacom volebnom období. „V nasledujúcom období chcem pokračovať v tom, čo sme v minulom volebnom období začali. Vo svojej práci chcem venovať pozornosť najmä dobudovaniu kanalizácie v meste, úspešne ukončiť pozemkové úpravy, vybudovať cyklotrasu Vrbové – Piešťany. Je potrebné rozvíjať spoluprácu medzi obcami v rámci Mikroregiónu nad Holeškou,“ uviedol Kubík. Informoval aj o plánoch, ktoré chce uskutočniť v spolupráci so zastupiteľstvom. Bude sa snažiť napraviť pokrivené medziľudské vzťahy, ktoré sa pokazili najmä v predvolebnom období.

Ustanovujúce zastupiteľstvo malo všetky náležitosti. Nechýbala hymna, sľuby, insígnie zavesené Maggiovou na hruď jej kolegu a nasledovníka, zriadenie komisií, určenie sobášiacich a pochovávajúcich. Spravidla išlo o jednotné verejné hlasovania.

Štefan Kubík, primátor Vrbového

Vo Vrbovom zriadili Komisiu pre financie, majetok mesta a podnikanie, jej predsedom sa stal Matúš Opatovský, podpredsedom Ľubomír Dunajčík. Komisii pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie predsedá Ján Višňovský, podpredsedom je Miroslav Belanský. Predsedom Komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania je Dušan Sabo, podpredsedami sú Daniela Drobná a René Just. Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové má predsedníčku Tatianu Prievozníkovú a podpredsedníčku Janu Miklášovú. Komisii dobrovoľného hasičského zboru a verejného poriadku predsedá Ľubomír Šteruský, podpredsedom je Jozef Duračka.

Noví poslanci vo Vrbovom hlasovali na svojej prvej schôdzi.

Sobáše, pochovávania a vítania do života budú nasledujúce štyri roky vykonávať Opatovský, Miklášová a Drobná. V prípade, ak primátor nezvolá zastupiteľstvo, urobí tak za neho poverený poslanec Jozef Duračka.

Už samotný fakt, že na ustanovujúce zastupiteľstvo prišli okrem hlavných dejateľov desiatky ľudí, naznačuje, že Vrbovčania sú svojím záujmom o veci verejné spätí s mestečkom, kde žijú a kde sa mnohí narodili. Ľudí tu bolo ako maku. To vnieslo punc slávnosti do celej „ustanovujúcej“ atmosféry zastupiteľstva, kde po hlasovaniach a oficiálnom skončení zasadnutia nechýbali jaterničky, rozhovory, stisky rúk a blahoželania.

10 Shares
Súvisiace články

Najnovšie správy

Dnes je piatok 8. decembra. V Piešťanoch sa 8. decembra 1911 narodil staviteľ Jozef Haring, ktorý navrhol množstvo domov v…
  • 07.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 9. decembra. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti korupcii. Meniny má Izabela.
  • 08.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 8. decembra 2023
Meniny má Marína, zajtra Izabela