Úspechy piešťanského ornitológa

  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
  • 5. novembra 2022, 22:42

Meno piešťanského ornitológa Jána Kočího je dobre známe predovšetkým odbornej verejnosti. Je autorom odborných výskumných prác, publikuje dlhé roky predovšetkým v časopise Tichodroma, ktorý vydáva Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied.

Ornitológ Ján Kočí publikoval mnohé odborné výskumné práce. (Autor: Andrej Dúbravský )

Časopis vo forme knihy vychádza raz ročne a uverejňuje pôvodné ornitologické články, krátke správy, rešerše, fóra a tiež personálie v slovenčine, češtine a angličtine. Práce publikované v časopise sú evidované v medzinárodných databázach Scopus a Zoological Record a ornitologických referenčných časopisoch Recent Ornithological Literature a Ornithologische Schriftenschau.

Ján Kočí je tiež dlhoročným a pravidelným účastníkom mnohých ornitologických stretnutí, seminárov a kongresov. Na konferencii vo Zvolene sa prezentovali príspevky z oblasti ornitológie a jej aplikovaných disciplín – monitoring populácií a zoskupení, populačná biológia a ekológia druhov a ornitológia v ochrane prírody. Odznela tu aj prezentácia, ktorú pripravil v spolupráci s Antonom Krištínom na tému K potrave a potravnej ekológii Motacilla flava na Slovensku.

Zaujímavé výsledky výskumu budú publikované v časopise Tichodroma koncom roka. Zistené údaje sú veľkým prínosom poznania nielen pre odbornú slovenskú, ale aj európsku vedeckú ornitologickú spoločnosť vzhľadom na to, že doposiaľ podobná štúdia v takom rozsahu s mnohými novými a ešte nezistenými detailnými výsledkami nebola ešte nikde publikovaná.

Na konferencii bola neoficiálne prezentovaná aj kniha Vtáctvo Chráneného vtáčieho územia Špačinsko-nižnianske polia, ktorej hlavným autorom je Ján Kočí a na ktorej sa podieľali aj ďalší spoluautori. V publikácii pri každom zistenom hniezdiacom druhu sú uvedené základné údaje o jeho rozšírení a biotope v Európe a na Slovensku, jeho biológia, rozšírenie a biotop v predmetnom chránenom vtáčom území, jeho ohrozenie a ochrana, trend početnosti v Európe a na Slovensku, status ohrozenosti v Európe a na Slovensku a spoločenská hodnota.

Táto kniha je prvou publikáciou so všetkými detailnými údajmi zistených hniezdiacich druhov vtákov spomínaného chráneného vtáčieho územia a je svojím obsahom vzorovou prácou pre ďalšie výskumné plánované práce chránených vtáčích území na Slovensku. Slávnostný krst knihy a jej oficiálne uvedenie sa uskutoční v Trnave. Publikáciu v rozsahu 220 strán vydala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, tá zabezpečuje aj jej distribúciu. 

Ján Kováč

395 Shares

Najnovšie správy

Pieskoviská v Piešťanoch sa pomaly pripravujú na nájazdy malých návštevníkov. Zašpinenému a vyfúkanému piesku po zime odzvonilo a bol nahradený…
  • 01.03.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 2. marca 2024
Meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila