Za tolerovanie nelegálnych skládok hrozia mestu pokuty až do 350-tisíc

Na nelegálnu skládku stavebného odpadu v Piešťanoch na Dopravnej ulici pod nájazdom na viadukt na Vrbovskej ceste nás upozornila naša čitateľke a zároveň doplnila informáciu, že skládka sa v poslednej dobe rozširuje. Obrátili sme sa preto s otázkami na piešťanský mestský úrad a žiadali vysvetlenie.

Skládku pri garážach na konci Dopravnej ulice tvorí dočasne vyvezená hlina, ale i nelegálne umiestnená stavebná suť. (Autor: čitateľ)

Skládka stavebného odpadu a zeminy pochádzajúcej pravdepodobne z výkopových prác sa nachádza pri garážach na mestských pozemkoch pod nájazdom na viadukt na Vrbovskej ceste. Pýtali sme sa preto radnice, či o tejto skládke majú informácie, kto jej pôvodcom a kedy zjavne nelegálnu skládku odpadu nechá odstrániť.

„Jedna časť skládky pozostáva z materiálu výkopovej zeminy, ktorá je uložená na predmetnom pozemku ako medziskládka a pochádza zo súčasnej investičnej akcie mesta Piešťany. Odvoz materiálu zabezpečuje priebežne investor a úplné odstránenie zabezpečí v termíne do konca mesiaca november 2022,“ poskytla nám informáciu k časti skládky radnica.

A ako ďalej informáciu doplnila, „staršia časť skládky stavebnej sute je dlhodobo uložená na pozemku, kde dochádza k ďalšiemu ukladaniu komunálneho odpadu, a nakoľko nebol zistený pôvodca jej založenia, Mesto Piešťany v záujme ochrany životného prostredia pre obyvateľov zabezpečí likvidáciu na vlastné náklady“.

My k tomu dodávame, že zisťovanie čiernych skládok odpadu patrí plne do kompetencií mestskej polície. V miestach, kde sa takéto skládky hromadia pravidelne, ku ktorým patrí aj priestor pri garážach na konci Dopravnej ulice, vedia pomôcť s odhaľovaním pôvodcov i fotopasce. Viaceré samosprávy s tým majú dobré skúsenosti.

Vajanského ulica: Nelegálnou skládkou je v zmysle zákona napríklad aj odpad uložený vedľa nádob na komunálny odpad.

Objemný odpad patrí na zberný dvor

Nelegálnou skládkou odpadu je v zmysle zákona napríklad aj objemný odpad uložený vedľa nádob na komunálny odpad. Objemný odpad (napríklad nábytok, sanita, koberce, veľké elektrospotrebiče) môžu obyvatelia mesta odovzdať na zbernom dvore. Stavebný odpad je rovnako vyhodnocovaný ako ilegálny, jeho pôvodca má povinnosť odpad odovzdať na zbernom dvore.

Za dovezený odpad na zberný dvor obyvatelia Piešťan neplatia. Výnimkou je drobný stavebný odpad, ktorý je v zmysle VZN mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady spoplatnený sumou 0,05 eur/kg.

Riešením sú i fotopasce

Vzniknutú nelegálnu skládku musí jej pôvodca odstrániť na vlastné náklady. V prípade, ak sa pôvodca skládky nedá zistiť, musí ju na vlastné náklady odstrániť mesto. To sú však už finančné prostriedky daňových poplatníkov, ktoré mohli byť použité napríklad na opravu ciest, chodníkov či detských ihrísk.

Dáme možný návod mestskej polícii, ako by si s tvorbou nelegálnych skládok mohli poradiť. Po riešenie netreba chodiť ďaleko, stačí sa poradiť s náčelníkom Mestskej polície v Dubnici nad Váhom. V tomto meste proti nelegálnym skládkam polícia bojuje prostredníctvom fotopascí. Fotopasce s vysokým rozlíšením a prísvitom na snímanie v noci sa dajú ovládať aj na diaľku prostredníctvom mobilného telefónu.

„Fotopasca začne snímať, keď niekto vstúpi do zóny jej dosahu. Fotografia je okamžite odoslaná do mobilného zariadenia, ktoré sa nachádza na operačnom stredisku mestskej polície, prípadne priamo vo vozidle polície. Získaný záznam je hneď vyhodnotený a v prípade, že sa zachytená osoba dopustila spáchania priestupku, vykonajú policajti bezprostredný výjazd a vec doriešia na mieste,“ vysvetlil Tibor Rehák, náčelník Mestskej polície v Dubnici nad Váhom. Polícia tam fotopasce rozmiestnila na základe vlastných skúseností, ale i podnetov obyvateľov mesta.

Pokuta pre mesto až 350-tisíc eur

Sankcie za nedovolené nakladanie s odpadom sa pre fyzickú osobu pohybujú od blokovej pokuty do 33 eur, ktorú môže na mieste uložiť policajt, až po pokutu 1500 eur, ktorú môže udeliť mesto, ak je vec prejednávaná v správnom konaní.

Naopak obciam a mestám, ktoré neriešia problém s nelegálnymi skládkami, hrozia pokuty, ktoré im môže udeliť inšpektor životného prostredia. Môžu sa pohybovať od 4000 eur do 350-tisíc eur. To sú čiastky, ktoré by tiež mohli znížiť ľahostajnosť samosprávy a mestskej polície voči prítomnosti skládok na území Piešťan.

87 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 29.11.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 3. decembra 2023
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora