Nárast cien energií v Európe aj ako téma boja v komunálnej politike

Dramatická situácia v cenách elektrickej energie spôsobila problémy aj v piešťanskom verejnom osvetlení. Technicky i morálne zastarané osvetľovacie zdroje či rozvody k nim neumožňujú využívať pokročilé úsporné technológie, a tak pre vysoké ceny energií Služby mesta Piešťany počet osvetľovacích bodov znižovali doslova ručne.

Ulica A. Hlinku: Piešťanské ulice sa dočasne ocitli v režime zníženého osvetlenia. Na vine však nebola samospráva, tá sa len snažila zabezpečiť, aby sa mesto neponorilo do tmy úplne. (Autor: Supa/pror)

Pracovníci chodili od ulice k ulici a snažili sa obmedziť počet rozsvietených lámp a zároveň neponoriť ulice do absolútnej tmy. Pre technologickú zastaranosť osvetlenia sa im to nie príliš darilo, a tak po dofinancovaní cien energie zo strany mesta, ako aj znížením jej cien na burzách sa Služby mesta Piešťany vracajú späť k plnému osvieteniu Piešťan.

V súčasnosti v plnej sile bežia i predvolebné kampane do regionálnych zastupiteľstiev a politickí kandidáti sa k problému tiež vyjadrujú. Často však nekompetentne a len so snahou zaujať či vzbudiť negatívne emócie.

Cena energií začala na európskych trhoch narastať do astronomických výšin ešte minulý rok v auguste. Dorástlo to až do dnešnej situácie, keď pre obrovské ceny energií zastavujú výrobu celé fabriky. Príčin je viacero a nie sú predmetom tohto článku.

Mesto Piešťany a jeho rozpočtové organizácie sú v tomto celoeurópskom reťazci len bežný odberateľ. Z hľadiska spotreby energií na jednotnom trhu a obchodu na burzách s energiou je celé mesto Piešťany aj so svojimi obyvateľmi a podnikateľskými prevádzkami odberateľ, akých sú v Európskej únii stovky miliónov. Preto reči kandidátov o spájaní mestských organizácií pod hlavičku jediného nákupcu energií pre vraj znižovanie nákupných cien sú obyčajné populistické „keci“.

Potom je tu ďalšia várka nekompetentných regionálnych kandidátov, ktorí hľadajú akési pochybenia pri nákupe energií u mestských organizácií ešte vlani. Z hľadiska vývoja cien, ktoré sa za rok udiali, by však nákupcom, teda aj mestským organizáciám, nepomohlo pred rokom ani vlastníctvo veštiacej krištáľovej gule. Množstvo obchodníkov na trhu s energiami totiž už vlani práve pre neschopnosť plniť odberateľské zmluvy zbankrotovalo a ukončilo svoju činnosť. Ich zákazníci skončili v rukách obchodníkov, ktorých ceny sa vyvíjali od reálnej ceny energií na burzách.

Aby sme tieto populistické reči politických kandidátov uviedli na správnu mieru, požiadali sme o stanovisko Hanu Dupkaničovú, riaditeľku Služieb mesta Piešťany.

Hana Dupkaničová, riaditeľka Služieb mesta Piešťany.

Hana Dupkaničová: Dodávatelia elektriny nie sú ochotní poskytovať kontrakty za fixnú sumu

Energetická kríza spôsobila, že Služby mesta Piešťany (SMP) v súčasnosti zabezpečujú pre mesto svietenie elektrickou energiou za spotové ceny, t. j. za denné ceny, ktoré sa obchodujú na pražskej burze. Enormne vysoké premenlivé ceny tejto komodity spôsobili a spôsobujú, že SMP musí

v rámci svojho schváleného rozpočtu hľadať finančné zdroje na krytie faktúr za dodávky elektrickej energie.

Počas roka 2022 došlo a stále dochádza v SMP k rôznym formám šetrenia energií a obmedzeniu výkonu prác v prevádzkach v snahe zabezpečiť finančné prostriedky na krytie výdavkov energií. Financie boli a sú presúvané v rámci rozpočtových opatrení a na základe odsúhlasenej zmeny rozpočtu mestským zastupiteľstvom z júna 2022. Počas pracovných rokovaní boli predstavené možnosti riešenia v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Z uvedených dôvodov sme zabezpečovali svietenie v celých Piešťanoch – podľa technických možností rozvádzačov a mimo hlavných cestných ťahov Bratislavská, Žilinská a Krajinská – iba v približne jednej tretine svietenia. Snažili sme sa predísť situácii, keď dodávateľ elektrickej energie pristúpi k odpojeniu odberných miest.

