Energetická kríza tvrdo dopadá i na Piešťany, má však riešenie

Medializovaný nárast energií, a to zemného plynu alebo elektriny, zaručene znepokojuje i obyvateľov Piešťan. Kým ešte do konca tohto kalendárneho roka sú ceny tepla a teplej vody garantované pôvodnými výmermi, od nového roka nik nedokáže predpovedať, ako sa situácia s cenami zmení. Ak však nezasiahne vláda a Európska únia, dramatický nárast cien energií bude nezvrátiteľný. Situácia vo veľkej časti piešťanských domácností je však riešiteľná i miestnou samosprávou.

V prípade zmeny palivovej základne by sa dnes čisto plynové kotolne zmenili z veľkej časti na hybridné kotolne. (Autor: piestany.sk)

Dramatický nárast cien je zapríčinený najmä v dôsledku jednostrannej odkázanosti na donedávna jediného dodávateľa plynu – Ruskú federáciu, ktorá štáty Európskej únie považuje za svojho nepriateľa. A tak sa nám táto desiatky rokov budovaná závislosť nateraz zásadným spôsobom vypomstila.

Plynofikácia miest i obcí prebiehala od konca šesťdesiatych rokov v celom vtedajšom Československu. Kúrenie plynom sa stávalo ekologickejšou náhradou za vykurovanie uhlím. Postupne sa preorientovávali na plyn i sídliskové kotolne, nie inak to bolo i v našom kúpeľnom meste. Najväčší dodávateľ tepla a teplej vody pre domácnosti je mestská eseročka Bytový podnik Piešťany (BPP), ktorá je závislá pri svojej cenotvorbe pre domácnosti aj od ceny plynu na burzách.

A tak kým pre rok 2022 bola cena plynu 44 eur za MWh, súčasné ceny na burzách lietajú v horibilných sumách 200 až 300 eur za MWh. Ak by sa pri určovaní cien pre rok 2023 vychádzalo z nich, zvýšenie cien tepla a teplej vody pre domácnosti by bolo drastické. Očakáva sa však, že do cien plynu na burzách zasiahne Európska únia a svojimi regulačnými možnosťami i slovenská vláda. No predpokladať, že ceny plynu sa niekedy ešte vrátia na úroveň z roku 2021, by bolo naivné.

Toho názoru je i vedenie BPP a jeho riaditeľ Viliam Hubinský. Spolu so svojimi odborníkmi vypracoval plán, ako piešťanské rodiny nezruinovať poplatkami za teplo a teplú vodu bez vyčkávania na regulačné opatrenia vlády či Európskej únie. Ich zámer má názov Zmena palivovej základne spoločnosti Bytový podnik a spočíva v zmene technológií výroby tepla zo stopercentne plynovej závislosti na kombináciu biomasa, fotovoltaika, elektrické tepelné čerpadlá, plyn. Súčasná stopercentná plynová závislosť kotolní v správe BPP by klesla na 45 percent, pričom zemný plyn by sa využíval len pre potreby špičkových výkonov v najchladnejších zimných mesiacoch, prípadne v kotolniach, kde nie je možné technologicky kúriť inak.

Súčasné moderné kotly umožňujú plne automatizované doplňovanie drevoštiepky zo zásobníkov.

Zo šestnástich kotolní, ktoré BPP obhospodaruje, by tak päť prešlo na hybridný spôsob výroby tepla kombináciou plyn/drevoštiepka a u jedenástich by išlo o kombináciu výroby tepla plyn/elektrické tepelné čerpadlo/fotovoltaika. BPP má vytypované dve strechy, kde by bolo možné fotovoltaické panely umiestniť.

Aký by to malo efekt na výrobu tepla? Hlavne ekonomický pre všetky domácnosti, ktoré teplom a úžitkovou teplou vodou zásobuje BPP, nakoľko v súčasnosti nakupuje plyn v hodnote 44 eur za MWh. A samozrejme, že pri výpočte konečnej ceny pre domácnosti je potrebné k tejto sume prirátať fixné náklady spojené s dodávkou zemného plynu a prepočítať dosiahnutými účinnosťami kotolní pri jeho spaľovaní.

Zámer BPP s názvom Zmena palivovej základne predpokladá, že nákupná cena biomasy by bola zachovaná na úrovni len 27 eur za MWh. A ako sa v materiáli ďalej vysvetľuje, tieto opatrenia by sa dali zrealizovať v nasledujúcich 12 mesiacoch, pričom nákladovosť na doplnenie technológií je odhadnutá na investíciu v objeme 1,5 až 2 milióny eur.

Návratnosť pri takej zásadnej úspore ceny vstupov pre výrobu tepla by bola zhruba jeden rok a spoločnosť by to nárazovo nič nestálo, nakoľko realizátor zmeny technológie by investíciu pokryl z vlastných zdrojov a BPP by túto investíciu splácala z úspor vstupných nákladov najbližšie štyri roky bez dopadu na peňaženky svojich odberateľov. Prechodom na spaľovanie štiepky sa tiež vytvoria predpoklady pre produkciu tepla z lokálnych zdrojov dendromasy, ktorá vzniká pri výruboch, orezoch mestskej zelene. Išlo by o spoluprácu so Službami mesta Piešťany.

Bytový podnik Piešťany je eseročkou v stopercentnom vlastníctve mesta. Má významné postavenie v oblasti správy bytových domov v meste a je najväčším výrobcom a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody do bytových domov a iných objektov v Piešťanoch. Teplú vodu a teplo dodáva pre 6247 domácností a viac ako 30 nebytových priestorov.

Súčasné vedenie radnice a mestských poslancov čaká v tomto volebnom období ešte jedno, a to posledné zasadnutie zastupiteľstva. Ak by ste očakávali, že sa vedenie radnice a poslanci na svojom rokovaní situáciou v dodávke tepla a teplej úžitkovej vody budú zaoberať, očakávate márne.

Rokovania mestských odborných komisií pred rokovaním zastupiteľstva už prebehli a takýto bod ani nemali vo svojich programoch zaradený. V pondelok zasadla i mestská rada a podľa zverejneného rokovacieho programu ani tu sa témou opatrení na zníženie plynovej závislosti kúpeľného mesta vôbec nezaoberali.

Poznámka redakcie: Svoje predvolebné slogany na sociálnych sieťach už zverejňujú aj primátorskí či poslaneckí kandidáti. Väčšinou sa vo svojich predvolebných vyhláseniach zaoberajú opravou a obnovovaním objektov, ktoré mestu ani nepatria, rekonštrukciou mestského rozpočtu, o ktorého štruktúre a výdavkoch podľa ich vyhlásení veľa nevedia, a, samozrejme, nezabúdajú na populistické tvrdenia o prinavracaní akejsi imaginárnej zašlej slávy mesta.

O extrémnej energetickej náročnosti verejného osvetlenia a potrebe jeho zásadnej rekonštrukcie či o takmer stopercentnej závislosti kúrenia piešťanských domácnosti od plynu a návrhov na riešenie tohto ozajstného problému nie je v predvolebných sloganoch kandidátov ani jediná zmienka. 

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard