Dušičky: Hlboké gesto spolupatričnosti

  • Spravodajstvo
  • 28. októbra 2022, 14:00
  • Autor:Jarmila Hluchová(m)

Sviatok všetkých svätých a o deň neskôr Pamiatku zosnulých, ľudovo nazývanú aj Dušičky (lat. In commemorationeomniumfideliumdefunctorum), si pripomíname 1. novembra. Cintoríny sa v tieto dni naplnia ľuďmi, ktorí sa zhromažďujú okolo hrobov svojich príbuzných. Hrobové miesta sú vyzdobené vencami a kvetmi a osvietené sviecami. Vence a kvety vyjadrujú úctu a uznanie životu tých, ktorí už nie sú medzi nami. Kríž, ako znak utrpenia a smrti, sa stal znakom víťazstva v Kristovom zmŕtvychvstaní. Preto kresťania každý hrob označujú znakom kríža.

Pohreb – deň narodenia pre nebo
Krížom označovali hroby svojich blízkych aj prví kresťania. Počiatky týchto sviatkoch však vychádzajú ešte z predkresťanskej tradície, ktorá rovnako vyjadrovala nádej, že človek žije aj po smrti. Na mnohých hroboch z predkresťanskej éry sa objavuje znak kotvy, ktorá mala naznačiť, že mŕtvy už došiel do prístavu záhrobného života. Kresťania s malými modifikáciami prevzali tento symbol – pod okom kotvy urobili priečnu čiaru, čím vlastne vznikla podoba kríža.
Kresťanský spisovateľ Tertulián na konci 2. storočia píše, že kresťania vykonávali výročnú spomienku na zomrelých. Zhromažďovali sa pri výročnej slávnosti smrti mučeníka okolo jeho hrobu ku spoločnej oslave v presvedčení, že mučeník hneď po svojej smrti vstupuje do Božej slávy. Preto sa kresťania nikdy nemodlili za ich spásu, ale naopak, prosili ich o príhovor, aby orodovali pred Božím trónom za zosnulých. V ranokresťanskej ére nazývali kresťania podľa zaužívanej tradície deň pohrebu dňom „narodenia pre nebo“. V katakombách sv. Šebastiána je nápis, ktorý vyjadruje prosbu za Viktora o príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla: „Sancte Petre et Paule petite proVictore“, čo jasne nasvedčuje, že veriaci si nielen spomínali na svojich zosnulých, ale zároveň sa za nich modlili a prosili aj privilegovaných svätcov, aby sa za nich prihovárali u Boha.

75 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 4. marca 2024
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich