Primátor ocenil aktívnych seniorov

  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
  • 14. novembra 2022, 22:21

Piešťanský primátor Peter Jančovič odovzdal 25. októbra ocenenia seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Poďakoval aj zástupcom organizácií, ktoré sa venujú seniorom. Na základe návrhov jednotlivých organizácií udelil primátor Ďakovný list nasledovným aktivistom:

(Autor: piestany.sk)

Anna Kolíková – dlhoročná aktívna členka Ligy proti rakovine, pobočka Piešťany, pomáha pri zbierke Dňa narcisov, pri organizácii cvičení, športových a kultúrnych podujatí, pri prezentácii organizácie počas Dňa zdravia, Dňa jabĺk, Pochode zdravia a pod. V tomto roku sa dožíva životného jubilea.

Jozefína Melicherová – je dobrovoľníčkou občianskeho združenia Cesta pomoci Piešťany, pomáha pri všetkých podujatiach. Členovia a spolupracovníci OZ Cesta pomoci jej želajú pevné zdravie a veľa optimizmu pomáhať pri organizovaní aktivít a podujatí aj v ďalších rokoch.

Viera Mikulová – predsedníčka piešťanskej Ligy proti reumatizmu, o. z. Členkou tejto organizácie je od roku 2005, keď bola hospodárkou, a od roku 2010 je predsedníčkou. Pod jej vedením sa činnosť vyše 400-člennej organizácie obohatila o množstvo aktivít na podporu zdravia, kultúry a spoločenského spolunažívania.

Jarmila Olašová – vedie skupinu Country dance AkSen, jej členkami sú ženy vo veku 55 až 78 rokov, ktoré podľahli čaru tanca. Za štyri roky odchovala viac ako 30 tanečníc senioriek. Sama sa začala tancu venovať až v dôchodkovom veku a v AkSene trénuje od roku 2019. V súčasnosti dvakrát do týždňa učí seniorky country choreografie, ktorých majú nacvičených vyše päťdesiat.

Jana Papánková – pracuje svedomite už niekoľko rokov vo výbore mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Piešťanoch ako kronikárka a propagátorka činnosti celej organizácie.

Ing. Ján Šicko – dlhoročný člen Denného centra Rozmarín, najprv pracoval vo funkcii tajomníka samosprávy tohto centra, od roku 2015 bol predsedom. Všetok svoj voľný čas venoval na zabezpečenie prevádzky klubu, činnosti, tvorbe aktivít. Iniciatívne a konkrétnymi aktivitami napĺňal deklarované poslanie DC Rozmarín „vytvárať priestor na kultúrne a spoločenské vyžitie jeho členov, seniorov“. V tomto roku sa dožíva životného jubilea, 80 rokov.

Michal Verchola – predseda regionálnej pobočky Piešťany – Hlohovec – Trnava za Spoločnosť Parkinson Slovensko. V tejto funkcii už päť rokov zabezpečuje stretávanie sa ľudí s touto chorobou na rôznych akciách, najmä športových. Je to obetavý človek, ktorý je príkladom, ako zvládať túto ťažkú chorobu.

Cieľom podujatia je poukázať na to, koľko majú starší ľudia schopností, múdrosti, skúseností, zručností a ako dokážu nezištne pomáhať iným, napriek svojmu veku a často zdravotným problémom.

zdroj: piestany.sk

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Bohuslav, zajtra Kamila