Piešťanský futbalový klub, ale ani radnica nedodržujú ustanovenia zmluvy nájmu štadióna

V problémoch s plnením zmluvy o užívaní mestského športoviska lieta okrem nájomcu zimného aj nájomca futbalového štadióna v Piešťanoch. Kontrolou hlavného kontrolóra mesta Martina Svorada bolo pri užívaní objektu futbalového štadióna a súvisiacej infraštruktúry zistené množstvo pochybení, a to zo strany mesta, ale i zo strany PFK Piešťany, ktorý má štadión v nájme.

PFK Piešťany v Športhoteli ubytováva iných klientov, ako stanovuje zmluva. (Autor: sporthotel-piestany.business.site)

Nájomcovi zimného štadióna nájomnú zmluvu radnica vypovedala ešte v lete, zmluvu s futbalistami bude zrejme musieť prepracovať. V prípade zmluvy s futbalistami nejde o nejakú „historickú“ zmluvu, ale o pomerne čerstvú z roku 2016, z obdobia, keď mesto viedol primátor Miloš Tamajka a zastupiteľstvo ovládal väčšinový poslanecký klub Spoločne pre Piešťany pod vedením Tomáša Hudcoviča.

Martin Svorad kontrolu s názvom Kontrola plnenia Zmluvy o výpožičke s Prvým futbalovým klubom Piešťany, o. z., realizoval v predchádzajúcich mesiacoch. Jej predmetom bolo dodržiavanie nájomnej zmluvy o výpožičke uzatvorenej medzi požičiavateľom – Mestom Piešťany a vypožičiavateľom – PFK Piešťany v auguste 2016.

Uveďme si súhrn hlavných nedostatkov zistených kontrolou.

Futbalovému klubu vyčíta Svorad neužívanie predmetu výpožičky v súlade so zmluvou a to, že v Športhoteli ubytováva iných klientov, ako stanovuje zmluva. Vo vyúčtovaní finančných prostriedkov predloženom za jednotlivé roky nie sú uvádzané príjmy PFK za ubytovanie v Športhoteli ani príjmy z prevádzky baru s terasou a reštaurácie.

Mestský kontrolór tiež zistil únik daní z ubytovania v Športhoteli za ubytovanie, ktoré je priamym daňovým príjmom kúpeľného mesta. Vo vyúčtovaní finančných prostriedkov nie sú podľa kontrolóra uvádzané príjmy PFK z prenájmu ihriska iným subjektom ani príjmy PFK za umiestnenie reklamných banerov a nápisov. V dôsledku nedostatočnej starostlivosti o areál Svorad tiež konštatuje poškodenie a znečistenie areálu futbalového ihriska s umelou trávou na viacerých miestach, ako aj poškodenie oplotenia.

Piešťanskej radnici vytýka vykonávanie opráv na futbalovom štadióne nad rámec zmluvy o výpožičke i napriek tomu, že v zmysle zmluvných ustanovení má vykonávať bežnú údržbu a opravy futbalový klub. Mesto však podľa kontrolóra porušuje zmluvu aj úhradou nákladov na médiá nad rámec zmluvy o výpožičke.

Kontrolór na základe zistených nedostatkov radnici odporúča zabezpečiť kontrolu užívania predmetu výpožičky v súlade s príslušnými zmluvnými ustanoveniami, vyčísliť náklady na médiá uhradené mestom vypožičiavateľovi nad rámec zmluvy o výpožičke a vyžiadať ich od neho, kontrolovať daň za ubytovanie zodpovednými zamestnancami mesta z Odboru ekonomiky a podnikania a tiež zabezpečiť starostlivosť o areál a kontrolu jeho používania s prihliadnutím na minimalizáciu prípadných poškodení po ukončení investičných akcií mesta.

Martin Svorad žiada mestský úrad a futbalový klub o predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote do 31. marca 2023 a o splnenie prijatých opatrení a predloženie písomného zoznamu splnených opatrení v lehote do 30. apríla 2023.

Hlavný kontrolór navrhuje mestu Piešťany uzatvorenie novej zmluvy, ktorá bude mať jasne stanovené a vyrokované pravidlá a ustanovenia, aby nedochádzalo k zmenám jej výkladu počas jej trvania ani k žiadnym iným nedorozumeniam. Takisto navrhuje mestu zvážiť prevzatie starostlivosti o športoviská, aby nebola ťarcha ich správy na športových kluboch.

zdroj: Správa mestského kontrolóra

60 Shares

Najnovšie správy

Staré matrace a iné časti interiérov nepatria ani ku kontajnerom, ani do prírody, ba ani pred útulok. Zbaviť sa používaných…
  • 21.09.2023, 22:30
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je sobota 23. septembra. Tento deň je Medzinárodným dňom proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Meniny…
  • 22.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 22. septembra. Tento deň je Európskym dňom bez áut. Meniny má Móric.
  • 21.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 23. septembra 2023
Meniny má Zdenka, zajtra Ľubor