Primátor a poslanci začali nové volebné obdobie, zvolili mestskú radu i mestské komisie

Zložením predpísaného sľubu vo štvrtok 24. novembra vstúpil do svojho druhého volebného obdobia piešťanský primátor Peter Jančovič (NEKA). Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva zložilo sľub aj 20 poslancov, Jozef Drahovský sľub zloží neskôr. Z poslancov je 15 nezávislých, traja kandidovali za stranu SPOLU, dvaja za KDH a jeden za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti.

Zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolilo i členov mestských komisií z radov poslancov. (Autor: pror)

Ako Peter Jančovič uviedol vo svojom príhovore, medzi jeho prioritami je zlepšenie kvality budov škôl a škôlok, zlepšenie stavu ciest a chodníkov, ochrana životného prostredia v kontexte klimatickej zmeny, vytváranie kvalitných verejných priestranstiev, podmienok pre šport, kultúru a sociálnu starostlivosť.

Ustanovujúce zastupiteľstvo malo okrem formálneho programu vedúceho k začatiu funkčného obdobia aj body rokovania realizujúce výkon politickej moci pri správe mesta. Medzi nimi bolo zvolenie mestskej rady. Do nej zvolili poslancov Ivetu Babičovú, Michala Bezáka, Martina Cifru, Michala Fialu, Michaela Niepla a Jána Stachuru. Ján Krupa sa stal členom mestskej rady z postu zastávanej funkcie viceprimátora.

Obsadenie komisií poslancami

Zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolilo i členov mestských komisií z radov poslancov. Záujemcovia o členstvo v týchto komisiách z radov verejnosti sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese viceprimátora do 15. decembra alebo listom v podateľni mestského úradu. Kontakt je zverejnený na webovej stránke mesta. My dúfame, že odborníci z radov verejnosti sa do komisií budú hlásiť a poslancom odborne poradia, lebo odbornosť niektorých poslancov pre komisie, ktorých sa stali členmi, je viac ako otázna.

Napríklad Komisia pre legislatívu a právo, ktorej poslaním je spracovávať a predkladať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta a k sporným právnym otázkam mesta vo vzťahu k iným právnym subjektom či k návrhom upravujúcim zmluvné vzťahy mesta s inými subjektmi z hľadiska formy a právnych záruk, má za predsedu farmaceuta, viceprimátora Jána Krupu, a za podpredsedu príležitostného fotografa a v súčasnosti profesionálneho asistenta poslankyne Národnej rady SR Tomáša Hudcoviča. Tejto komisii by sa skutočný a nielen hobby právnik z radov verejnosti naozaj zišiel.

Komisia pre životné prostredie tiež bude mať z radov poslancov za svojich členov len nadšencov, a nie profesionálov. Jej predseda Michal Fiala uvádza zamestnanie prevádzkar, podpredseda Ján Šmída je stredoškolským učiteľom a člen Róbert Hoš živnostníkom. Komisia spracúva stanoviská k všetkým dôležitým aktivitám v meste, ktoré ovplyvňujú životné prostredie v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, tvorby a starostlivosti o zeleň, ochrany prírody a krajiny.

Zvyšných päť komisií z hľadiska členov z radov poslancov má odborné a profesionálne obsadenie.

Komisiu pre financie a podnikanie, ktorá spracúva a predkladá stanoviská predovšetkým k rozpočtu mesta, k problematike miestnych daní a poplatkov a k hospodárskym výsledkom mestských organizácií, povedie Michael Niepel. Je síce IT manažér, ale poruke bude mať skúsených vzdelaním či praxou ekonómov, a to Andreja Klapicu a Mariána Seitlera.

Aj Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie je odborne a personálne z radov poslancov obsadená dobre. Predsedníčkou je architektka Eva Rohoňová a zástupcom Remo Cicutto. Do kompetencie komisie patria stanoviská k významným investičným i neinvestičným zámerom na území mesta, ale spracúva a predkladá i stanoviská k návrhom organizácie dopravy v meste.

Komisia pre školstvo a mládež spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva, vzdelávania a starostlivosti o mládež. Viesť ju budú dvaja pedagogickí matadori, stredoškolská učiteľka Iveta Babičová a stredoškolský učiteľ Ján Šmída ako jej zástupca.

Komisia pre kultúru a cestovný ruch má tiež kvalitné profesionálne personálne obsadenie. Jej predseda Michal Bezák v cestovnom ruchu pôsobil aj pred vstupom do politiky a posledné štyri roky ako predseda predstavenstva viedol Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rezort Piešťany. Zástupkyňu mu bude robiť event manažérka Alžbeta Švorcová a členom komisie je i galerista Martin Valo. Komisia spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja rekreácie na území mesta i stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných mestom na kultúrne aktivity.

Komisiu pre šport a telovýchovu, ktorá spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja športu na území mesta, povedú profesionálny, dobrovoľný športový funkcionár a bývalý športovec. Jej predsedom je prezident športového klubu Ján Stachura, podpredsedom Jozef Drahovský a členom Jaroslav Rybárik.

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie má vysokoprofesionálne obsadenie. Predseda je riaditeľ zariadenia pre seniorov Martin Cifra a podpredsedníčkou Marcela Sedláková, ktorá je riaditeľkou Odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Piešťanoch. Komisia spracúva a predkladá stanoviská k návrhom v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb i stanoviská k návrhom v oblasti sociálnej starostlivosti o obyvateľov.

Komisia na ochranu verejného záujmu sa neschádza pravidelne. Má na starosti majetkové priznania volených zástupcov, prípadne rieši na podnet konflikt záujmov u poslancov a vedenia mesta. Predsedom komisie je Ján Krupa, podpredsedníčkou Marcela Sedláková a členmi Remo Cicutto a Adriana Drahovská.

Zastupiteľstvo sa na prvom pracovnom rokovaní v tomto volebnom období zrejme stretne minimálne ešte raz do konca roka, pretože Piešťany nemajú schválený mestský rozpočet pre rok 2023. A ak by to poslanci do 31. decembra nestihli, mesto by úvod nového roka začalo v rozpočtovom provizóriu.

13 Shares

Najnovšie správy

V predchádzajúcom týždni riešili piešťanskí hasiči otváranie bytov a dopravné nehody, pričom pri jednej z nich záchranári ošetrovali zrazeného mladého…
  • 26.01.2023, 23:01
  • Krimi / Spravodajstvo
Dnes je piatok 27. januára. Tento deň je Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu. Meniny má Bohuš.
  • 26.01.2023, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Prvý tohtoročný sneh v horách Považského Inovca pocukroval aj náladu všetkých ľudí, ktorí sa vydali na v poradí už 37.…
  • 26.01.2023, 06:30
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany / Príroda / Región / Tip na výlet
piatok, 27. januára 2023
Meniny má Bohuš, zajtra Alfonz