Nižšie uvádzam vysvetlenie verejného obstarávania elektrickej energie ako reakciu na nepravdivé tvrdenia, ktoré sú zverejňované na sociálnych sieťach aj jednotlivými politickými kandidátmi do regionálnej samosprávy. Vysvetlenie spôsobu obstarávania elektrickej energie SMP bolo zhrnuté aj v dôvodovej správe materiálu, ktorý organizácia predkladala na rokovanie mestského zastupiteľstva 23. júna 2022.

Dňa 15. 11. 2021 bola prostredníctvom Elektronického trhoviska (www.eks.sk) vyhlásená podlimitná zákazka – Dodávka elektrickej energie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Začiatok aukcie bol stanovený na 29. 11. 2021 o 12.15 h. Nakoľko na zákazku nebola predložená žiadna platná ponuka v čase ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, bola zákazka automaticky zrušená.

Dôvodom bol prudký a nepredvídateľný nárast cien elektrickej energie (pražská burza PXE – nárast 400 percent). Po konzultácii s dodávateľmi elektrickej energie nám bolo odporučené predĺžiť platnosť aktuálnej zmluvy. Jednak nám súčasný dodávateľ ponúkol najpriaznivejšiu cenu za MWh, jednak z dôvodu nedostatočného časového priestoru na zmenu dodávateľa, ktorá je 26-21 kalendárnych dní. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1-23-330/2020 /Z202027619_Z) bol uzavretý do 31. 3. 2022.

Nakoľko sa z dôvodu prudkého a nepredvídateľného nárastu cien elektrickej energie nepodarilo obstarať elektrickú energiu ako podlimitnú zákazku prostredníctvom Elektronického trhoviska koncom roka 2021, oslovili sme spoločnosť eBIZ Corp, s.r.o., ktorá mala na základe objednávky kompletne zabezpečiť realizáciu verejného obstarávania na dodanie elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a to nadlimitným postupom.

Ceny tejto komodity sú však také nepredvídateľné, že akákoľvek zmluva na dlhšie časové obdobie by nám mohla spôsobiť veľké finančné straty, čo by znamenalo nehospodárne a neefektívne nakladanie s verejnými financiami. Navyše ani spoločnosti eBIZ Corp, s.r.o., sa z uvedených dôvodov nepodarilo spustiť verejné obstarávanie. Preto sme pristúpili k opätovnému uzatvoreniu Dodatku č. 2 na obdobie ďalšieho štvrťroka. Tento dodatok bol po mesiaci vypovedaný aj z dôvodu straty licencie a dodávky zabezpečuje do konca kalendárneho roka 2022 zmluvný dodávateľ, ktorý ako jediný pristúpil k prevzatiu plnenia.

Obstaranie elektrickej energie bolo riešené priamym rokovacím konaním podľa zákona. Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak sú splnené zákonné podmienky.

Mesto Piešťany má zazmluvneného dodávateľa energie za fixnú cenu za MWh do februára 2023 (zmluvy sú dostupné v sekcii Transparentne na webstránke mesta).

Situácia na trhu je od novembra 2021 vyhrotená, dodávatelia energií nie sú ochotní poskytovať väčším odberateľom kontrakty za fixnú sumu za jednotku energie, pretože ich buď za túto sumu, alebo dopytované veľké množstvo energie často nevedia sami nakúpiť na trhu. Toto potvrdzujú nielen samotní odberatelia, ale aj svedčia o tom aj mnohé vyjadrenia zástupcov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ministerstva hospodárstva, iných obcí, štátnych inštitúcií a podnikateľských subjektov v médiách. 

25 Shares

Najnovšie správy

Téma piešťanského aquaparku na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva opäť po dlhej dobe ožila. V rámci bodu, ktorý sa zaoberal aktualizáciou…
  • 23.02.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 25. februára. Meniny má Frederik, Frederika.
  • 25.02.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 25. februára 2024
Meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor